LEBAKA LEO GO LEGO BOHLOKWA: Batho ba swanetše go ithuta melao ya Jehofa le go phela ka yona e le gore ba mo hlankele ka tsela yeo a e amogelago. (Jes 2:3, 4) Puku ya Lerato la Modimo,’ e lego puku ya bobedi yeo re ithutago le batho ka yona, e thuša barutwana ba Beibele go kwešiša kamoo melao ya motheo ya Modimo e ka ba thušago ka gona bophelong. (Heb 5:14) Re swanetše go leka go fihlelela dipelo tša batho ge re ba ruta e le gore ba kgone go tutueletšega go dira diphetogo.Rom 6:17.

KAMOO O KA DIRAGO SE:

  • Lokišeletša gabotse, o naganne ka dinyakwa tša morutwana wa gago. Itirele dipotšišo tšeo di tlago go go thuša go kwa dikgopolo tša morutwana le maikwelo a gagwe ka taba yeo le ithutago yona.Die 20:5; be 259

  • Diriša mapokisi ao a lego ka pukung ye go thuša morutwana gore a bone mohola wa go diriša melao ya motheo ya Beibele

  • Thuša morutwana go kwešiša ditaba tšeo di nyakago gore a itirele phetho go ya ka letswalo la gagwe, eupša o se ke wa mo direla diphetho.Gal 6:5

  • Ka bohlale bona ge e ba morutwana wa gago a nyaka thušo ya go diriša melao e itšego ya motheo ya Beibele. Mo kgothaletše ka botho gore a dire diphetogo e le ka baka la ge a rata Jehofa.Die 27:11; Joh 14:31