“Mantšu a ao ke go laelago ona lehono, o a bee pelong ya gago; o a nweletše ngwaneng wa gago.”—Doiteronomio 6:6, 7

Ge Jehofa a be a dira gore go be le thulaganyo ya lapa, o ile a nea batswadi boikarabelo bja go hlokomela bana ba bona. (Bakolose 3:20) Ke boikarabelo bja gago bjalo ka motswadi go ruta ngwana wa gago go rata Jehofa le gore e be motho yo a godilego yo a nago le boikarabelo. (2 Timotheo 1:5; 3:15) Gape o swanetše go ithuta seo se lego ka pelong ya morwa goba morwedi wa gago. Therešo ke gore mohlala wa gago o tloga o le bohlokwa. O ka kgona go ruta ngwana wa gago Lentšu la Jehofa gakaone ge e ba o thoma pele ka go le bea pelong ya gago.—Psalme 40:8.

 1 DIRA GORE BANA BA GAGO BA SE BOIFE GO BOLELA LE WENA

SEO BEIBELE E SE BOLELAGO: ‘O akgofele go kwa, o diege go bolela.’ (Jakobo 1:19) O nyaka gore bana ba gago ba ikwe ba lokologile go bolela le wena. Ba swanetše go tseba gore o ikemišeditše go theetša ge ba nyaka go bolela. Dira gore ba lokologe go ntšha sa mafahleng. (Jakobo 3:18) Ge e ba ba tseba gore o tlo ba kgadimola goba go ba ahlola, ba ka no se go botše ditaba ka moka. O se felele bana ba gago pelo gomme o dule o ba kgonthišetša gore o a ba rata.—Mateo 3:17; 1 Bakorinthe 8:1.

SEO SE KA DIRWAGO:

  • Nea bana ba gago nako ge ba nyaka go bolela

  • Dula o boledišana le bana ba gago, e sego feela ge go na le mathata

2 LEKA GO KWEŠIŠA SEO BA LEKAGO GO SE BOLELA

SEO BEIBELE E SE BOLELAGO: “Yo a lemogago taba o tla hwetša tše botse.” (Diema 16:20) Ka dinako tše dingwe, o swanetše go hwetša seo se bolelwago ke mantšu a bana ba gago gore o kwešiše seo se lego ka dipelong tša bona. Go tlwaelegile gore bafsa ba feteletše goba ba bolele dilo tšeo ba sa ikemišetšago go di bolela. “Ge motho a fetola taba pele a ka ekwa, o bontšha bošilo.” (Diema 18:13) O se ke wa hlaganela go galefa.—Diema 19:11.

SEO SE KA DIRWAGO:

  • Go sa šetšwe seo bana ba gago ba se bolelago, o se ke wa ba tsena ganong goba wa tšewa ke maikwelo

  • Leka go gopola gore o be o ikwa bjang ge o be o lekana le bona le gore ke eng seo se bego se le bohlokwa go wena

 3 BONTŠHANG BANA BA LENA GORE LE A KWANA TABENG YA TAYO

SEO BEIBELE E SE BOLELAGO: “Morwa wa ka, theetša tayo ya tatago gomme o se ke wa lahla molao wa mmago.” (Diema 1:8) Jehofa o neile bobedi tate le mma matla a taolo godimo ga bana. O swanetše go ruta bana ba gago go go hlompha le go go kwa. (Baefeso 6:1-3) Bana ba kgona go lemoga ge batswadi ba bona e se “batee ka mo go feletšego monaganong o swanago.” (1 Bakorinthe 1:10) Ka ge le le batswadi, le se ke la bontšha bana ba lena gore ga le dumelelane e le gore ba se le nyatše.

SEO SE KA DIRWAGO:

  • Boledišanang gomme le dumelelane gore le tla laya bana ba lena bjang

  • Ge e ba o na le kgopolo e fapanego le ya molekane wa gago ka go tlwaetša bana, leka go kwešiša pono ya gagwe

 4 EBANG LE THULAGANYO

SEO BEIBELE E SE BOLELAGO: “Tlwaetša mošemane go ya ka tsela yeo a swanetšego go sepela ka yona.” (Diema 22:6) Bana ba gago ba ka se rutege ka mohlolo. O swanetše go ba le thulaganyo, yeo e akaretšago go laya bana ba gago. (Psalme 127:4; Diema 29:17) Tayo ga e fo bolela go otla, eupša e akaretša go thuša bana ba gago go kwešiša mabaka a gore go be le melao. (Diema 28:7) Gape, ba rute go rata Lentšu la Jehofa le go kwešiša melao ya lona ya motheo. (Psalme 1:2) Se se tla ba thuša go hlagolela letswalo leo le hlwekilego.—Baheberu 5:14.

SEO SE KA DIRWAGO:

  • Kgonthišetša gore bana ba gago ba tšea Modimo e le Motho wa kgonthe yo ba ka mmotago

  • Ba thuše go ithuta go lemoga le go phema dikotsi tša boitshwaro, tše bjalo ka tšeo di hwetšwago Inthaneteng le segwera mekerong ya poledišano. Ba rute kamoo ba ka phemago bao ba gobošago ka tša thobalano

“Tlwaetša mošemane go ya ka tsela yeo a swanetšego go sepela ka yona.”