BONA
Temana
Seswantšho

(Baefeso 4:3)

 1. 1. Modimo o re gogetše

  Ka gare ga lešaka le.

  Re a ratana, re khutšong,

  Re tletše lethabo.

  Re rata botee,

  Kwano e bose.

  Jah o re file modiro.

  O re fa tlhahlo ka Morwa.

  Re mo hlankela ka go kwa,

  Re šoma ka kwano.

 2. 2. Ge re rapelela kwano

  E bile re tletše botho,

  Re tla atelwa ke khutšo,

  Lerato, lethabo.

  Re tla lapologa,

  Ra thaba kudu.

  Ge re bontšhana lerato,

  Modimo o re fa khutšo.

  Ruri re ba le botee

  Ge re mo hlankela.