O EMIŠETŠA moagišani wa gago letsogo ge o iphetela. O lemogile gore morago bjale o be a šeditše wena le lapa la gago. Le yena o go emišetša letsogo ke moka a go bitša. O re go wena: “Ke kgopela go botšiša? Ke’ng seo se dirago gore le fapane le batho ba bangwe?” Ke moka wena o mmotšiša gore: “O ra go re’ng?” O re go wena: “Akere le Dihlatse tša Jehofa. Ga le swane le batho ba bangwe. Le fapane kudu le madumedi a mangwe—ga le keteke matšatši a maikhutšo e bile ga le tšee karolo dipolotiking le dintweng. Ga le kgoge. Le gona malapa a lena a itshwere gabotse. Ke’ng seo se dirago gore le fapane gakaakaa le batho ba bangwe?”

O a tseba gore karabo e molaleng: Re phela ka go ikokobeletša pušo ya Mmušo wa Modimo. Ka ge Jesu e le Kgoši ya rena, o dula a re hlwekiša. O re thuša go sepela dikgatong tša gagwe gomme seo sa dira gore re se swane le lefase le le kgopo. Karolong ye, re tlo ithuta kamoo Mmušo wa Mesia o bego o dutše o hlwekiša batho ba Modimo moyeng, boitshwarong le tseleng yeo dilo di bego di dirwa ka yona ka phuthegong le ka mokgatlong, e le gore Jehofa a tagafatšwe.