Eya go dikagare

Eya go lelokelelo la dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Kgetha leleme Sepedi

Svaneti ya ka Godimo

 GEORGIA

Dintlhakgolo tša Georgia

Dintlhakgolo tša Georgia

Puno ya diterebe e tliša lethabo le legolo

Naga Georgia e tsebega ka dithaba tša yona tše ditelele tše dibotse tša go apešwa ke lehlwa ditlhoreng, tšeo tše dingwe di lego botelele bja dimithara tša ka godimo ga tše 4 500. Naga ye e arotšwe ka dikarolo tše pedi, e lego Georgia ya ka bohlabela le ya ka bodikela, yeo e nngwe le e nngwe e nago le boemo bja yona bja leratadima, meetlo, mmino, mekgwa ya go bina le dijo tša yona.

Batho Bontši bja badudi ba dimilione tše 3,7 ke ba setlogo sa Georgia.

Bodumedi Bontši bja baagi ba moo ba ipolela gore ke ba tumelo ya Bokriste bja Orthodox. Mo e ka bago diperesente tše lesome ke Mamoseleme.

Leleme Leleme la Segeorgia ga le tswalane le maleme a dinaga tša kgauswi le yona. Methopo ya histori e utolla gore ditlhaka tša moswananoši tša Segeorgia di hlamilwe pele ga Mehla ya Rena.

 Boiphedišo Batho ba bantši ba iphediša ka tša temo. Morago bjale, tša boeti ke karolo yeo e kgathago tema e kgolo ikonoming ya naga ya Georgia.

Boemo bja Leratadima Karolo ya ka bohlabela ya naga e thabela boemo bjo bo lekanetšego bja leratadima. Lebopo la Lewatle le Leso, leo le lego karolong ya ka bodikela ya Georgia, le na le boemo bja leratadima  bjo borutho le bja dipula, moo dienywa tša legoro la dinamune di melago ka bontši.

Go buna diterebe tikologong ya Kakheti

Dijo Borotho bo jewa le sejo se sengwe le se sengwe kua Georgia. Borotho bja gona bjo bo tlwaelegilego bo pakwa ka ontong ya letsopa. Dijo tša gona ke setšhuu sa go tšhelwa dinoko le merogwana e metala. Ke kgale go dirwa beine moo. Ka tlwaelo, beine e a bedišwa gomme ya bolokwa ka gare ga dibjana tša letsopa. Malapa a mantši a bjetše diterebe gomme a itirela beine. Georgia ke legae la mehuta e ka bago e 500 ya diterebe.

Go paka borotho