GO RE thuša gore re hlaole Mesia, Jehofa Modimo o buduletše baporofeta ba bantši ba Beibele gore ba nee ditaba ka botlalo mabapi le go belegwa, bodiredi le lehu la Molopolodi yo yo a holofeditšwego. Diporofeto tše ka moka tša Beibele di phethagetše ka Jesu Kriste. Ke tše di nepagetšego le tše di kwagalago gabotse ka mo go makatšago. Go bontšha mohlala wa se, anke re eleng hloko diporofeto tše  sego kae tšeo di boletšego e sa le pele ka ditiragalo tšeo di tswalanago le go belegwa ga Mesia le nywaga ya gagwe ya bjaneng.

Moporofeta Jesaya o ile a bolela e sa le pele gore Mesia e be e tla ba setlogolo sa Kgoši Dafida. (Jesaya 9:5) Jesu o belegetšwe lešikeng la Dafida e le ka kgonthe.—Mateo 1:1, 6-17.

 Moporofeta yo mongwe wa Modimo e lego Mika o ile a bolela e sa le pele gore mafelelong ngwana yo e be e tla ba mmuši le gore o be a tla belegelwa “Betlehêma Efurata!” (Mika 5:1) Nakong ya go belegwa ga Jesu, go be go e-na le metse e mebedi Isiraeleng yeo e bego e bitšwa Betlelehema. O mongwe o be o le kgaufsi le Natsaretha tikologong yeo e lego ka leboa la naga, gomme o mongwe o be o le kgaufsi le Jerusalema kua Juda. Betlelehema yeo e bego e le kgaufsi le Jerusalema, pele e be e bitšwa Efurata. Jesu o belegetšwe motseng wona woo, ka tsela yona yeo boporofeta bo bego bo boletše e sa le pele!—Mateo 2:1.

Boporofeta bjo bongwe bja Beibele bo be bo boletše e sa le pele gore Morwa wa Modimo o tla tšwa “kua Egipita.” Jesu o ile a išwa Egipita e sa le ngwana. O ile a bušetšwa morago ka morago ga lehu la Heroda, gomme seo sa phethagatša boporofeta.—Hosea 11:1; Mateo 2:15.

 Tšhateng e lego go letlakala 200, mangwalo ao a lokeleditšwego ka tlase ga hlogo e rego “Boporofeta” a hupere ditaba ka botlalo mabapi le Mesia. Hle bapetša mangwalo a le mangwalo ao a lokeleditšwego ka tlase ga hlogo e rego “Phethagalo.” Go dira bjalo go tla matlafatša tumelo ya gago ka mo go oketšegilego therešong ya Lentšu la Modimo.

Ge o dutše o hlahloba mangwalo a, gopola gore ao a lego ka tsela ya boporofeta a ngwadilwe nywaga e makgolo pele ga go belegwa ga Jesu. Jesu o itše: “Dilo ka moka tše di ngwadilwego molaong wa Moše le Baporofeteng le Dipsalmeng ka nna, di swanetše go phethega.” (Luka 24:44) Ka ge o ka kgonthišetša koping ya gago ka noši ya Beibele, di ile tša phethagala e le ka kgonthe—ditaba ka moka tša tšona ka botlalo!