Ka baka la tumelo, Aborahama o kwa Modimo gomme Jehofa o holofetša gore o tla mo šegofatša le go atiša ditlogolwana tša gagwe

GO BE go šetše go fetile nywaga e ka bago e 350 ka morago ga Meetse-fula a mehleng ya Noa. Mopatriareka Aborahama o be a dula motseng o atlegilego wa Uri woo o bego o le nageng yeo ga bjale e bitšwago Iraq. Aborahama e be e le monna wa tumelo e tiilego. Eupša ga bjale tumelo ya gagwe e a lekwa.

Jehofa o ile a botša Aborahama gore a tloge nageng yeo a belegetšwego go yona gomme a ye nageng e šele, e lego Kanana. Aborahama o ile a dira seo ka ntle le tika-tiko. O ile a sepela le lapa la gagwe, go akaretša le mosadi wa gagwe Sara gotee le motlogolo wa gagwe Lota gomme ka morago ga leeto le letelele a dula ditenteng kua Kanana. Kgweranong yeo A ilego a e dira le Aborahama, Jehofa o ile a mo holofetša gore O tla mo dira setšhaba se segolo, gore malapa ka moka a lefase a tla šegofatšwa ka yena le gore bana ba gagwe ba tla rua lefase la Kanana.

Aborahama le Lota ba ile ba atlega, ba ba le mehlape e megolo ya dinku le dikgomo. Ka go hloka boithati, Aborahama o ile a dumelela Lota go kgetha naga yeo a ka ratago gore e be ya gagwe. Lota o ile a kgetha karolo e humilego yeo e lego tikologong ya Noka ya Jorodane gomme a dula kgaufsi le motse wa Sodoma. Lega go le bjalo, banna ba Sodoma ba be ba itshwere gampe—ba direla Jehofa dibe tše dikgolo.

Jehofa Modimo ka morago o ile a kgonthišetša Aborahama gore bana ba gagwe ba tla ata bjalo ka dinaledi tša legodimo. Aborahama o ile ba le tumelo kholofetšong yeo. Lega go le bjalo, Sara mosadi yo a rategago wa Aborahama o ile a dula a se na ngwana. Ke moka, ge Aborahama a be a e-na le nywaga e 99 gomme Sara mosadi wa gagwe a obelela nywaga e 90, Modimo o ile a botša Aborahama gore yena le Sara ba tlo ba le morwa. Ka go dumelelana le mantšu a Modimo, Sara o ile a belega Isaka. Aborahama o ile a ba le bana ba bangwe, eupša Mophološi yoo a bego a holofeditšwe tšhemong ya Edene o be a tla tšwelela ka Isaka.

Ka lehlakoreng le lengwe, Lota le lapa la gagwe ba be ba dula Sodoma, eupša Lota wa moloki ga se a ka a swana le batho ba motse woo bao ba bego ba itshwere gampe. Ge Jehofa a be a dira phetho ya go fediša Sodoma, o ile a romela barongwa ba gagwe pele gore ba ye go lemoša Lota ka phedišo yeo e bego e tla tla. Barongwa ba ile ba botša Lota le lapa la gagwe gore ba tšwe Sodoma ka go akgofa le gore ba se ke ba lebelela morago. Ke moka, Modimo o ile a dira gore Sodoma gotee le motseng wa kgaufsi wa Gomora go ne mollo le tshebela, tša fediša badudi ka moka. Lota le barwedi ba gagwe ba babedi ba ile ba phologa. Eupša mosadi wa Lota o ile a lebelela morago, mohlomongwe ka baka la go gopola dilo tšeo a di tlogetšego. Ka baka la go se kwe, o ile a hwa.

—E theilwe go Genesi 11:10–19:38.