Eya go dikagare

Eya go lelokelelo la dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Kgetha leleme Sepedi

 POTŠIŠO 1

Ke Nna Mang?

Ke Nna Mang?

KE KA BAKA LA ENG GO TSEBA GO LE BOHLOKWA?

Ge o tseba gore ke wena mang le seo o se dumelago, o tlo kgona go dira diphetho tše bohlale ge o le ka tlase ga kgatelelo.

O BE O TLA DIRA ENG?

Bona ka leihlo la kgopolo tiragalo ye: Ka morago ga ge Karen a na le metsotso ye e ka bago e lesome a fihlile phathing, o kwa lentšu leo a le tsebago ka morago ga gagwe le re:

“O emetše’ng moo o ka re o kota?”

Ge Karen a retologa o bona mogwera wa gagwe Jessica a bethantšha mapotlelo a mabedi ao a sa tšwago go bulwa. O a bona gore ke bjala. Jessica o swarela lepotlelo le lengwe pele ga sefahlego sa Karen gomme o re: “Ke a tshepa ga se wena ngwana akere, tšea re ipshine!”

Karen o nyaka go gana, eupša Jessica ke mogwera wa gagwe. Le gona Karen ga a nyake gore mogwera wa gagwe a nagane gore o a tšwafiša. Ntle le seo, Jessica ke yo mongwe wa banenyana ba go itshwara gabotse. Le gona ge e ba Jessica a enwa, gona go ra gore ga e nape e le phošo. Karen o ipotša gore ‘e no ba bjala, ga se gore ke dihlaretagi.’

Ge o be o le boemong bja Karen, o be o tla dira’ng?

EMA GOMME O NAGANE!

E le gore o kgone go dira phetho e bohlale boemong bja mohuta wo, o swanetše go itseba. Go itseba ke go tseba motho yo o lego yena ka garegare le seo o se dumelago. Ge o ka itseba, o tla kgona go laola bophelo bja gago go e na le gore o tlogele ba bangwe ba go laolela bjona.1 Bakorinthe 9:26, 27.

O ka kgona bjang go ba le sebete se se bjalo? O ka thoma ka go araba dipotšišo tše di latelago.

 1 KE DILO DIFE TŠEO KE DI KGONAGO?

Go tseba dilo tšeo o di kgonago le dika tša gago tše dibotse go tla go thuša gore o itshepe.

MOHLALA WA KA BEIBELENG: Moapostola Paulo o ngwadile gore: “Gaešita le ge ke se sekgwari polelong, ka kgonthe tsebong gona ke sona.” (2 Bakorinthe 11:6) Ka ge Paulo a be a tseba Mangwalo gabotse, o ile a kgona go ema a tiile ge ba bangwe ba be ba mo ganetša. Ga se a dumelela dipolelo tša bona tša go mo nyatša di dira gore a se sa itshepa.2 Bakorinthe 10:10; 11:5.

ITLHAHLOBE: Ka mo tlase, ngwala talente goba bokgoni bjo o nago le bjona.

Bjale hlalosa seka se sebotse seo o nago le sona. (Ka mohlala, na o rata batho? Na o rata go fa? Na o a botega? Na o swara nako?)

2 KE DIKA DIFE TŠEO KE THATAFALELWAGO KE GO DI BONTŠHA?

O swanetše go ba le tekatekano ka gobane seo o lego sona se ka fetoga kapejana ge e ba o dumelela dika tšeo o thatafalelwago ke go di bontšha di laola bophelo bja gago.

MOHLALA WA KA BEIBELENG: Paulo o be a tseba mafokodi a gagwe. O ngwadile gore: “Ruri ke kgahlwa ke molao wa Modimo go ya ka motho yo ke lego yena ka gare, eupša mmeleng wa ka ke bona molao o mongwe woo o lwantšhanago le molao wa monagano wa ka gomme o ntira lethopša la molao wa sebe.”Baroma 7:22, 23.

ITLHAHLOBE: Ke mafokodi afe ao o swanetšego go ithuta go a laola?

 3 KE DIPAKANE GOBA DILO DIFE TŠEO KE NYAKAGO GO DI FIHLELELA?

Na o ka tsena ka thekising gomme wa botša mootledi gore a dikologe felo gotee go fihlela koloi ya gagwe e felelwa ke peterole? Seo e tla ba botlaela le go senya tšhelete!

O ithuta eng? Go ipeela dilo tšeo o nyakago go di fihlelela go go thuša gore o se dikologe felo gotee bophelong. O na le moo o nyakago go fihla gona le tsela yeo o ka fihlago ka yona.

MOHLALA WA KA BEIBELENG: Paulo o ngwadile gore: “Tsela yeo ke kitimago ka yona ga se ka go tlaruma.” (1 Bakorinthe 9:26) Go e na le go fo dira dilo a se a nagana, Paulo o be a ipeela dilo tšeo a nyakago go di fihlelela gomme a phela ka tsela yeo a ka kgonago go di fihlelela.Bafilipi 3:12-14.

ITLHAHLOBE: Ka mo tlase, ngwala dilo tše tharo tšeo o ka ratago go di fihlelela ngwageng o latelago.

4 KE DILO DIFE TŠEO KE DI DUMELAGO?

Ge o itseba gabotse, o swana le sehlare seo se tsemilego medu mobung, seo se ka kgonago go ema se tiile ge go na le madimo a matla

Ge e ba o se na le dilo tšeo o di dumelago, o ka se tsebe ditaba tša gago. Go swana le leobu, o tla fetoša mebala ya gago gore o swane le dithaka tša gago, e lego seo se bontšhago gabotse gore ga o itsebe.

Go fapana le seo, ge e ba o dira dilo go ya ka seo o se dumelago o ka se fetoge, go sa šetšwe gore batho ba bangwe ba dira eng.

MOHLALA WA KA BEIBELENG: Go ka direga gore ge e be e sa le yo mofsa, moporofeta Daniele o ile “a fetša le pelo ya gagwe” gore o tla kwa melao ya Modimo, gaešita le ge a be a arogantšwe le lapa la gabo. (Daniele 1:8) Ka go dira bjalo, ga se a ka a fetoga. Daniele o ile a phela ka go dumelelana le dilo tšeo a di dumelago.

ITLHAHLOBE: Ke dilo dife tšeo o di dumelago? Ka mohlala: Na o dumela gore Modimo o gona? Ge e ba go le bjalo, ke ka baka la’ng o dumela gore o gona? Ke bohlatse bofe bjo bo dirago gore o dumele gore o gona?

Na o dumela gore melao ya Modimo ya boitshwaro e beetšwe go go thuša? Ge e ba go le bjalo, ke ka baka la’ng o dumela seo?

Mafelelong, na o ka rata go ba letlakala leo le welego mohlareng gomme le tšewa ke moya o mongwe le o mongwe wa go se re selo goba na o ka rata go ba mohlare wo o kgonago go ema o tiile gaešita le ge go na le madimo a matla? Ge o itseba gabotse o tla swana le mohlare woo. Ka gona seo se tla go thuša gore o arabe potšišo ye e rego, Ke nna mang?

Pakane 1

Pakane 2

Pakane 3