BEIBELE ga e re botše gore Jesu o belegwe neng. Lega go le bjalo, e re nea lebaka le le kwagalago la gore re phethe ka gore ga se a belegwa ka December.

Nagana ka maemo a leratadima ka nako yeo ya ngwaga kua Betlelehema, moo Jesu a belegetšwego gona. Kgwedi ya Sejuda ya Chislev (yeo e sepelelanago le November/December) e be e le kgwedi ya boemo bja leratadima bja go tonya gotee le bja dipula. Kgwedi yeo e latelago ya Chislev e be e le Tebeth (December/January). E be e e-na le dithempheretšha tša tlase tša ngwaga, gomme lehlwa le fela le e-wa dikarolong tša naga-dimo. Anke re boneng seo Beibele e re botšago sona ka tlelaemete ya tikologong yeo.

Mongwadi wa puku ya Beibele e lego Esera o bontšha gore Chislev e be e le kgwedi yeo ka kgonthe e tsebjago ka boemo bja leratadima bja go tonya le bja dipula. Ka morago ga go bolela gore lešaba le ile la kgobokana Jerusalema “ka la masome a mabedi la kxwedi ya senyane [Chislev],” Esera o bega gore batho ba be ba ‘thothomela ka baka la go nelwa ke pula.’ Ge e le mabapi le maemo a leratadima nakong yeo ya ngwaga, batho bao ba bego ba  kgobokane ba ile ba bolela ka bobona gore: ‘Ke ka lebaka la dipula ge re šitišega go ema ka ntle.’ (Esera 10:9, 13; Jeremia 36:22) Ga go makatše ge badiši bao ba bego ba phela karolong yeo ya lefase ba ile ba kgonthišetša gore bona gotee le mehlape ya bona ga ba dule merakeng bošego ka December!

Lega go le bjalo, Beibele e bega gore badiši ba be ba le merakeng ba dišitše mehlape ya bona bošegong bjoo Jesu a belegwego ka bjona. Ge e le gabotse, mongwadi wa Beibele e lego Luka o bontšha gore ka nako yeo, badiši ba be ba “dula merakeng ba dišitše mehlape ya bona bošego” kgaufsi le Betlelehema. (Luka 2:8-12) Ela hloko gore badiši ge e le gabotse ba be ba dula merakeng, e sego feela go sepela ka ntle nakong ya mosegare. Ba be ba e-ba le mehlape ya bona merakeng bošego. Na tlhaloso yeo ya bophelo bja merakeng e sepedišana le maemo a leratadima a go tonya kudu le a dipula a Betlelehema nakong ya December? Aowa, ga go bjalo. Ka gona, maemo ao a bego a le gona nakong ya go belegwa ga Jesu a bontšha gore ga se a belegwa ka December. *

Lentšu la Modimo le re botša ka mo go lebanyago gore Jesu o hwile neng, eupša le re nea feela ditaba tše sego kae tša go re bontšha gore o belegwe neng. Se se re gopotša mantšu a Kgoši Salomo a rego: “’Ina le botse le phala makhura a mabotse; ’tšatši la xo hwa le phala la xo tswalwa.” (Mmoledi 7:1) Ka gona ga go makatše ge Beibele e re nea ditaba tše dintši ka botlalo mabapi le bodiredi bja Jesu le lehu la gagwe eupša e re botša ditaba tše sego kae mabapi le nako ya gagwe ya go belegwa.

Ge Jesu a be a belegwa, badiši le mehlape ya bona ba be ba le merakeng bošego

^ ser. 6 Bakeng sa tsebišo e oketšegilego, bona matlakala 298-302 a puku ya Go Boledišana ka Mangwalo, yeo e gatišitšwego ke Dihlatse tša Jehofa.