2:2, 3

“Mehleng ya bofelo”

Ke mehla yeo re phelago go yona gona bjale

“Thaba ya ntlo ya Jehofa”

Ke borapedi bjo Jehofa a bo amogelago

“Ditšhaba ka moka di tla kgeregela go yona”

Bao ba lego borapeding bjo Modimo a bo amogelago ba bokana ka botee

“Etlang re Rotogeleng Thabeng ya Jehofa”

Barapedi ba Jehofa ba laletša batho ba bangwe gore ba kopanele le bona

“O tla re ruta ditsela tša gagwe gomme ra sepela mebileng ya gagwe”

Jehofa o re ruta ka Beibele, e bile o re thuša gore re sepele ditseleng tša gagwe

2:4

“E bile di ka se sa hlwa di ithuta ntwa”

Jesaya o hlalosa gore dibetša tša ntwa di tla fetošwa didirišwa tša go šoma mašemong, e lego seo se bontšhago gore batho ba Jehofa ba tla ba le khutšo. Mehleng ya Jesaya, didirišwa tše tša go šoma mašemong e be e le eng?

“Ditšhoša tša bona ba di dira megoma”

1 Mogoma o be o dirišwa go lema tšhemo. Megoma e mengwe e be e dirilwe ka tšhipi.1Sa 13:20

“Marumo a bona ba a dira disekela”

2 Sekela e be e le tšhipi yeo e lego bogale gomme e na le mo e swarwago. E be e dirišwa go ripa makala a diterebe.Jes 18:5