Seo boporofeta bjo bo bego bo se bolela go Baisiraele

  • Ge Baisiraele ba be ba etšwa bothopša Babilona ba le tseleng ya go ya gae goba ba le nageng e tsošološitšwego, ba be ba sa swanela go boifa dibata tša nageng goba batho bao ba swanago le dibata.Es 8:21, 22

Kamoo boporofeta bjo bo phethagalago ka gona mehleng ya rena

  • Tsebo ya Jehofa e fetošitše dimelo tša batho. Batho bao ba bego ba rata dintwa ga bjale ba na le khutšo. Tsebo ya Modimo e dirile gore go be le paradeise ya moya ya lefase ka moka

Kamoo boporofeta bjo bo tlago go phethagala ka gona nakong e tlago

  • Lefase ka moka le tla fetošwa gore e be lefelo leo le bolokegilego, e be paradeise yeo e nago le khutšo, go ya kamoo Modimo a bego a rerile ka gona go tloga mathomong. Ga go na sebopiwa le ge e le sefe seo se tlago go ba kotsi, e ka ba motho goba phoofolo

Paulo o ile a fetošwa ke go tseba Modimo

  • Ge e be e sa le Mofarisei, o ile a bontšha mekgwa ya bophoofolo.1Ti 1:13

  • Tsebo e nepagetšego e ile ya fetoša semelo sa gagwe.Bakol. 3:8-10.