BONA
Temana
Seswantšho

(Mateo 5:7)

 1. 1. Kgaugelo ya Modimo

  Ga se ya boikaketši.

  O rata dilo tša toka,

  Re hlokomelwa ke yena.

  Ruri o tla gaugela

  Ba go kgetha go itshola.

  O re swara ka go loka,

  O tseba ge re fokola.

 2. 2. Ge re imelwa ke sebe,

  Re kgopele tebalelo.

  Jesu o re rutile go

  Kgopela go lebalelwa.

  Gore Jah a re gaugele,

  Re gaugele ba bangwe.

  Re se boloke sekgopi,

  Gomme re tla ba le khutšo.

 3. 3. Ge e ba re gaugela,

  Go swana le ge re nea.

  Ga re inyakele theto,

  Rena re ba le lethabo.

  Modimo o bona tšohle,

  O tla go nea moputso.

  Go thaba bagaugedi,

  Gape ba ratwa ke Mmopi.

(Bona le Mat. 6:2-4, 12-14.)