“Maano a tiišwa ka dikeletšo.”—Diema 20:18

Ka moka ga rena re hloka tšhelete gore re hlokomele malapa a rena. (Diema 30:8) Go ba gona, ‘tšhelete e a šireletša.’ (Mmoledi 7:12) Ka ge le le banyalani, go ka no ba thata go bolela ka tšhelete, eupša le se dumelele tšhelete e le bakela mathata lenyalong la lena. (Baefeso 4:32) Banyalani ba swanetše go botana gomme ba dirišane ge ba dira phetho ya kamoo ba tla šomišago tšhelete ka gona.

 1 RULAGANYANG GABOTSE

SEO BEIBELE E SE BOLELAGO: “Ke mang wa lena yo a nyakago go aga tora a sa thomego ka go dula fase gomme a bala ditshenyegelo go bona ge e ba a na le mo go lekanego go ka e fetša?” (Luka 14:28) Go bohlokwa gore le rulaganye mmogo kamoo le tlago go diriša tšhelete ya lena ka gona. (Amose 3:3) Dirang phetho ya dilo tšeo le swanetšego go di reka le gore le ka kgona go diriša bokae. (Diema 31:16) Taba ya gore le na le tšhelete ya go reka selo se itšego ga e bolele gore le swanetše go se reka. Lekang go phema dikoloto. Dirišang feela tšhelete yeo le nago le yona.—Diema 21:5; 22:7.

SEO SE KA DIRWAGO:

  • Ge e ba le na le tšhelete yeo e šetšego mafelelong a kgwedi, dirang phetho ya gore le tla dira eng ka yona

  • Ge e ba le hlaeditše, logang maano a go fokotša ditshenyegelo. Ka mohlala, go e na le gore le yo ja ka ntle, le ka ikapeela dijo

 2 O SE UTE SELO LE GONA O BE LE TEKATEKANO

SEO BEIBELE E SE BOLELAGO: “Dira dilo ka moka ka potego, e sego feela mahlong a Jehofa, eupša gape le mahlong a batho.” (2 Bakorinthe 8:21) Botša molekane wa gago therešo mabapi le gore o gola bokae le gore o diriša tšhelete e kaakang.

Ka mehla boledišana le molekane wa gago ge o swanetše go dira diphetho tše dikgolo ka tšhelete ya lena. (Diema 13:10) Go boledišana ka tšhelete go tla le thuša gore le dule le na le khutšo lenyalong la lena. Tšea mogolo wa gago e le tšhelete ya lapa e sego ya gago o nnoši.—1 Timotheo 5:8.

SEO SE KA DIRWAGO:

  • Dumelelanang gore yo mongwe le yo mongwe o tla diriša bokae ntle le go kgopela tumelelo ya yo mongwe

  • Le se ke la letela gore go be le mathata pele le ka boledišana ka tšhelete