Kabelo, e lego mošemanyana wa lelokelelong la dibidio tša Eba Mogwera wa Jehofa tšeo di lego wepesaeteng ya jw.org, ga bjale o tsebja lefaseng ka moka. Bidio ya mathomo ya mošemanyana yo yo a rategago e šetše e fetoletšwe ka maleme a fetago 130 gomme go amogetšwe mangwalo a makgolo a mabapi le dibidio tše.

Lengwalo le le latelago le tšwa go ngwana wa nywaga e 11 le ngwanabo wa nywaga e 8. Le re: “Re rata go ntšha moneelo bakeng sa go thekga modiro wa boboledi lefaseng ka bophara. Re hweditše tšhelete ye ka go godiša dinamane tše pedi gomme ra di rekiša. Maina a tšona e be e le Big Red le Earl. Re nyaka go le nea tšhelete ye ka gobane re nagana gore le ka e dirišetša go tšweletša dimobi tše dintši tša Eba Mogwera wa  Jehofa. Re ile ra nagana gore go tla kgahliša ge Kabelo a ka ba le ngwanabo wa mosetsana gore re bone kamoo a tlago go itshwara ka gona ge batswadi ba thoma go hlokomela ngwanabo gomme yena ba mo hlokomologa. Re rata mobi wa Kabelo kudu!”

Bana ba bantši ba tseba bidio ye ka moka ka hlogo, go akaretša koša ya gona le mantšu a molaodiši. Kgaetšedi yo mongwe o ngwadile gore phuthego ya gabo ya bagoeledi ba 100 e na le bana ba 40, bao bontši bja bona ba nago le nywaga ya ka tlase ga e lesome. O re o be a duletše ka pele ka holong ge go be go phethwa diboka ka kopelo 120. O ile a llišwa ke go kwa bana ka moka ba opela kopelo ye ya bona ka mafolofolo.

Koko yo mongwe o re ka morago ga gore setlogolwana sa gagwe se bogele bidio ye gabedi, se ile sa ba botša gore: “Ke swanetše go yo hlwekiša phapoši ya ka gore dithoye tša ka di se tlo wiša motho a gobala.” Setlogolwana seo se be se ikemišeditše kudu moo se ilego sa gapeletša go yo hlwekiša phapoši ya sona pele se ka ja.

Motseng o mongwe wa magaeng Afrika Borwa, bana ba bantši ba be ba tsena ba etšwa letšatši le lengwe le le lengwe legaeng la Hlatse e nngwe. Batho ba bangwe ba be ba nagana gore bana bao ba ya moo ka gobane lapa le le be le rekiša malekere. Eupša bana ba motseng woo ba be ba laleditšwe ke bana ba bangwe gore ba yo bogela bidio ya leleme la gabo bona la se-Xhosa, ya Theetša, Ekwa Gomme o Šegofatšwe. Nakong e nngwe bana ba lesometee ba ile ba e bogela gotee gomme ka moka ga bona ba swara koša ya yona ka hlogo.

Kua Ecuador, bašemanyana ba babedi bao e sego Dihlatse bao ba bolelago se-Quichua, e lego Isaac wa nywaga e seswai le ngwanabo e lego Saul wa nywaga e mehlano, ba be ba tlwaetše go bea tšhelete ya bona ya go ithekela malekere gore ba  kgone go reka dithoye tša dithunya, dithipa le dibapadišwa tše dingwe tša go bontšha go rata bošoro. Ka letšatši le lengwe mmago bona o ile a re ba hlwekiše phapoši ya bona gomme ba tsenye dithoye tša bona ka moka ka lepokising leo le lego ka fase ga mpete. Ka morago, bašemanyana bao ba ile ba newa DVD e mpsha ya Eba Mogwera wa Jehofa e le mpho, gomme ba e bogela ba le gotee. Ka morago ga beke ge mmago bona a dutše a hlwekiša ntlo, o ile a hwetša lepokisi lela la ka fase ga mpete le se na selo, go šetše thoye ya koloi feela. O ile a botšiša bašemanyana ba gagwe gore: “Dithoye tša lena di kae?” Ba ile ba re: “Jehofa o hloile dithoye tšeo, bjale re di lahlile.” Gona bjale ge bana ba tikologong yeo ba bapala ka dithoye tšeo di kgothaletšago bošoro, Isaac o ba botša gore: “Le se ke la bapala ka dilo tšeo. Jehofa ga a di rate!”

Croatia: Dikopelo tša Mmušo di kgoma dipelo tša bana ba rena