• DINAGA 58

  • BAAGI 994 839 242

  • BAGOELEDI 1 421 375

  • DITHUTO TŠA BEIBELE 3 516 524

Ba Ile ba Latela Morutiši wa Bona

José ke ngwanabo rena yo mofsa wa mmulamadibogo yo a dulago ka ntlenyana ga Luanda, kua Angola. Ke morutiši sekolong seo se lego kgauswi le Holo ya Mmušo. Barutwana ba gagwe ba 86 ba a mo rata e bile ba a mo hlompha ka ge a bontšha dika tša Bokriste e bile a tseba go ruta. Diboka tša phuthego ya gabo tša gare ga beke di thoma ka iri ya bone thapama, ka gona o hweditše tumelelo ya gore ka letšatši leo a  tšhaiše kapela. Ka morago ga mošomo, o leba Holong ya Mmušo.

Barutwana ba bangwe ba be ba ipotšiša gore ke ka baka la eng José a tšhaiša kapela le gore o be a eya kae. E le gore ba hwetše dikarabo, ka letšatši le lengwe ba babedi ba barutwana ba gagwe ba ile ba mo šala morago gomme ba ba gona dibokeng. Ka morago ga nako e itšego, barutwana ba bangwe ba bararo ba ile ba tla dibokeng letšatšing leo José a bego a na le kabelo Sebokeng sa Tirelo. Taba ye e ile ya phatlalala kapejana ka klaseng. Dibekeng tše di latetšego, palo ya barutwana bao ba bego ba eba gona dibokeng e ile ya oketšega go tloga go 5 go ya go 21. Bagoeledi ba Holong yeo ya Mmušo ba ile ba ithaopela go swarela barutwana bao ka moka dithuto tša Beibele, gomme ba bantši ba dumela. Ge barutwana bao ba be ba tlile le dikgatišo tša rena tše itšego sekolong, barutwana ba bangwe ba ile ba ba le kgahlego gomme ba thoma go tla dibokeng. Ge ngwaga o fela, barutwana ba José ba 54 gare ga ba 86 ba be ba kile ba tla dibokeng. José o begile gore barutwana ba gagwe ba 23 ba dira tšwelopele e botse moyeng gomme ba tšwela pele go ba gona dibokeng.

Na Tšhemo ya Bona ke e Nyenyane Kudu?

Nigeria: Joseph le Evezi ba šomiša sedirišwa sa go bapala di-DVD bodireding

Ge babulamadibogo ba kgethegilego e lego Joseph le Evezi ba be ba fihla kabelong ya bona e mpsha kua Nigeria, bagoeledi ba mmalwa bao ba bego ba feletšwe ke matla ba ile ba re go bona: “Tšhemo ya rena ke e nyenyane kudu. Re e šomile gantšintši.” Ka morago ga ngwaga, Joseph o ile a ngwalela lekaleng a re: “Re šoma tšhemo ya rena letšatši le lengwe le le lengwe mo bekeng gomme re kgona go thoma dipoledišano le batho bao ba re hloilego le bao ba sa thabelego. Ge re eya tšhemong re swara sedirišwa se senyenyane  sa go bapala di-DVD gomme ra bontšha bana, bafsa le batho ba bagolo dibidio. Mafelelo e bile afe? Kgwedi e nngwe le e nngwe, nna le mosadi wa ka re swara dithuto tša Beibele tše 18, gomme ka dinako tše dingwe ga re kgone go ya go tšona ka moka. Le gona bana ba phela ba re kgopela gore re ba bontšhe ‘dibidio tša Kabelo.’”

Batho ba Sehlakahlakeng ba Kgopela Thušo

Congo (Kinshasa): Dihlatse di nea bohlatse go morei wa dihlapi

Ka April 2014, ofisi ya lekala kua Congo (Kinshasa) e ile ya hwetša lengwalo le le kgomago pelo go tšwa go sehlopha  sa barei ba dihlapi bao ba dulago Sehlakahlakeng sa Ibinja Letsheng la Kivu. Barei ba ba dihlapi gantši ba tloga sehlakahlakeng sa gabo bona ba ya metseng ya kgauswi le moo go yo rekiša dihlapi. Nakong e nngwe ge ba be ba ile motseng wa Bukavu, ba ile ba kopana le Dihlatse tša Jehofa. Dihlatse tšeo di ile tša ba botša ditaba tše dibotse gomme tša ba nea Beibele le dikgatišo tše dingwe.

Barei ba ba dihlapi ba ile ba thabela seo ba se badilego gomme ba botša ba bangwe sehlakahlakeng seo dilo tše ba ithutilego tšona. Ka ge batho ba bantši ba be ba thabela, barei bao ba dihlapi ba ile ba roma yo mongwe wa bona gore a boele Bukavu a yo nyaka Dihlatse gomme a di kgopele gore di tle Ibinja. Ge monna yoo a sa di hwetše, o ile a ngwalela ofising ya lekala, a re: “Hle re romeleng Dihlatse gore di tlo re thuša go tseba Beibele go swana le tšona gomme re ithute seo re swanetšego go se dira gore re tle re phele ka mo go sa felego. Re šetše re di lokišeleditše madulo. Nna ke tla neela ka jarata ya ka gore go agwe kereke. Re ithutile ditemaneng tša Beibele tšeo di lego ka dipukung tša lena gore baruti ba re ruta maaka. Re kgodišegile gore re hweditše bodumedi bja therešo. Go na le batho ba bantši mo Ibinja bao ba ratago go ithuta Beibele gore e tle e be Dihlatse tša Jehofa.”

