BANA BABO RENA le dikgaetšedi bao ba bego ba apere diaparo tša setšo tša Sri Lanka ba ile ba amogela ka borutho baeng ba 130, bao ba bego ba etšwa dinageng tše 19 go tlo ba gona lenaneong la go neelwa ga lekala sehlakahlakeng se se sebotse. Bana ba bangwe ba ile ba opela dikopelo tša Mmušo, gomme batho ka moka ba thabela mekgabišo ya setšo le dilo tše dingwe, dijo tše bose tša moo, mmino o mobose gotee le bogwera bjo borutho bja Bokriste.

Meago ya lekala e mefsa le yeo e mpshafaditšwego e ile ya neelwa go Jehofa ka Mokibelo, January 11, 2014, ge batheetši ba 893 ba be ba theeditše ka kelohloko lenaneo leo ka maleme a mararo. Batheetši bao ba ile ba betha matsogo ka nako e telele ge Mark Sanderson wa Sehlopha se Bušago a be a botšiša gore: “Na le ka rata go neela meago ye e mefsa go Jehofa Modimo?”

 Letšatšing le le latelago, batho ba 7 701 ba ile ba thabela go kwa dintlhakgolo tša lenaneo la Mokibelo le go theetša polelo e kgothatšago yeo e ilego ya newa ke Ngwanabo rena Sanderson. Mafelo a mahlano a magolo nageng yeo a ile a kgona go theetša lenaneo go dirišwa Inthanete. E be e le la mathomo bana babo rena le dikgaetšedi ba dikarolong ka moka tša sehlakahlaka se ba bonana le go opela gotee dikopelo tša Mmušo go dirišwa mokgwa wo. Ruri tiragalo ye ya histori e ile ya dira gore bana babo rena ba “thabe kudu”!—Neh. 12:43.