Modimo o kwa dithapelo tša rena. 1 Petro 3:12

Jehofa ke “Mokwi wa thapelo.” (Psalme 65:2) O nyaka gore re boledišane le yena go tšwa dipelong tša rena.

Rapela Jehofa a nnoši gomme o se ke wa rapela motho le ge e le ofe.

 Re ka rapela mabapi le dilo tše dintši. 1 Johane 5:14

Rapelela gore thato ya Modimo e direge legodimong le mo lefaseng.

Rapela ka leina la Jesu go bontšha gore o tšeela godimo seo a go diretšego sona.

Kgopela Jehofa gore a go thuše go dira se se lokilego. Gape o ka rapela mabapi le dijo, mošomo wa boiphedišo, madulo, diaparo le boemo bjo bobotse bja tša maphelo.