Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Eya go lelokelelo la dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

Puku ya Ngwaga ya Dihlatse tša Jehofa ya 2014

 MODIRO WA BOBOLEDI LE WA GO RUTA LEFASENG KA BOPHARA

Yuropa

Yuropa
  • DINAGA 47

  • BAAGI 741 892 871

  • BAGOELEDI 1 601 915

  • DITHUTO TŠA BEIBELE 862 555

“O Lahlegile?”

Mosadi yo mongwe wa Mosomali kua Sweden o ile a laletšwa dibokeng Holong ya Mmušo gomme a ya. Dilo di ile tša se sepele gabotse. Ga go na yo a ilego a mo amogela; bohle ba ile ba fo mo tomolela mahlo. O ile a ikwa a lewa ke dihlong. Yo mongwe yo a ilego a mmona gore o gakanegile o ile a mmotšiša gore: “O lahlegile?”

Mosadi yoo o ile a re: “Ee, ke nagana bjalo!” Ke moka a tloga. Ge mosadi yo ka morago a gahlana le  Dihlatse tše di bego di mo laleditše, o ile a di galefela gomme a di botša gore a ka se sa tla dibokeng. Dihlatse tšeo di ile tša ipotšiša gore go ka ba go diragetše eng, ka ge di se tša mmona Holong ya Mmušo. Ka morago ga go boledišana sebakanyana, ka moka ba ile ba lemoga gore ka phošo o tsene kerekeng!

Dihlatse di ile tša mo kgothaletša gore a leke go tla Holong ya Mmušo gape. O ile a dumela, eupša a re a ka se dule moo metsotso e fetago e lesome ge a ka ikwa a sa lokologa. Lega go le bjalo, ge a tsena ka Holong ya Mmušo, bohle ka phuthegong ba ile ba mo amogela ka borutho! O ile a thabela diboka kudu moo e bilego yena wa mafelelo wa go tloga Holong ya Mmušo ka morago ga diboka. Go tloga ka  lona letšatši leo, o ile a tšwela pele a eba gona dibokeng ka mehla gomme gona bjale ke mogoeledi yo a kolobeditšwego.

O Hweditše Taletšo Seterateng

Gerika: Ga bjale Stergios o botša ba bangwe seo a ithutilego sona

Stergios ke lesogana leo le dulago kua Gerika. Mesong e mengwe ge a etšwa mošomong, o ile a kgetha go tla ka seterata se sengwe go e na le go tla ka seo a tlwaetšego go sepela ka sona. Stergios o ile a bona selotsoko mo fase seo se ilego sa goga mahlo a gagwe. E be e le taletšo ya Segopotšo sa lehu la Kriste. E be e na le potšišo e rego: “O nagana eng ge go bolelwa ka Jesu?” Ka ge go be go na le batho seterateng seo, Stergios o ile a dikadika go topa taletšo yeo. Ge a fihla gae, o ile a thoma go nagana ka potšišo yela gomme a rata go tseba karabo.

Stergios o be a rulagantše go yo nwa kofi le bagwera ba gagwe thapameng yeo. Ge a le tseleng, o ile a kgetha go sepela ka seterata sela a bonego taletšo go sona, a holofela gore o tla e hwetša e sa le gona. O ile a e hwetša, eupša go be go sa na le batho, le lekgeng le a dikadika go e topa. Ge a feditše go nwa kofi le bagwera ba gagwe gomme a boela gae, Stergios o ile a boela seterateng sona sela, a hwetša taletšo e sa le gona moo. Mo lekgeng le, o ile a e topa ke moka a e bala. Ka morago ga moo, a phetha ka go ya Segopotšong.

Ka morago ga Segopotšo, Stergios o ile a dumela go swarelwa thuto ya mahala ya Beibele. O ile a thoma go ba gona dibokeng gomme a dira tšwelopele e botse moyeng. O ile a kolobetšwa kopanong ya letšatši le le kgethegilego ka March 2013.

