O ITOKIŠELETŠA go ya tšhemong mesong ya letšatši leo o sa yago mošomong ka lona. Ge o tsoša hlogo, o ikwa o lapile go se nene. O kwa eka o ka napa o eya ka boroko! Eupša o rapela ka seo ke moka wa fetša le pelo gore o ya tšhemong. O šoma tšhemo le kgaetšedi yo a botegago yo a tšofetšego, gomme o kgongwa pelo ke kgotlelelo ya gagwe le botho bja gagwe. Ge o dutše o botša batho molaetša wa therešo ka ntlo le ntlo, o a gopola gore bana beno le dikgaetšedi lefaseng ka bophara ba swaregile ka modiro o swanago, ba diriša dikgatišo tša go swana le tšeo o di swerego gomme le bona ba holwa ke tlhahlo e swanago le yeo o e hwetšago. Ge o boela gae, o ikwa o matlafetše. O leboga gore ga se wa fo itulela gae!

Lehono, bodiredi bja Bokriste ke modiro o mogolo wa Mmušo wa Modimo. Jesu o boletše e sa le pele gore modiro wa boboledi o be o tla gola kudu mehleng ya bofelo. (Mat. 24:14) Boporofeta bjo bo phethagetše bjang? Karolong ye re tlo ithuta ka batho, mekgwa le didirišwa tšeo di thušitšego gore bodiredi bjo bja Bokriste bo atlege, tšeo di thušago batho ba dimilione lefaseng ka moka go bona gore Mmušo wa Modimo ke pušo ya kgonthe.