NA O a tseba gore mosadi yo le banna ba ba babedi ke bomang? Mosadi yo ke Maria Magdalena, mogwera wa Jesu. Banna ba bao ba aperego diaparo tše ditšhweu ke barongwa. Phapošana ye yeo Maria a lebeletšego ka go yona ke moo setopo sa Jesu se bego se beilwe gona ka morago ga ge a hwile. E bitšwa lebitla. Eupša setopo sa Jesu ga se gona! Se tšerwe ke mang? Anke re bone.

Barongwa ba bolela le Maria Magdalena

Ka morago ga ge Jesu a hwile, baperisita ba ile ba re go Pilato: ‘Ge Jesu a be a sa phela o boletše gore o tla tsošwa ka morago ga matšatši a mararo. Bjale laela gore lebitla la gagwe le letwe. Dira bjalo e le gore barutiwa ba gagwe ba se ke ba tla ba utswa setopo sa gagwe gomme ba tla ba re o tsošitšwe bahung!’ Pilato a botša baperisita bao gore ba romele bahlabani gore ba yo leta lebitla leo.

Eupša mesong ya letšatši la boraro ka morago ga ge Jesu a hwile, gateetee morongwa wa Jehofa o ile a tla. A kgokološa leswika leo le bego le tswaletše lebitla. Bahlabani bao ba ile ba tšhoga kudu moo ba ilego ba palelwa le ke go šikinyega. Mafelelong ge ba lebelela ka lebitleng, ba hwetša setopo sa Jesu se se gona! Ba bangwe ba bahlabani bao ba ya motseng gomme ba fihla ba botša baperisita seo se diragetšego. Na o a tseba gore baperisita bao ba babe ba ile ba dira’ng? Ba ile ba nea bahlabani bao tšhelete gore ba tle ba bolele maaka. Ba re go bona: ‘Le tle le re barutiwa ba Jesu ba tlile bošego re sa robetše gomme ba utswa setopo sa gagwe.’

Ka yona nako yeo, basadi ba bangwe bao e bego e le bagwera ba Jesu ba ya lebitleng la gagwe. Ba makala kudu ge ba hwetša le se na selo! Gateetee gwa tšwelela barongwa ba ba babedi bao ba bego ba apere diaparo tše di phadimago. Ba botšiša basadi bao ba re: ‘Ke ka baka la’ng le nyaka Jesu mo? O tsošitšwe bahung. Akgofang le yo botša barutiwa ba gagwe.’ Basadi bao ba kitima ka lebelo le legolo! Eupša ge ba sa le tseleng, monna yo mongwe a ba emiša. Na o a tseba gore e be e le mang? E be e le Jesu! A re go bona: ‘Eyang le botše barutiwa ba ka gore ke tsošitšwe bahung.’

Ge basadi bao ba botša barutiwa gore Jesu o a phela le gore ba mmone, barutiwa ba se dumele. Petro le Johane ba kitimela lebitleng go yo iponela ka noši, eupša ba hwetša lebitla leo le se na selo! Ge Petro le Johane ba tloga moo lebitleng, Maria Magdalena yena a šala. Ke ka yona nako ye moo a ilego a lebelela ka gare ga lebitla leo gomme a bona barongwa ba ba babedi.

Na o a tseba gore go be go diragetše’ng ka setopo sa Jesu? Modimo o be a dirile gore se se sa ba gona. Modimo o be a se a tsošetša Jesu bophelong ka mmele wa nama woo a hwilego ka wona. O be a mo neile mmele o mofsa wa moya wo o swanago le wa barongwa ba legodimong. E le gore Jesu a bontšhe barutiwa ba gagwe gore o a phela, o be a kgona go ikapeša mmele woo batho ba bego ba o bona, go etša ge re tla ithuta ka seo.

Mateo 27:62-66; 28:1-15; Luka 24:1-12; Johane 20:1-12.Dipotšišo

 • Mosadi yo a lego mo seswantšhong ke mang, banna ba ba babedi bona ke bomang, gomme ke kae mo ba lego gona?
 • Ke ka baka la’ng Pilato a ile a botša baperisita gore ba romele bahlabani go yo leta lebitla la Jesu?
 • Ke’ng seo morongwa a ilego a se dira mesong ya letšatši la boraro ka morago ga ge Jesu a hwile, eupša baperisita ba ile ba dira’ng?
 • Ke ka baka la’ng basadi ba bangwe ba ile ba makala ge ba fihla lebitleng la Jesu?
 • Ke ka baka la’ng Petro le Johane ba ile ba kitimela lebitleng la Jesu, gona ba ile ba hwetša’ng?
 • Go be go diragetše’ng ka setopo sa Jesu, eupša o ile a dira’ng go bontšha barutiwa ba gagwe gore o a phela?

Dipotšišo tša tlaleletšo

 • Bala Mateo 27:62-66 le 28:1-15.

  Nakong ya tsogo ya Jesu, baperisita ba bagolo, Bafarisei le banna ba bagolo ba ile ba dira sebe bjang malebana le moya o mokgethwa? (Mat. 12:24, 31, 32; 28:11-15)

 • Bala Luka 24:1-12.

  Pego ya mabapi le tsogo ya Jesu e bontšha bjang gore Jehofa o lebelela basadi e le dihlatse tše di ka botwago? (Luka 24:4, 9, 10; Mat. 28:1-7)

 • Bala Johane 20:1-12.

  Johane 20:8, 9 e re thuša bjang go bona go nyakega ga gore re se ke ra fela pelo ge e ba re sa kwešiše ka botlalo go phethagala ga boporofeta bjo itšego bja Beibele? (Die. 4:18; Mat. 17:22, 23; Luka 24:5-8; Joh. 16:12)