BEIBELE ga se yona motheo wa matšatši a tumilego a maikhutšo a bodumedi le ao e sego a bodumedi ao a binwago dikarolong tše dintši tša lefase lehono. Ka gona, menyanya e bjalo e thomile kae? Ge e ba o kgona go dira nyakišišo bokgobapukung, o tla hwetša e le mo go kgahlišago go ela hloko seo dipuku tša ditšhupetšo di se  bolelago ka matšatši ao a tumilego a maikhutšo a moo o dulago gona. Ela hloko mehlala e sego kae.

Easter. The Encyclopædia Britannica e re: “Ga go na moo go bolelwago ka go binwa ga monyanya wa Easter ka Testamenteng e Mpsha.” Easter e thomile bjang? E thomile borapeding bja boheitene. Le ge letšatši le la maikhutšo go bolelwa gore ke la go gopola tsogo ya Jesu, mekgwa yeo e sepedišanago le sehla sa Easter ga se ya Bokriste. Ka mohlala, ge e bolela mabapi le “mmutla wa Easter” o tumilego, The Catholic Encyclopedia e re: “Mmutla ke seka sa boheitene gomme ka mehla e be e dutše e le seswantšhetšo sa monono.”

Go Binwa ga Ngwaga o Mofsa. Matšatši-kgwedi le mekgwa yeo e sepedišanago le go binwa ga Ngwaga o Mofsa e fapane go ya ka dinaga. Mabapi le mathomo a monyanya wo, The World Book Encyclopedia e re: “Mmuši wa mo-Roma e lego Julius Caesar o ile a hloma January 1 e le Letšatši la Ngwaga o Mofsa ka 46 B.C. Ba-Roma ba ile ba bina letšatši le bakeng sa Janus, modimo wa dikgoro, mejako le mathomo. Kgwedi ya January e reeletšwe ka Janus, yo a bego a e-na le difahlego tše pedi—se sengwe se lebeletše pele gomme se sengwe se lebeletše morago.” Ka gona go binwa ga Ngwaga o Mofsa go thomile ditšong tša boheitene.

Halloween. The Encyclopedia Americana e re: “Mekgwa yeo e sepedišanago le Halloween e ka latišišwa go ba go fihla ka monyanya wa Druid [boperisita bja bogologolo bja ma-Celt] wa mehleng ya pele ga Bokriste. Ma-Celt a be a e-ba le menyanya bakeng sa medimo e mebedi e megolo—modimo wa letšatši le modimo wa bahu . . . , yoo monyanya wa wona o bego o swarwa ka November 1, e lego mathomo a Ngwaga o Mofsa wa ma-Celt. Monyanya wa bahu o ile wa tsenywa ganyenyane-ganyenyane ditirelong tša Bokriste.”

Matšatši a Mangwe a Maikhutšo. Ga go kgonege go ahla-ahla menyanya ka moka yeo e binwago lefaseng ka bophara. Lega go le bjalo, matšatši a maikhutšo ao a tumišago batho goba mekgatlo ya batho ga a amogelwe ke Jehofa. (Jeremia 17:5-7; Ditiro 10:25, 26) Le gona, gopola gore mathomo a menyanya ya bodumedi a tla bontšha ge e ba menyanya ye e kgahliša Modimo goba go se bjalo. (Jesaya 52:11; Kutollo 18:4) Melao ya motheo ya Beibele yeo go boletšwego ka yona go Kgaolo 16 ya puku ye e tla go thuša gore o bone kamoo Modimo a lebelelago ka gona go tšea karolo matšatšing a maikhutšo ao e sego a bodumedi.