Lenaneo la Radiong le Ile la Fediša Kgethollo

Ka January 2010, Finn, e lego ngwanabo rena wa kua Copenhagen, Denmark, o ile a tšwa ka gae gore a otlolle maoto a swere dimakasine. Ge a dutše a sepela seterateng se se  tshesane, o ile a bona mokgalabje yo a itšego yo a bego a tlo gahlana le yena. Finn o ile a mo sepedišetša ditokollo tša December 2009, tšeo di bego di na le dihlogo tše mmalwa tša mabapi le Keresemose. Ge mokgalabje yoo a bolela, Finn o ile a tseba lentšu la monna yoo. E be e le mogaši wa serutegi wa lenaneo la radiong. Letšatšing le le latelago, Finn o ile a theetša lenaneo leo gomme a šala a maketše ge a ekwa mogaši wa lona a bolela gore o filwe dimakasine maabane. Ke moka o ile a balela batheetši dikarolo tše itšego tša dihlogo tšeo. Gare ga dilo tše dingwe, o ile a bala ka “naledi” ya mohlolo yeo e ilego ya tšwelela nakong ya matswalo a Jesu. O ile a re o a dumela gore e swanetše go ba e be e rometšwe ke Sathane.

A kgothaditšwe ke tsela yeo mokgalabje yo a thabetšego dimakasine tše, Finn o ile a mo leletša mogala. Poledišanong yeo e ilego ya latela, Finn ka bohlale o ile a botšiša ge e ba go ka kgonega gore radiong go be le lenaneo la go bolela ka ditaba tša Beibele. Ka morago ga dibeke tše pedi, o ile a botšwa ditaba tše dibotse. Go ile gwa gašwa mananeo a ka godimo ga a 30 ao le lengwe le le lengwe le bego le tšea diiri tše pedi, ao go ona go bego go bolelwa ka Dihlatse tša Jehofa le Beibele. Mogaši wa lenaneo leo le Finn ba ile ba ahlaahla dihlogo tše itšego tša Beibele gomme ba araba dipotšišo tše makgolokgolo tša batheetši bao ba bego ba founa.

Motheetši yo mongwe o ile a leletša yo a šomago metšheneng seteišeneng seo sa radio gomme a mo tlogelela dinomoro tša gagwe tša mogala. Motheetši yoo o be a nyaka gore bana babo rena ba ikgokaganye le yena. Go ile gwa dirwa dithulaganyo kapejana. Ga e sa le bagwera ba monna yo le ba gabo ba mmotša maaka ka Dihlatse tša Jehofa, eupša ka baka la lenaneo le la radio, o ile a thoma go se sa kgetholla Dihlatse. Monna yo o ile a thoma go swarelwa thuto ya Beibele, gomme ka 2013 a ba gona Segopotšong le  polelong e kgethegilego. O ba gona dibokeng ka moka tša Sontaga e bile o fana ka dikarabo tše di kgothatšago Thutong ya Morokami. Batho ba bangwe tikologong yeo le bona ba arabetše gabotse therešong ka baka la seo ba se kwelego mananeong ao a radio.

O Tlogetše Taletšo Mojakong wa Bona

E be e le letšatši la mafelelo la kopano ya selete kua Italy. Ge ngwanabo rena Lucio a sa laelana le bagwera ba gagwe, banyalani ba itšego ba ile ba ba batamela. Lucio o ile a botšiša banyalani bao gore ba tšwa phuthegong efe. Ba ile ba re: “Ga go na phuthego ye re tšwago go yona.”

Lucio o ile a ba botšiša gore: “Go na le motho yo a le laleditšego?”

Bona ba re: “Aowa, re itletše ka borena.”

Ka ge Lucio a be a nyaka go ba kwa gabotse, o ile a re go bona: “Ga ke tsebe, ke be nka rata go tseba seo se dirilego gore le nyake go tla mo.”

Ba ile ba re: “Re hweditše taletšo mojakong wa ntlo ya rena, ra phetha ka go tla mo.”

Ge ba se na go botša Lucio gore ba dula kae, gateetee mosadi wa gagwe e lego Ester o ile a re: “Ke nna ke tlogetšego taletšo yeo! E be e le letšatši la mafelelo la lesolo, gomme ka re go e na le gore ke lahle ditaletšo tše di šetšego, go kaone ke tšame ke di tlogela dintlong tšeo go se nago motho.” Banyalani bao ba itše go hwetša taletšo yeo, ba phetha ka go tla Holong ya Kopano Sontaga se se latelago gore ba tlo theetša lenaneo. Ka morago ga poledišano e kopana, Lucio le Ester ba ile ba laletša banyalani bao dijong, ke moka ba tšwetša pele poledišano ya bona. Banyalani ba bao ba bego ba sa tšwa go thabela ba ile ba dumela go swarelwa thuto ya Beibele. Ka mehla ba lokišetša gabotse bakeng sa thuto e bile gona bjale ba ba gona dibokeng le go araba.