Eya go dikagare

Eya go lelokelelo la dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Kgetha leleme Sepedi

 POTŠIŠO 3

Nka Boledišana le Batswadi ba ka Bjang?

Nka Boledišana le Batswadi ba ka Bjang?

KE KA BAKA LA ENG GO TSEBA GO LE BOHLOKWA?

Bophelo bo ba bose ge o kwana le batswadi ba gago gabotse.

O BE O TLA DIRA ENG?

Bona ka leihlo la kgopolo tiragalo e latelago: Ke Laboraro bošego. Geoff yo a nago le mengwaga e 17 o feditše go dira mediro ya gagwe ya ka gae, gomme mafelelong nako ya go khutša yeo e bego e le kgale a e letile e fihlile! O bulela thelebišene ke moka o itahlela sofeng yeo a e ratago kudu.

Ge a sa re o a khutša, tatagwe o tšwelela mojako a kwatile kudu.

O mo omanya ka gore: “Geoffrey! O re’ng o bogetše thelebišene mola o swanetše go ba o thuša ngwaneno ka mešomo ya sekolo? Ga o kwe wa tseba!”

Geoff o ngunanguna ka gore: “O thomile.”

Tatagwe o a mmatamela ke moka o re: “O re’ng wena mošemane?”

Geoff o a gwaba gomme o re: “Ga ke re selo.”

Ge a re’alo tatagwe o kwata le go feta. Ke moka o re go Geoff: “O se ke wa bolela le nna ka mokgwanyana woo!”

Ge nkabe o le Geoff, o be o ka dira’ng go thibela bothata bjo?

EMA GOMME O NAGANE!

Ge o boledišana le batswadi ba gago, go swana le ge o otlela koloi. Ge o fihla tseleng yeo e thibilwego o a goma gomme wa nyaka tsela e nngwe.

 KA MOHLALA:

Ngwanenyana yo a bitšwago Leah o re: “Gantši ke thatafalelwa ke go boledišana le tate. Ka dinako tše dingwe ke tla re mola ke bolela le yena a re: ‘Ga se ka go kwa, o be o re’ng?’”

GO NA LE DILO TŠE THARO TŠEO LEAH A KA DI DIRAGO.

 1. A ka hlabela tatagwe mašata.

  Leah o goeletša ka gore: “Ntheeletše! Taba ye e bohlokwa!”

 2. A ka tlogela go bolela le tatagwe.

  Leah ga a sa itshwenya ka go botša tatagwe mathata a gagwe.

 3. A ka leta gore boemo bo be kaone, ke moka a tsoša taba yeo gape.

  Ka morago ga nako, Leah o boledišana le tatagwe goba o mo ngwalela lengwalo leo le hlalosago bothata bja gagwe.

Wena o be o ka re Leah a dire’ng?

NAGANA KA SE: Go na le seo se tshwentšego tatago Leah, eupša Leah ga a tsebe. Ka gona ge Leah a ka kgetha go dira seo se lego go A, tatagwe a ka no se kwešiše gore ke ka baka la eng a mo hlabela mašata. Ge a ka mo hlabela mašata, tatagwe a ka no se be le taba le seo a se bolelago, e bile a ka nagana gore o a mo nyatša. (Baefeso 6:2) Go molaleng gore go kgetha go dira se go ka se hole motho.

Go swana le ge o tla nyaka tsela e nngwe ge o hwetša tsela e itšego e thibilwe, o ka hwetša tsela e nngwe ya go boledišana le batswadi ba gago

Le ge go dira seo se lego go B go le bonolo, ga go bontšhe bohlale. Ka baka la’ng? Ka gobane e le gore Leah a kgone go lebeletšana le mathata a gagwe, o swanetše go boledišana le tatagwe, gomme tatagwe le yena o swanetše go tseba gore go direga eng ka Leah gore a kgone go mo thuša. Go homola ga go thuše selo.

Lega go le bjalo, go ya ka tharollo yeo e lego go C, Leah ga a šitišwe ke tsela yeo e thibilwego go tšwela pele ka leeto. Go e na le moo, o kgetha go bolela ka taba ye nakong e nngwe. Le gona ge Leah a kgetha go ngwalela tatagwe lengwalo, a ka ikwa a imologile ka yona nako yeo.

Go ngwala lengwalo go ka mo thuša gore a tsebe gabotse seo a nyakago go se bolela. Ge tatago Leah a bala lengwalo leo, o tla kwa seo Leah a bego a leka go mmotša sona, e lego seo se ka mo thušago go kwešiša bothata bja gagwe. Ka gona tharollo yeo e lego go C e tla hola Leah le tatagwe. Go sa šetšwe gore ba boledišana ba lebane goba ka lengwalo, tharollo ye e dumelelana le keletšo ya Beibele ya gore re “phegeleleng dilo tše di išago khutšong.”Baroma 14:19.

Ke dilo dife tše dingwe tšeo Leah a bego a ka di dira?

Bona ge e ba o ka nagana ka selo setee gomme o se ngwale ka mo tlase. Ke moka o ngwale gore tharollo yeo e ka feleletša ka eng.

 HLALOSA GABOTSE SEO O SE NYAKAGO

Gopola gore gantši batswadi ba gago ba ka no go kwela thoko.

KA MOHLALA:

Batswadi ba gago ba go botšiša gore go re’ng okare ga se wa thaba. Wena o re: “Ga ke nyake go bolela ka seo se ntshwetšego.”

Eupša batswadi ba gago ba ka kwa o re: “Ga ke le tshepe, ke tla bolela le bagwera ba ka, e sego lena.”

Nagana o le ka gare ga bothata bjo bogolo gomme batswadi ba gago ba nyaka go go thuša. Ge o ka re go bona: “Le se ke la tshwenyega, ke tla itharollela bjona.”

 • Batswadi ba gago ba ka nagana gore o re:

 • O ka araba gabotse ge o ka re: