• Topollo ke’ng?

  • E ile ya newa bjang?

  • E ka bolela’ng go wena?

  • O ka bontšha bjang gore o a e leboga?

1, 2. (a) Ke neng moo mpho e lego ya bohlokwa kudu go wena? (b) Ke ka baka la’ng go ka thwe topollo ke mpho e bohlokwa kudu yeo o ka e amogelago?

KE MPHO efe e kgolo kudu yeo o kilego wa e amogela? Mpho ga se ya swanela go bitša kudu e le gore e be ya bohlokwa. Ge e le gabotse, bohlokwa bja mpho bja kgonthe ga se gore bo kalwa ka go lebelela tšhelete ya yona. Go e na le moo, ge mpho e go thabiša goba e kgotsofatša senyakwa sa kgonthe bophelong bja gago, ke ya bohlokwa kudu go wena.

2 Go dimpho tše dintši tšeo o ka holofelago go di hwetša, go na le e tee yeo e phalago tše dingwe ka moka kudu. Ke mpho e tšwago go Modimo e e-ya go batho. Jehofa o re file dilo tše dintši, eupša mpho e kgolo kudu yeo a re filego yona ke sehlabelo sa topollo sa Morwa wa gagwe, Jesu Kriste. (Mateo 20:28) Ka ge re tla bona kgaolong ye, topollo ke mpho e bohlokwa kudu yeo o ka e hwetšago, ka gobane e ka go tlišetša lethabo le legolo kudu e bile e ka kgotsofatša dinyakwa tša gago tše bohlokwa kudu. Topollo e tloga e le pontšho e kgolo kudu ya lerato la Jehofa go wena.

TOPOLLO KE’NG?

3. Topollo ke’ng, gomme ke’ng seo re swanetšego go se kwešiša e le gore re kwešiše mpho ye e bohlokwa?

3 Ge e bewa ka tsela e bonolo, topollo ke tsela ya Jehofa  ya go hlakodiša, goba go phološa batho sebeng le lehung. (Ba-Efeso 1:7) Gore re kwešiše seo se bolelwago ke thuto ye ya Beibele, re swanetše go nagana gape ka seo se ilego sa direga tšhemong ya Edene. Ge feela re kwešiša seo Adama a ilego a se loba ge a be a dira sebe, ke moo re ka kwešišago lebaka leo ka lona topollo e lego mpho e bohlokwa gakaakaa go rena.

4. Bophelo bjo bo phethagetšego bo be bo bolela’ng go Adama?

4 Ge a be a bopa Adama, Jehofa o mo neile selo seo e lego se bohlokwa e le ka kgonthe—bophelo bjo bo phethagetšego. Ela hloko gore seo se be se bolela eng go Adama. Ka ge a bopilwe a e-na le mmele o phethagetšego gotee le monagano, o be a ka se ke a babja, a tšofala goba go hwa. Ka ge e be e le motho yo a phethagetšego, o be a e-na le tswalano e kgethegilego le Jehofa. Beibele e bolela gore Adama e be e le “morwa wa Modimo.” (Luka 3:38) Ka gona Adama o ile a thabela tswalano ya kgaufsi le Jehofa Modimo, go swana le yeo e thabelwago ke morwa le tatagwe yo lerato. Jehofa o ile a boledišana le morwa wa gagwe wa lefaseng, a abela Adama mediro e kgotsofatšago gomme a ba a mo tsebiša seo se bego se letetšwe go yena.—Genesi 1:28-30; 2:16, 17.

5. Ke’ng seo Beibele e se bolelago ge e re Adama o be a dirilwe ka “seswantšho sa Modimo”?

5 Adama o be a dirilwe ka “seswantšho sa Modimo.” (Genesi 1:27; PK) Seo se be se sa bolele gore Adama o be a swana le Modimo ka sebopego. Ka ge re ithutile go Kgaolo 1 ya puku ye, Jehofa ke moya o sa bonagalego. (Johane 4:24) Ka gona Jehofa ga a na mmele wa nama le madi. Go dirwa ka seswantšho sa Modimo go be go bolela gore Adama o bopilwe a e-na le dika tše di swanago le tša Modimo, tše di akaretšago lerato, bohlale, toka le matla. Adama o be a swana le Tatagwe ka tsela e nngwe e bohlokwa ya gore o be a e-na le tokologo ya go ikgethela. Ka baka leo, Adama o be a sa swane le motšhene woo o kgonago go dira seo o hlametšwego sona goba seo o diretšwego gore o se dire. Go e na le moo, o be a kgona go dira diphetho tša gagwe ka noši le go kgetha magareng  ga seo se nepagetšego le seo se fošagetšego. Ge nkabe a ile a kgetha go kwa Modimo, o be a tla phela ka mo go sa felego Paradeiseng mo lefaseng.

