• DINAGA 57

  • BAAGI 970 234 987

  • BAGOELEDI 3 943 337

  • DITHUTO TŠA BEIBELE 4 341 698

Ba Ile ba re Banyalani ba tle ba Dule le Bona

Kua Las Vegas, Nevada, banyalani ba bangwe bao e sego Dihlatse ba be ba nyaka lefelo la bodulo la boiketlo, ka gona ba ile ba rekiša ntlo ya bona gore ba hudugele Dominican Republic. Lega go le bjalo, ba be ba swanetše go tšwa ntlong yeo matšatši a lesome pele ga letšatši la bona la go huduga. E le gore ba tšwe ba na le mo ba dulago, baagišani ba bona bao e bego e le Dihlatse tša Jehofa, ba ile ba re ba tle ba dule le bona. Ge  ba le moo, banyalani bao ba ile ba ya dibokeng Holong ya Mmušo. Ba ile ba makala gaešita le go kgahlwa ke go kwa go bolelwa ka ngwaga wa 1914. Ba be ba tseba gore ngwaga wo e be e le wa bohlokwahlokwa historing. Ge ba se na go fihla Dominican Republic, ba ile ba kgopela Hlatse ya mathomothomo yeo e ilego ya ba etela gore e ba swarele thuto ya Beibele. Ka morago ga dikgwedi tše lesomenne, ke ge bobedi bja bona ba šetše ba ineetše le go kolobetšwa.

O Ile a Hwetša Seo a Bego a se Hloka

Kua Panama, bana babo rena ba ile ba bea dikgatišo tša rena tafoleng Tiragalong ya go Rekiša Dipuku Motseng wa Panama ka 2012. Basetsana ba babedi ba sekolo ba ile ba tla tafoleng yeo. Yo mongwe wa bona o ile a botša kgaetšedi yo a bego a nea bohlatse moo gore yena o nyamile kudu. O ile a hlalosa gore tatagwe o lemaletše dihlaretagi e bile a re ga a tsebe gore a swaragane bjang le boemo bjoo. Kgaetšedi ya rena e ile ya bontšha mosetsana yoo kgaolo 23 ya puku ya Dipotšišo tša Bafsa le Dikarabo tše Šomago, Bolumo 2, yeo e nago le sehlogo se se rego: “Go Thwe’ng ge e ba Motswadi wa ka a Lemaletše Dihlaretagi Goba Bjala?” Mosetsana yoo o ile a re: “Se ke sona seo ke bego ke se hloka!” Basetsana bao ba ile ba gokarela kgaetšedi ya rena gomme ba boa ka morago ga iri go tlo mo leboga gape. Matšatšing a mahlano a tiragalo yeo ya go rekiša dipuku, bana babo rena ba ile ba sepediša dipuku tše 1 046, dimakasine tše 1 116 le diporoutšha tše 449. Batho ba 56 ba ile ba nea bana babo rena diaterese gore ba ba etele.

Nywaga e Mene a Dira Boboledi a Nnoši

Fredy, yoo segagabo e lego se-Cabecar, o dula dithabeng tše di lego lekatana kua Costa Rica. Nywageng e mene e fetilego ge Fredy a be a šoma motsengmošate wa moo e lego San José,  o ile a hwetša puku ya Ke Eng Seo ge e le Gabotse Beibele e se Rutago? le poroutšha ya Ke Eng Seo Modimo a se Nyakago go Rena? Mogoeledi yo a sepedišeditšego Fredy dikgatišo tše o ile a mmotša gore a yo ruta batho ba gabo. Ka gona o ile a boela gae, a ithuta puku ya Seo Beibele e se Rutago a nnoši, gomme a dira diphetogo bophelong bja gagwe, tša go swana le go ngwadiša lenyalo la gagwe ka molao. Ke moka a dira sohle se a ka se kgonago go ruta ma-Cabecar therešo.

Fredy o ile a rulaganya diklase tša go ruta batho Beibele. O ile a rulaganya diklase tše tshelelago, a aroganya barutwana go ya kamoo ba šomilego ka gona tlhahlobong yeo a ba ngwadišitšego yona go bona gore ba tseba Beibele go fihla kae. O ile a rulaganya diboka gaešita le go swara Segopotšo. E bile o ile a ingwalela ditaletšo tšeo di bego di balega ka gore: “Dihlatse tša Jehofa di go laletša gore o tle o be le tšona Segopotšong sa lehu la Kriste.” O dirile se ka nywaga e mene go se na Dihlatse tše dingwe tšeo a kopanago le tšona! Nywageng yeo ka moka, o be a rapela Jehofa gore a romele Dihlatse go tlo mo thuša.

Morago bjale, thapelo ya Fredy e ile ya arabja. Dihlatse tše dingwe di ile tša tšea leeto le thata la go ya motseng wa gabo gomme tša makatšwa ke seo a se fihleletšego. Di begile gore: “Gaešita le ge Fredy e se Hlatse e kolobeditšwego, okare ke yona!” Ka morago ga dikgwedi tše tharo feela, o ile a swanelega go ba mogoeledi yo a sa kolobetšwago. E le gore Fredy a kolobetšwe, o ile a theoga thaba gore a be gona la mathomo kopanong ya selete, a tla le barutwana ba gagwe ba Beibele ba 19. Gona bjale o rulagantše dihlopha tše dingwe tše tharo tša batho bao ba bolelago se-Cabecar ditikologong tšeo di lego lekatana go feta moo a dulago gona.

