Eya go dikagare

Eya go lelokelelo la dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Kgetha leleme Sepedi

 LEMETLETŠO

Dikarolwana tša Madi le Mekgwa ya go Buiwa

Dikarolwana tša Madi le Mekgwa ya go Buiwa

Dikarolwana tša madi. Dikarolwana tša madi di hwetšwa dikarolong tše nne tša motheo tša madi​—disele tše khwibidu, disele tše tšhweu, di-platelet gotee le plasma. Ka mohlala, disele tše khwibidu di na le protheine e bitšwago hemoglobin. Ditšweletšwa tšeo di dirwago ka hemoglobin ya motho goba phoofolo di ile tša dirišwa go alafa balwetši bao ba nago le tekanyo e nyenyane kudu ya madi goba bao ba lahlegetšwego ke madi o šoro.

Plasma​—yeo e nago le tekanyo ya 90 lekgolong ya meetse—​e na le dihomoune tše dintši kudu, matswai a maitirelo, di-enzyme le metswako, go akaretša diminerale le swikiri. Plasma gape e na le dilo tše di dirago gore madi a kgahle, dilwantšhamalwetši le diprotheine tše bjalo ka albumin. Ge e ba motho a swerwe ke bolwetši bjo itšego, dingaka di ka laela gore a hlabje ka gamma globulin yeo e ntšhitšwego go plasma ya madi a batho bao ba šetšego ba na le matla a go lwantšha malwetši. Disele tše tšhweu tša madi e ka ba mothopo wa di-interferon le di-interleukin, tšeo di dirišetšwago go alafa malwetši a mangwe a bakago ditwatši le dikankere.

Na Bakriste ba swanetše go amogela dikalafo tšeo di akaretšago go dirišwa ga dikarolwana tša madi? Beibele ga e bolele ditaba ka botlalo ka taba yeo, ka gona yo mongwe le yo mongwe wa bona o swanetše go itirela phetho yeo e theilwego letswalong pele ga  Modimo. Ba bangwe ba ka gana dikarolwana ka moka tša madi, ba bolela gore Molao woo Modimo a o neilego Baisiraele o be o nyaka gore madi a ntšhitšwego sepheding “a [tšhollelwe] fase.” (Doiteronomio 12:22-24) Ba bangwe, gaešita le ge ba gana ditšhelo tša madi a feletšego goba dikarolo tša ona tša motheo, ba ka amogela dikalafo tšeo di akaretšago karolwana e itšego ya ona. Ba ka bolela gore go fihla tekanyong e itšego, dikarolwana tša madi tšeo di ntšhitšwego mading di kgaotša go emela bophelo bja sephedi seo madi a tšerwego go sona.

Ge o dira diphetho ka dikarolwana tša madi, ela hloko dipotšišo tše di latelago: Na ke lemoga gore go gana dikarolwana ka moka tša madi go bolela gore nka se amogele dihlare tše di lwantšhago malwetši goba tšeo di ka thušago gore madi a kgahle e le gore a kgaotše go tšwa? Na nka hlalosetša ngaka gore ke ka baka la’ng ke gana goba ke amogela go diriša karolwana e tee ya madi goba go feta moo?

Mekgwa ya go Buiwa. Mekgwa ye e akaretša hemodilution le cell salvage. Ge go dirišwa hemodilution, madi a arošwa go tloga mmeleng, a tšeelwa legato ke dilo tše di oketšago madi gomme ka morago a bušetšwa go molwetši. Ge go dirišwa Cell salvage, madi ao a lahlegilego nakong ya go buiwa a a ageletšwa gomme a bušetšwa go molwetši. Madi a tšerwego mo go buiwago a a kokotletšwa, a hlatswiwa goba go sefša ke moka a bušetšwa molwetšing. Ka ge ditsela tša go diriša mekgwa ye ya tša kalafo di fapana go ya ka dingaka, Mokriste o swanetše go kgopela ngaka ya gagwe gore e mo hlalosetše seo e ikemišeditšego go se dira.

Ge o dira diphetho mabapi le mekgwa ye, ipotšiše gore: ‘Ge e le  gore a mangwe a madi a ka a tla fapošwa mmeleng wa ka gomme go elela ga ona gwa šitišwa ka nako e itšego, na letswalo la ka le tla ntumelela go lebelela madi a e sa le karolo ya mmele wa ka, ka go re’alo gwa se nyakege gore a “[tšhollelwe] fase?” (Doiteronomio 12:23, 24) Na letswalo la ka leo le tlwaeditšwego ka Beibele le ka tshwenyega ge e ba nakong ya kalafo go ntšhwa a mangwe a madi a ka, a hlwekišwa gomme a bušetšwa mmeleng wa ka gape? Na ke lemoga gore go gana mekgwa ka moka ya tša kalafo yeo e akaretšago madi a ka go bolela gore nka se amogele teko ya madi,  hemodialysis, goba go dirišwa ga motšhene wo o dirago modiro wa pelo le maswafo (heart-lung bypass machine)?’

Mokriste o swanetše go itirela phetho ya kamoo a tlago go dumelela gore madi a gagwe a dirišwe ka gona nakong ya ge a buiwa. Taba e swanago e šoma le ditekong tša kalafo le mekgweng ya moragorago ya tša kalafo yeo e akaretšago go ntšhwa ga karolo e nyenyane ya madi mothong, mohlomongwe e hlwekišwa ka tsela e itšego, ke moka e bušetšwa go yena.

Dikarolwana tše tšwago go plasma