BONA
Temana
Seswantšho

(Mateo 13:1-23)

 1. 1. Re phela lebakeng la puno,

  E tloga e le tokelo.

  Mašemo a nyaka bašomi,

  Rena re tletše phišego.

  Jesu o beile mohlala

  Wa go rata go ya tšhemong.

  A tokelo ye re e filwego

  Ya go buna ka lethabo.

 2. 2. Go rata Modimo le batho

  Go re fa mafolofolo.

  Ga re dikadike go ruta,

  Bofelo bo batametše.

  Re šegofatšwa ka lethabo,

  Re le newa ke Jehofa.

  A re kgotleleleng modirong wo

  Ka tumelo le lethabo.