SEBOPIWA sa moya seo se bitšwago Mikaele ga se bolelwe gantši ka Beibeleng. Lega go le bjalo, ge go bolelwa ka yena ke ge a dira tiro e itšego. Pukung ya Daniele, Mikaele o lwa le barongwa ba kgopo; lengwalong la Juda, o ngangišana le Sathane; gomme go Kutollo, o lwa le Diabolo le batemona ba gagwe. Ka go lwela bogoši bja Jehofa le go lwa le manaba a Modimo, Mikaele o phelela seo se bolelwago ke leina la gagwe—“Ke Mang yo a Swanago le Modimo?” Eupša Mikaele ke mang?

Ka dinako tše dingwe batho ba tsebja ka maina a fetago le tee. Ka mohlala mopatriareka Jakobo gape o tsebja e le Isiraele, gomme moapostola Petro yena o tsebja e le Simone. (Genesi 49:1, 2; Mateo 10:2) Ka mo go swanago, Beibele e bontšha gore Mikaele ke leina le lengwe la Jesu Kriste, pele le ka morago ga bophelo bja gagwe lefaseng. Anke re eleng hloko mabaka a Mangwalo ao a re dirago gore re fihlelele phetho yeo.

Morongwa yo Mogolo. Lentšu la Modimo le bolela ka Mikaele “morongwa yo mogolo.” (Juda 9) Ela hloko gore Mikaele o bitšwa  morongwa yo mogolo. Se se bolela gore go na le morongwa o tee feela yo bjalo. Ge e le gabotse, polelwana “morongwa yo mogolo” e tšwelela ka Beibeleng ka botee feela e sego ka bontši le gatee. Go oketša moo, Jesu o tswalanywa le boemo bja morongwa yo mogolo. Ge e bolela ka Morena Jesu Kriste yo a tsošitšwego, 1 Ba-Thesalonika 4:16 e re: “Morena o tla theoga legodimong ka mokgoši wa taelo, ka lentšu la morongwa yo mogolo.” Ka gona, lentšu la Jesu le hlaloswa e le leo la morongwa yo mogolo. Ka baka leo, lengwalo le le bontšha gore Jesu ka boyena ke morongwa yo mogolo Mikaele.

Moetapele wa Madira. Beibele e bolela gore “Mikaele le barongwa ba gagwe ba lwa le drakone . . . le barongwa ba yona.” (Kutollo 12:7) Ka gona, Mikaele ke Moetapele wa madira a barongwa ba botegago. Kutollo gape e hlalosa Jesu e le Moetapele wa madira a barongwa ba botegago. (Kutollo 19:14-16) Le gona, moapostola Paulo o bolela ka go lebanya ka “Morena Jesu” le “barongwa ba gagwe ba matla.” (2 Ba-Thesalonika 1:7) Ka gona Beibele e bolela ka bobedi Mikaele le “barongwa ba gagwe” le Jesu le “barongwa ba gagwe.” (Mateo 13:41; 16:27; 24:31; 1 Petro 3:22) Ka ge Lentšu la Modimo go se na moo le bontšhago gore go na le dihlopha tše pedi tša madira a barongwa ba botegago legodimong—moo se sengwe se eteletšwego pele ke Mikaele gomme se sengwe se eteletšwe pele ke Jesu—ke ga tlhaologanyo go phetha ka gore Mikaele ga se yo mongwe ge e se Jesu Kriste a le boemong bja gagwe bja legodimong. *

^ ser. 6 Tsebišo e oketšegilego yeo e bontšhago gore leina Mikaele le šupa go Morwa wa Modimo e hwetšwa go Bolumo 2 ya Insight on the Scriptures, matlakala 393-4, yeo e gatišitšwego ke Dihlatse tša Jehofa.