Dipeakanyo tša go bula

Kgetha leleme

Eya go menyu wa bobedi

Eya go lelokelelo la dikagare

Eya go dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

Dikarabo tše 10 tša Dipotšišo Tšeo Bafsa ba di Botšišago

 POTŠIŠO 1

Ke Nna Mang?

Ke Nna Mang?

KE KA BAKA LA ENG GO TSEBA GO LE BOHLOKWA?

Ge o tseba gore ke wena mang le seo o se dumelago, o tlo kgona go dira diphetho tše bohlale ge o le ka tlase ga kgatelelo.

O BE O TLA DIRA ENG?

Bona ka leihlo la kgopolo tiragalo ye: Ka morago ga ge Karen a na le metsotso ye e ka bago e lesome a fihlile phathing, o kwa lentšu leo a le tsebago ka morago ga gagwe le re:

“O emetše’ng moo o ka re o kota?”

Ge Karen a retologa o bona mogwera wa gagwe Jessica a bethantšha mapotlelo a mabedi ao a sa tšwago go bulwa. O a bona gore ke bjala. Jessica o swarela lepotlelo le lengwe pele ga sefahlego sa Karen gomme o re: “Ke a tshepa ga se wena ngwana akere, tšea re ipshine!”

Karen o nyaka go gana, eupša Jessica ke mogwera wa gagwe. Le gona Karen ga a nyake gore mogwera wa gagwe a nagane gore o a tšwafiša. Ntle le seo, Jessica ke yo mongwe wa banenyana ba go itshwara gabotse. Le gona ge e ba Jessica a enwa, gona go ra gore ga e nape e le phošo. Karen o ipotša gore ‘e no ba bjala, ga se gore ke dihlaretagi.’

Ge o be o le boemong bja Karen, o be o tla dira’ng?

EMA GOMME O NAGANE!

E le gore o kgone go dira phetho e bohlale boemong bja mohuta wo, o swanetše go itseba. Go itseba ke go tseba motho yo o lego yena ka garegare le seo o se dumelago. Ge o ka itseba, o tla kgona go laola bophelo bja gago go e na le gore o tlogele ba bangwe ba go laolela bjona.1 Bakorinthe 9:26, 27.

O ka kgona bjang go ba le sebete se se bjalo? O ka thoma ka go araba dipotšišo tše di latelago.

 1 KE DILO DIFE TŠEO KE DI KGONAGO?

Go tseba dilo tšeo o di kgonago le dika tša gago tše dibotse go tla go thuša gore o itshepe.

MOHLALA WA KA BEIBELENG: Moapostola Paulo o ngwadile gore: “Gaešita le ge ke se sekgwari polelong, ka kgonthe tsebong gona ke sona.” (2 Bakorinthe 11:6) Ka ge Paulo a be a tseba Mangwalo gabotse, o ile a kgona go ema a tiile ge ba bangwe ba be ba mo ganetša. Ga se a dumelela dipolelo tša bona tša go mo nyatša di dira gore a se sa itshepa.2 Bakorinthe 10:10; 11:5.

ITLHAHLOBE: Ka mo tlase, ngwala talente goba bokgoni bjo o nago le bjona.

Bjale hlalosa seka se sebotse seo o nago le sona. (Ka mohlala, na o rata batho? Na o rata go fa? Na o a botega? Na o swara nako?)

2 KE DIKA DIFE TŠEO KE THATAFALELWAGO KE GO DI BONTŠHA?

O swanetše go ba le tekatekano ka gobane seo o lego sona se ka fetoga kapejana ge e ba o dumelela dika tšeo o thatafalelwago ke go di bontšha di laola bophelo bja gago.

MOHLALA WA KA BEIBELENG: Paulo o be a tseba mafokodi a gagwe. O ngwadile gore: “Ruri ke kgahlwa ke molao wa Modimo go ya ka motho yo ke lego yena ka gare, eupša mmeleng wa ka ke bona molao o mongwe woo o lwantšhanago le molao wa monagano wa ka gomme o ntira lethopša la molao wa sebe.”Baroma 7:22, 23.

ITLHAHLOBE: Ke mafokodi afe ao o swanetšego go ithuta go a laola?

 3 KE DIPAKANE GOBA DILO DIFE TŠEO KE NYAKAGO GO DI FIHLELELA?

Na o ka tsena ka thekising gomme wa botša mootledi gore a dikologe felo gotee go fihlela koloi ya gagwe e felelwa ke peterole? Seo e tla ba botlaela le go senya tšhelete!

O ithuta eng? Go ipeela dilo tšeo o nyakago go di fihlelela go go thuša gore o se dikologe felo gotee bophelong. O na le moo o nyakago go fihla gona le tsela yeo o ka fihlago ka yona.

MOHLALA WA KA BEIBELENG: Paulo o ngwadile gore: “Tsela yeo ke kitimago ka yona ga se ka go tlaruma.” (1 Bakorinthe 9:26) Go e na le go fo dira dilo a se a nagana, Paulo o be a ipeela dilo tšeo a nyakago go di fihlelela gomme a phela ka tsela yeo a ka kgonago go di fihlelela.Bafilipi 3:12-14.

ITLHAHLOBE: Ka mo tlase, ngwala dilo tše tharo tšeo o ka ratago go di fihlelela ngwageng o latelago.

4 KE DILO DIFE TŠEO KE DI DUMELAGO?

Ge o itseba gabotse, o swana le sehlare seo se tsemilego medu mobung, seo se ka kgonago go ema se tiile ge go na le madimo a matla

Ge e ba o se na le dilo tšeo o di dumelago, o ka se tsebe ditaba tša gago. Go swana le leobu, o tla fetoša mebala ya gago gore o swane le dithaka tša gago, e lego seo se bontšhago gabotse gore ga o itsebe.

Go fapana le seo, ge e ba o dira dilo go ya ka seo o se dumelago o ka se fetoge, go sa šetšwe gore batho ba bangwe ba dira eng.

MOHLALA WA KA BEIBELENG: Go ka direga gore ge e be e sa le yo mofsa, moporofeta Daniele o ile “a fetša le pelo ya gagwe” gore o tla kwa melao ya Modimo, gaešita le ge a be a arogantšwe le lapa la gabo. (Daniele 1:8) Ka go dira bjalo, ga se a ka a fetoga. Daniele o ile a phela ka go dumelelana le dilo tšeo a di dumelago.

ITLHAHLOBE: Ke dilo dife tšeo o di dumelago? Ka mohlala: Na o dumela gore Modimo o gona? Ge e ba go le bjalo, ke ka baka la’ng o dumela gore o gona? Ke bohlatse bofe bjo bo dirago gore o dumele gore o gona?

Na o dumela gore melao ya Modimo ya boitshwaro e beetšwe go go thuša? Ge e ba go le bjalo, ke ka baka la’ng o dumela seo?

Mafelelong, na o ka rata go ba letlakala leo le welego mohlareng gomme le tšewa ke moya o mongwe le o mongwe wa go se re selo goba na o ka rata go ba mohlare wo o kgonago go ema o tiile gaešita le ge go na le madimo a matla? Ge o itseba gabotse o tla swana le mohlare woo. Ka gona seo se tla go thuša gore o arabe potšišo ye e rego, Ke nna mang?

Pakane 1

Pakane 2

Pakane 3