6. Ke’ng seo Adama a ilego a se loba ka go se kwe Modimo, gomme bana ba gagwe ba ile ba kgomega bjang?

6 Ka gona go molaleng gore ka ge Adama a ile a se kwe Modimo gomme a ahlolelwa lehu, o ile a lefa tefo e phagamego kudu. Sebe sa gagwe se ile sa mo dira gore a lobe bophelo bja gagwe bjo bo phethagetšego gotee le ditšhegofatšo tša bjona ka moka. (Genesi 3:17-19) Ka manyami, Adama o lobile bophelo bjo bjo bohlokwa e sego bakeng sa gagwe feela eupša gape le bakeng sa bana bao a bego a tla ba le bona. Lentšu la Modimo le re: “Go etša ge ka motho o tee [Adama] sebe se tsene lefaseng, gomme lehu la tsena ka sebe, ka baka leo lehu le aparetše batho bohle gobane bohle ba dirile sebe.” (Ba-Roma 5:12) Ee, ka moka ga rena re abetšwe sebe go Adama. Ke ka baka leo Beibele e bolelago gore o ‘rekišitše’ yena le bana ba gagwe bokgobeng bjo bo išago sebeng le lehung. (Ba-Roma 7:14) Go be go se na kholofelo bakeng sa Adama le Efa ka gobane ba kgethile go se kwe Modimo ka go rata. Eupša go thwe’ng ka bana ba bona, go akaretša le rena?

7, 8. Topollo ge e le gabotse e akaretša dilo dife tše pedi?

7 Jehofa o ile a hlakodiša batho ka go diriša topollo. Go lopolla ke’ng? Kgopolo ya go lopolla ge e le gabotse e akaretša dilo tše pedi. Sa mathomo, topollo ke tefo yeo e lefšago e le gore go lokollwe goba go rekollwe selo se sengwe. E ka swantšhwa le tefo yeo e lefšago bakeng sa go lokolla mogolegwa wa ntwa. Sa bobedi, topollo ke tefo yeo e lefelelago theko ya selo se itšego. E swana le tefo yeo e lefšago bakeng sa go lefelela dikgobalo tšeo motho a bilego le tšona. Ka mohlala, ge e ba motho a baka kotsi, o tla swanelwa ke go lefa tšhelete yeo e lekanago tlwaa le ya dilo tšeo di sentšwego.

8 Go be go tla kgonega bjang gore go lefelelwe tahlegelo e kgolo yeo Adama a re tlišeditšego yona ka moka ga rena le go re lokolla bokgobeng bjo bo išago sebeng le lehung? Anke re  eleng hloko topollo yeo Jehofa a e neilego gomme re bone gore se se ka bolela eng go wena.

KAMOO JEHOFA A NEILEGO TOPOLLO KA GONA

9. Ke topollo ya mohuta ofe yeo e bego e nyakega?

9 Ka ge bophelo bja motho bjo bo phethagetšego bo be bo lobilwe, go be go se na bophelo bja motho bjo bo sa phethagalago bjoo le ka mohla bo bego bo ka bo rekolla. (Psalme 49:7, 8) Seo se bego se nyakega e be e le topollo yeo bohlokwa bja yona bo lekanago le seo se lobilwego. Se se dumelelana le molao wa motheo wa toka e phethagetšego woo o hwetšwago ka Lentšung la Modimo, wo o rego: “Bophelô bo lefyê ka bophelô.” (Doiteronomio 19:21) Ka gona, ke’ng seo se bego se tla lefa bohlokwa bja bophelo bja motho bjo bo phethagetšego bjoo Adama a bo lobilego? Bophelo bjo bongwe bja motho bjo bo phethagetšego e be e le “topollo e lekanago” yeo e bego e nyakega.—1 Timotheo 2:6.

10. Jehofa o ile a nea bjang topollo?

10 Jehofa o ile a nea bjang topollo? O ile a romela yo mongwe wa barwa ba gagwe ba ba phethagetšego ba moya lefaseng. Eupša Jehofa ga se a romela sebopiwa feela le ge e ka ba sefe sa moya. O ile a romela seo a se ratago kudu, Morwa wa gagwe yo a tswetšwego a nnoši. (1 Johane 4:9, 10) Morwa yo o ile a tlogela legae la gagwe la legodimong ka go rata. (Ba-Fil. 2:7) Ka ge re ithutile kgaolong e fetilego ya puku ye, Jehofa o ile a dira mohlolo ge a be a fetišetša bophelo bja Morwa yo popelong ya Maria. Ka moya o mokgethwa wa Modimo, Jesu o ile a belegwa e le motho yo a phethagetšego gomme o be a se ka tlase ga kotlo ya sebe.—Luka 1:35.

Jehofa o neile Morwa wa gagwe yo a tswetšwego a nnoši e le topollo bakeng sa rena

11. Go kgonega bjang gore motho o tee a be topollo ya ba dimilione?

11 Go kgonega bjang gore motho o tee a be topollo ya ba bantši, ge e le gabotse ya batho ba dimilione? Go ba gona, go tlile bjang gore batho bao ba balelwago go dimilione e be badira-dibe? Gopola gore ka go dira sebe, Adama o ile a loba lehumo le bohlokwa la bophelo bjo bo phethagetšego. Ke ka baka leo a sa kago a kgona go le fetišetša go bana  ba gagwe. Go e na le moo, o be a ka kgona go fetišetša feela sebe le lehu. Jesu yoo Beibele e mmitšago “Adama wa mafelelo,” o be a e-na le bophelo bjo bo phethagetšego e le motho, gomme ga se a ka a dira sebe. (1 Ba-Korinthe 15:45) Ge e le gabotse, Jesu o ile a tšeela Adama legato e le gore a re phološe. Ka go gafa bophelo bja gagwe bjo bo phethagetšego ka go dula a e-kwa Modimo ka mo go feletšego, Jesu o ile a lefa tefo bakeng sa sebe sa Adama. Ka gona Jesu o ile a nea bana ba Adama kholofelo.—Ba-Roma 5:19; 1 Ba-Korinthe 15:21, 22.

12. Ke’ng seo se ilego sa hlatselwa ke tlaišego ya Jesu?

12 Beibele e hlalosa ka botlalo tlaišego yeo Jesu a ilego a e kgotlelela pele ga lehu la gagwe. O ile a otlwa gabohloko, a kokotelwa koteng ka tsela e sehlogo gotee le go hwa ka go nanya mo go kwešago bohloko koteng ya tlhokofatšo. (Johane 19:1, 16-18, 30; Mametletšo, matlakala 204-6) Ke ka baka la’ng go be go nyakega gore Jesu a tlaišege gakaakaa? Kgaolong e latelago ya puku ye, re tla bona gore Sathane o ile a belaela ge e ba Jehofa o na le bahlanka le ge e le bafe ba batho bao ba tlago go dula ba botega ge ba lekwa. Ka go kgotlelela ka potego go sa šetšwe tlaišego e kgolo, Jesu o neile karabo e kaone kudu ka mo go ka kgonegago malebana le tlhohlo ya Sathane. Jesu o ile a hlatsela gore motho yo a phethagetšego yo a nago le tokologo ya go ikgethela a ka botegela Modimo ka mo go feletšego go sa šetšwe seo Diabolo a se dirilego. Jehofa o swanetše go ba a ile a thaba kudu ka baka la go botega ga Morwa wa gagwe yo a rategago!—Diema 27:11.

13. Topollo e ile ya lefša bjang?

13 Topollo e ile ya lefša bjang? Letšatšing la bo-14 la kgwedi ya Sejuda ya Nisani ka 33 C.E., Modimo o ile a dumelela Morwa wa gagwe yo a phethagetšego le yo a se nago sebe gore a bolawe. Ka go rialo Jesu o ile a neela bophelo bja gagwe bjo bo phethagetšego “gatee ya ba moka.” (Ba-Hebere 10:10) Letšatšing la boraro ka morago ga gore Jesu a hwe, Jehofa o ile a mo tsošetša gape bophelong bja moya. Kua legodimong, Jesu  o ile a iša go Modimo mohola wa bophelo bja gagwe bjo bo phethagetšego bjo bo neetšwego e le topollo bakeng sa bana ba Adama. (Ba-Hebere 9:24) Jehofa o ile a amogela mohola wa sehlabelo sa Jesu e le topollo yeo e nyakegago bakeng sa go phološa batho bokgobeng bjo bo išago sebeng le lehung.—Ba-Roma 3:23, 24.

SEO TOPOLLO E KA SE BOLELAGO GO WENA

14, 15. Re swanetše go dira’ng gore re hwetše “tebalelo ya dibe tša rena”?

14 Go sa šetšwe boemo bja rena bja sebe, re ka thabela ditšhegofatšo tše di sa bapišwego le selo ka baka la topollo. Anke re eleng hloko e mengwe ya mehola ya gona bjale le ya nakong e tlago ya mpho ye e kgolo kudu yeo e tšwago go Modimo.

15 Go lebalelwa dibe. Ka baka la go se phethagale mo re go abetšwego, re swanetše go lwela e le ka kgonthe go dira se se lokilego. Ka moka ga rena re dira sebe, e ka ba ka mantšu goba ka ditiro. Eupša ka sehlabelo sa Jesu sa topollo, re ka hwetša “tebalelo ya dibe tša rena.” (Ba-Kolose 1:13, 14) Lega go le bjalo, e le gore re hwetše tebalelo yeo, re swanetše go itshola e le ka kgonthe. Le gona re swanetše go ipiletša go Jehofa ka boikokobetšo, re kgopele tebalelo ya gagwe motheong wa tumelo ya rena sehlabelong sa topollo sa Morwa wa gagwe.—1 Johane 1:8, 9.

16. Ke’ng seo se re kgontšhago go rapela Modimo ka letswalo le le hlwekilego, gomme bohlokwa bja letswalo le le bjalo ke bofe?

16 Go ba le letswalo le le hlwekilego pele ga Modimo. Letswalo le le nago le molato le ka re dira gabonolo gore re hloke kholofelo gomme la re dira gore re ikwe re se na mohola. Lega go le bjalo, ka tebalelo yeo go kgonegilego gore e be gona ka baka la topollo, Jehofa ka botho o dira gore re kgone go mo rapela ka letswalo le le hlwekilego go sa šetšwe go se phethagale ga rena. (Ba-Hebere 9:13, 14) Se se dira gore re kgone go bolela le Jehofa re lokologile. Ka gona, re ka mmatamela re lokologile ka thapelo. (Ba-Hebere 4:14-16) Go  boloka letswalo le le hlwekilego go nea khutšo ya monagano, go godiša go itlhompha e bile go tliša lethabo.

17. Ke ditšhegofatšo dife tšeo di bago gona ka lebaka la ge Jesu a ile a re hwela?

17 Go ba le kholofelo ya bophelo bjo bo sa felego lefaseng la paradeise. Ba-Roma 6:23 e re: “Moputso woo sebe se o lefago ke lehu.” Temana yona yeo e oketša ka gore: “Eupša mpho yeo Modimo a e neago ke bophelo bjo bo sa felego ka Kriste Jesu Morena wa rena.” Go Kgaolo 3 ya puku ye, re boletše ka ditšhegofatšo tša Paradeise ya lefaseng e tlago. (Kutollo 21:3, 4) Ditšhegofatšo tšeo ka moka tša nakong e tlago, go akaretša le bophelo bjo bo sa felego bja go phela gabotse mmeleng ka mo go phethagetšego, di ba gona ka gobane Jesu a ile a re hwela. E le gore re hwetše ditšhegofatšo tšeo, re swanetše go bontšha gore re leboga mpho ya topollo.

O KA BONTŠHA BJANG TEBOGO YA GAGO?