Lengwalo leo le boletše gore go be go na le batho ba e ka bago ba 40 bao ba thabelago sehlakahlakeng seo. Go na le batho ba ka godimo ga ba 18 000 kua Ibinja eupša ga go na Dihlatse. Gateetee ofisi ya lekala e ile ya romela babulamadibogo ba babedi ba kgethegilego sehlakahlakeng seo bao ba bolelago leleme la moo.

Gona Bjale Moruti o a re Theetša

“Nka se tsoge ke lofile Segopotšong.” Mantšu a a boletšwe ke moruti wa kereke e tumilego ya Protestanta Afrika Borwa. Ke’ng se se dirilego gore moetapele yo wa bodumedi a be gona Segopotšong ka April 2014? Tše ka moka di  thomile ge bana babo rena ba babedi ba morafo o sa swanego ba be ba šoma tšhemo gotee gomme ba kokota ntlong ya gagwe. Ba be ba tseba go tloga kgale gore Moruti yo o be a ka se rate go boledišana le bona. Yo mongwe wa bana babo rena bao e lego Adaine, o hlalosa seo se diragetšego ka gore: “Re ile ra makala ge a re bulela mojako gomme a re amogela. Re bile le poledišano e telele le yena. O be a makaditšwe ke go bona lekgowa le dira boboledi tšhemong ya bathobaso gomme le bolela le yena ka segagabo. Moruti yoo o ile a thoma go swarelwa thuto ya ka mehla ya Beibele.”

Adaine o tšwela pele ka gore: “Monna yo e bile moromiwa le moruti ka nywaga ya ka godimo ga e 40 eupša ke gona a hwetšago dikarabo tša dipotšišo tša gagwe a na le nywaga e 80. O rata puku ya Ekiša Tumelo ya Bona. Nakong ya thuto, o swara ka hlogo dintlha tše itšego gomme a di diriša kerekeng ge a rera. O bontšhitše ditho tša kereke ya gagwe puku ya Ke Eng Seo ge e le Gabotse Beibele e se Rutago? O boditše ditho tšeo gore: ‘Ge Dihlatse tša Jehofa di le etela di swere puku ye, le di amogele gomme le theetše seo di le botšago sona ka gobane puku ye e na le matlotlo a mantši a moya.’”

Moruti yo o boditše Adaine gore baetapele ba kereke ya gagwe ba mmoditše tsebe-go-kwa gaešita le go mo lemoša gore a se ke a bolela ka Dihlatse tša Jehofa ge a rera ka kerekeng. O ile a se tsebe gore a dire eng. Adaine o ile a gopola pego ya mabapi le moruti wa kua Myanmar, yeo e ilego ya tšwelela ka go 2013 Yearbook of Jehovah’s Witnesses. Ge Adaine a be a balela moruti yoo pego yeo, o ile a arabela ka gore: “Pego ye e bolela ka nna! Ke swanetše go dira phetho ya bohlokwa kudu gomme ga ke sa nyaka go senya nako.”

Moruti yo o bile gona Segopotšong ka lekga la pele ka  April 14, 2014, gomme a bolela mantšu a gore a ka se tsoge a lofile Segopotšong. O boletše gore o nyaka go tšwa ka mo go feletšego bodumeding bja maaka.

Go Tsoma Batho Mašemong a Cocoa

Ghana: Baffour le Aaron ba nea bohlatse mašemong a cocoa

Baffour le Aaron ke babulamadibogo ba kgethegilego kua Bokabo, e lego tikologo yeo go bjalwago cocoa ka bodikela bja Ghana. Ka ge tšhemo ya bona e na le dintlo tše sego kae tše dinyenyane tše di gašanego, e le gore ba fihle go yona ba swanetše go sepela ka ditsejana tše dintši tša maoto tšeo di phatšago ka gare ga mašemo. Go bonolo gore motho a timele ge a ka tšea tsejana ye e sego yona! Ka letšatši le lengwe, go e na le gore Baffour le Aaron ba sepele ka tsela yeo ba tlwaetšego go sepela ka yona, ba ile ba sepela ka tsela e nngwe yeo e ilego ya ba lebiša mekutwaneng yeo ba sa kago ba e etela. Ge ba fihla moo ba ile ba hwetša Michael le Patience, bao ba ilego ba thabela molaetša wa bona gomme ba amogela thuto ya Beibele ka diatla tše pedi. Ka morago, Michael o ile a ba botša gore: “Re tlogetše go ya kerekeng nywageng e mebedi e fetilego ka gobane re bone dilo tše di bego di sa dumelelane le dithuto tša Beibele. Mantšiboa a mangwe le a mangwe ga e sa le go tloga ka nako yeo, nna le Patience re be re ithuta Beibele re sa thušwe ke motho, re tsoma dikarabo tša dipotšišo tša rena. Re be re dutše re rapela Modimo gore a re thuše go hwetša therešo.” Gaešita le ge ba be ba swanetše go sepela monabo o motelele ka maoto go phatša mašemo, ba ile ba thoma go ba gona dibokeng ntle le go senya nako. Banyalani ba ba kolobeditšwe ngwaga wa go feta gomme ba thoma go hlankela e le babulamadibogo ba ka mehla. Gona bjale le bona ba phatša ditsejaneng tše dintši tša mašemo a cocoa ba tsoma ba bangwe bao le bona ‘ba dutšego ba rapela Modimo gore a ba thuše go hwetša therešo.’

Michael le Patience ba phatša mašemong a cocoa