Jesu o diriša mehlolo go bontšha kamoo a tlago go diriša matla a gagwe bjalo ka Kgoši

MODIMO o neile Jesu matla a go dira dilo tšeo batho ba bangwe ba ka se kego ba di dira. Jesu o dirile mehlolo e mentši e megolo—gantši a e dira pele ga mašaba gore e be dihlatse. Mehlolo yeo e bontšhitše gore Jesu o na le matla godimo ga manaba a gagwe gotee le mapheko ao batho bao ba sa phethagalago ba sa kago ba kgona go a fediša. Ela hloko mehlala e mengwe.

Jesu o ile a nea batho dijo le beine. Mohlolo wa pele wa Jesu o be o akaretša go fetoša meetse gore e be beine e bose. Mabakeng a mangwe a mabedi, o ile a fepa mašaba a dikete-kete ao a bego a swerwe ke tlala ka dinkgwa tše sego kae le dihlapi. Mabakeng ao ka bobedi, go ile gwa ba le dijo tše lekanego bakeng sa batho bohle.

Jesu o ile a fodiša malwetši. Jesu o ile a fodiša batho bao ba bego ba e-na le “mohuta o mongwe le o mongwe wa bolwetši le mohuta o mongwe le o mongwe wa bofokodi.” (Mateo 4:23) Jesu o fodišitše difofu, difoa, batho ba swerwego ke lephera le ba swerwego ke dithunthwane. O ile a fodiša ba fokolago gotee le digole. Go be go se na bolwetši bjoo a bego a palelwa ke go bo fodiša.

Jesu o ile a laola maemo a kotsi a leratadima. Ge Jesu le barutiwa ba gagwe ba be ba sesa lewatleng la Galilea, go ile gwa tsoga ledimo le lešoro. Barutiwa ba gagwe ba ile ba tšhoga. Jesu o ile a fo lebelela ledimo leo gomme a re: “Homola! O re tuu!” Ke moka, gwa homola gwa re tuu. (Mareka 4:37-39) Lebakeng le lengwe o ile a sepela godimo ga meetse nakong ya ledimo le le tšhošago.—Mateo 14:24-33.

Meoya e kgopo. Meoya e kgopo e na le matla kudu go feta batho. Batho ba bantši ba palelwa ke go itokolla manabeng ao a šoro a Modimo. Lega go le bjalo, nako le nako ge Jesu a be a e laela gore e tšwe bathong, o be a dira gore e se sa kgona go laola batho bao. O be a sa e boife. Go e na le moo, e be e tseba matla ao a nago le ona gomme e be e mmoifa.

Lehu. Lehu le bitšwa ka mo go swanetšego gore ke “lenaba la mafelelo” ka gobane ga go na motho yo a ka le fenyago. (1 Bakorinthe 15:26) Lega go le bjalo, Jesu o ile a tsoša bahu, a boelanya mosadi wa mohlologadi le morwa wa gagwe gaešita le go boelanya ngwanenyana le batswadi ba gagwe bao ba bego ba kwele bohloko. Tiragalong e nngwe e kgahlišago kudu, Jesu o ile a tsoša mogwera wa gagwe yo a rategago Latsaro pele ga lešaba leo le kwelego bohloko, le ge e le gore monna yoo o be a hwile mo e ka bago matšatši a mane! Gaešita le manaba a Jesu a magolo a ile a dumela gore o dirile mohlolo wo.—Johane 11:38-48; 12:9-11.

Ke ka baka la’ng Jesu a ile a dira mehlolo yeo ka moka? Ge e le gabotse, na batho ka moka bao a ba tsošitšego ga se ba ka ba hwa gape? Ba ile ba hwa, eupša mehlolo ya Jesu e ile ya ba le mafelelo a mabotse. E ile ya hlatsela gore diporofeto ka moka tše kgahlišago tša mabapi le pušo ya Kgoši yeo e lego Mesia ke tša therešo. Ga go na lebaka la go belaela gore Kgoši yeo e kgethilwego ya Modimo e tla fediša tlala, bolwetši, maemo a leratadima a kotsi, meoya e kgopo goba lehu ka bolona. O šetše a bontšhitše gore Modimo o mo neile matla a go dira dilo tšeo ka moka.

E theilwe dipukung tša Mateo, Mareka, Luka le Johane.