18. Ke ka baka la’ng re swanetše go leboga Jehofa kudu ka baka la mpho ya topollo?

18 Ke ka baka la’ng re swanetše go leboga Jehofa go tšwa pelong ka baka la topollo? Ee, mpho e ba e bohlokwa ka mo go kgethegilego ge monei a gafa nako, boiteko goba ditshenyagalelo e le gore a re nee yona. Re kgomega ka mo go tseneletšego pelong ge re bona gore mpho e bontšha lerato  la kgonthe la monei bakeng sa rena. Topollo ke mpho e bohlokwa kudu go feta dimpho tše dingwe ka moka, ka gobane Modimo o ile a dira boikgafo bjo bogolo kudu e le gore a e nee. Johane 3:16 e re: “Modimo o ratile lefase kudu mo a ilego a gafa Morwa wa gagwe yo a tswetšwego a nnoši.” Topollo ke bohlatse bjo bogolo e le ruri bja gore Jehofa o a re rata. E bile ke bohlatse bja gore Jesu o a re rata, ka gobane o neile bophelo bja gagwe ka go rata bakeng sa rena. (Johane 15:13) Ka gona, mpho ya topollo e swanetše go re kgodiša gore Jehofa le Morwa wa gagwe ba re rata re le motho ka o tee ka o tee.—Ba-Galata 2:20.

Go katanela go tseba mo go oketšegilego ka Jehofa ke tsela e nngwe ya go bontšha gore o leboga mpho ya gagwe ya topollo

19, 20. Ke ka ditsela dife tšeo o ka bontšhago gore o leboga mpho ya Modimo ya topollo?

19 Ka gona, o ka bontšha bjang gore o leboga mpho ya Modimo ya topollo? Sa mathomo, katanela go tseba mo go oketšegilego ka Monei yo Mogolo, Jehofa. (Johane 17:3) Go ithuta Beibele o thušwa ke kgatišo ye go tla go thuša gore o dire seo. Ge o dutše o gola tsebong ya go tseba Jehofa, lerato leo o mo ratago ka lona le tla tsenelela. Ka morago, lerato leo le tla go dira gore o nyake go mo kgahliša.—1 Johane 5:3.

20 Bontšha gore o na le tumelo sehlabelong sa Jesu sa topollo. Ge go bolelwa ka Jesu, go thwe: “Yo a dumelago go Morwa o na le bophelo bjo bo sa felego.” (Johane 3:36) Re ka bontšha bjang gore re na le tumelo go Jesu? Tumelo e bjalo ga e bontšhwe ka mantšu feela. Jakobo 2:26 e re: “Tumelo ka ntle le mediro e hwile.” Ee, tumelo ya kgonthe e bontšhwa ka “mediro,” seo se ra gore ka ditiro tša rena. Tsela e nngwe ya go bontšha gore re na le tumelo go Jesu ke ka go dira sohle seo re ka se kgonago gore re mo ekiše, e sego go seo re se bolelago feela eupša le go seo re se dirago.—Johane 13:15.

21, 22. (a) Ke ka baka la’ng re swanetše go ba gona monyanyeng wa ngwaga le ngwaga wa Selalelo sa Morena? (b) Ke’ng seo se tlago go hlaloswa go Dikgaolo 6 le 7?

21 E ba gona monyanyeng wa ngwaga le ngwaga wa Selalelo sa Morena. Mantšiboeng a Nisani 14, 33 C.E., Jesu o ile a hloma monyanya o kgethegilego woo Beibele e o bitšago  “selalelo sa Morena.” (1 Ba-Korinthe 11:20; Mateo 26:26-28) Monyanya wo gape o bitšwa Segopotšo sa lehu la Kriste. Jesu o ile a o hloma e le go thuša barutiwa ba gagwe le Bakriste ka moka ba therešo bao ba tlilego ka morago ga bona gore ba gopole gore ka lehu la gagwe e le motho yo a phethagetšego, o ile a nea bophelo bja gagwe e le topollo. Ge e le mabapi le monyanya wo, Jesu o ile a laela gore: “Dulang le dira se e le go nkgopola.” (Luka 22:19) Go ba gona Segopotšong go re gopotša lerato le legolo leo le bontšhitšwego ke Jehofa gotee le Jesu ge e le mabapi le topollo. Re ka bontšha go leboga ga rena topollo ka go ba gona monyanyeng wo wa ngwaga le ngwaga wa Segopotšo sa lehu la Jesu. *

22 Tokišetšo ya Jehofa ya topollo ruri ke mpho e bohlokwa kudu. (2 Ba-Korinthe 9:14, 15) Mpho ye yeo e sa bapišwego le selo e ka hola le bao ba hwilego. Dikgaolo 6 le 7 di tla hlalosa gore bjang.

^ ser. 21 Mabapi le tsebišo e oketšegilego ka seo se bolelwago ke Selalelo sa Morena, bona Mametletšo, matlakala 206-8.