BONA
Temana
Seswantšho

(Ditiro 20:35)

 1. 1. Re na le mafokodi

  A go se swane,

  Fela Tate Jehofa

  O sa re rata.

  O a gaugela,

  O tletše lerato.

  Re thuše ba go nyama,

  Re mo ekiše.

 2. 2. Tumelo ya ba bangwe

  E ka fokola.

  Re ka ba batamela,

  Ra ba kgothatša.

  Ka thušo ya moya

  Ba kgona go tia.

  Re ba kweleng bohloko,

  Re ba homotše.

 3. 3. Re se ke ra ahlola

  Ba fokolago.

  Re ba thušeng ka botho

  Ba matlafale.

  Re ba fe kgothatšo

  Ka mafolofolo.

  Re thušeng bafokodi

  Ba tielele.