Costa Rica: Fredy, yoo ga bjale a hlankelago e le mmulamadibogo wa ka mehla, o sepela maeto a matelele go yo swara dithuto tša Beibele

O Ile a Emela Tumelo ya Gagwe Sekolong

Ka letšatši le lengwe, Anna yo a tsenago sekolong se se phagamego kua United States, o ile a swanelwa ke go emela tumelo ya gagwe go dithaka tša gagwe tše mmalwa tšeo di  bego di galefišwa ke gore ga a dumele thuto ya Boraro Botee. Anna o re: “Ba ile ba nkgobokanela, eupša ka dula ke theošitše maswafo ka gobane ke be ke sa nyake gore batho ba tšee Dihlatse tša Jehofa gampe.” Bošegong bjoo o ile a rapela Jehofa gore a mo nee sebete gomme a dira nyakišišo ka thuto ye ya Boraro Botee. Letšatšing le le latelago, Anna o ile a ya sekolong le Beibele. Bao a tsenago le bona ka klaseng ba ile ba mo kgobokanela, ba bantši ba bona ba mo sega. Lega go le bjalo, ka sebete o ile a ba balela mangwalo a mmalwa gomme a a hlalosa. Mafelelong a tswalela baganetši ba gagwe melomo. Moganetši yo mogolo wa Anna, yoo gape e bego e le moetapele wa klase, mafelelong o ile a bolela gore ga bjale o hlompha Dihlatse tša Jehofa. Ngwageng woo ka moka, o ile a dula a botšiša Anna dipotšišo tše di fapafapanego ka ditumelo tša gagwe.

Seeta se Senyega ka Nako ya Maleba

Kgarebe e nngwe kua Barbados e be e eya kerekeng mesong e mengwe ya Sontaga gomme thapo ya seeta sa yona ya kgaoga. E ile ya arogela ntlong ya kgauswi ke moka ya  kgopela nalete ya go rokelela thapo yeo. Kgarebe ye e ile ya hwetša gore ntlong yeo go dula kgaetšedi yo mongwe wa Hlatse le morwedi wa gagwe. Ge kgarebe ye e dutše e roka seeta sa yona, kgaetšedi yo o ile a e hlalosetša kamoo diporofeto tša Beibele di phethagalago ka gona lehono. Ke moka morwedi wa kgaetšedi yo o ile a laletša kgarebe ye gore e ye dibokeng le bona Holong ya Mmušo ka moragonyana yona mesong yeo. Ge kgarebe yeo e bona gore e latetšwe kerekeng, e ile ya dumela. Ge diboka di tšwela pele, e ile ya bula mangwalo ka moka ao a bego a balwa ka Beibeleng ya yona ya King James. E ile ya kgahlwa kudu ke diboka tšeo. E ile ya re e lapišitšwe ke medumo ya meropa le mašata a kerekeng, le gore e be e dutše e nyaka go ithuta Beibele mo go homotšego. E ile ya amogela puku ya Seo Beibele e se Rutago gomme ya dumela go swarelwa thuto ya Beibele. Kgarebe ye e ba gona dibokeng ka moka e bile e tšea karolo ka botlalo.

Ke Motho o Tee Feela yo a ka mo Thibelago go Dira Boboledi

Ngwanabo rena yo mongwe wa mofsa kua Guyana o re: “Ke rata go botša bao ke tsenago le bona sekolo ka Beibele, eupša go na le mošemanyana yo mongwe yo a sa kwanego le seo. Ka letšatši le lengwe o ile a nkgoromeletša lebotong ke moka a re go nna: ‘Ga ke sa nyaka go go bona o bolela ka Beibele!’ Ke ile ka mmotša gore motho o tee feela yo a ka nthibelago ke Jehofa. Ge ke be ke sa kgaotše go bolela, o ile a kgeila mokotla wa ka wa dipuku, ke moka a mpetha sefahlegong ka pharoga molomo. Bobedi bja rena re ile ra biletšwa ofising ya hlogo ya sekolo yeo e ilego ya mpotšiša gore ke bethelwa eng. Ke ile ka e botša gore mošemanyana yo o mpethela gore ke bolela ka Beibele. Hlogo ya sekolo e ile ya mpotšiša gore go re’ng ke sa itefeletša, ya ba ya re nkabe ke dirile bjalo. Ke ile ka re ke ithutile ka Beibeleng go Baroma 12:17 gore Bakriste ga se ba swanela go ‘bušetša bobe ka bobe go motho.’ Ge hlogo ya sekolo e ekwa seo, e ile ya ntokolla gomme ya re e tla šala e šomana le mošemanyana yo a mpethilego.”

Catamarca, Argentina