KA MORAGO ga ge Petro le Johane ba tlogile lebitleng leo setopo sa Jesu se bego se le ka go lona, Maria o ile a šala moo a nnoši. A thoma go lla. Ke moka a ukamela a lebelela ka lebitleng, go etša ge re bone seswantšhong seo se lego letlakaleng le le fetilego. O ile a bona barongwa ba babedi ka moo! Ba mmotšiša ba re: ‘O llela’ng?’

A re go bona: “Ba tšere Morena wa ka gomme ga ke tsebe moo ba mmeilego gona.” Ke moka Maria a retologa gomme a bona monna yo mongwe. Monna yoo a re go Maria: “O nyaka mang?”

Maria o be a nagana gore monna yoo e be e le mohlokomedi wa serapa le gore mohlomongwe ke yena yo a tšerego setopo sa Jesu. Ka gona a re go yena: ‘Ge e ba o mo tšere, mpotše mo o mmeilego gona.’ Eupša monna yoo e be e le Jesu. O be a ikapešitše mmele woo Maria a bego a sa o tsebe. Eupša eitše ge Jesu a mmitša ka leina, Maria a mo tseba. A kitima a yo botša barutiwa a re: “Ke bone Morena!”

Ka morago lona letšatšing leo ge barutiwa ba bangwe ba babedi ba le tseleng ya go ya motseng wa Emause, ba ile ba hwetšwa ke monna yo mongwe. Barutiwa bao ba be ba sa nyamišitšwe ke taba ya gore Jesu o bolailwe. Eupša ge ba dutše ba sepela, monna yoo o ile a ba hlalosetša dilo tše dintši tše di tšwago ka Beibeleng gomme tša ba homotša. Mafelelong ge barutiwa bao ba khutša gore ba je, ba lemoga gore monna yoo ke Jesu. Ke moka Jesu a nyamelela gomme barutiwa ba ba babedi ba boela Jerusalema ka lebelo go yo botša baapostola ka yena.

Ge ditaba di sa le bjalo, Jesu a iponagatša le go Petro. Ba bangwe ba thaba kudu ge ba ekwa seo. Ke moka barutiwa bale ba babedi ba ya Jerusalema gomme ba hwetša baapostola. Ba ba botša gore Jesu o iponagaditše le go bona ge ba be ba le tseleng. Na o a tseba gore ke mohlolo ofe wo o ilego wa direga ge ba sa bolela ditaba tšeo?

Lebelela seswantšho se. Jesu o ile a tsena ka phapošing ye le ge mojako o be o notletšwe. Barutiwa ba ba ile ba thaba kudu! Na le e be e se letšatši leo le thabišago? Na o ka bala makga ao ka ona go fihla mo lebakeng le Jesu a iponagaditšego go balatedi ba gagwe? Na o badile makga a mahlano?

Jesu o iponagatša go barutiwa

Moapostola Thomase o be a se gona ge Jesu a be a iponagatša go barutiwa ba gagwe. Ka gona barutiwa bao ba re go yena: “Re bone Morena!” Eupša Thomase a re o nyaka go bona Jesu pele ga ge a ka ba dumela. Ka morago ga matšatši a seswai, barutiwa ba Jesu ba bokana gotee gape ka phapošing e notletšwego gomme mo nakong ye Thomase o be a na le bona. Gateetee Jesu a tšwelela gona ka moo phapošing yeo. Mo nakong ye Thomase a ba dumela.

Johane 20:11-29; Luka 24:13-43.Dipotšišo

 • Maria o ile a re’ng go monna yo a bego a nagana gore ke mohlokomedi wa serapa, eupša ke eng seo se ilego sa mo lemoša gore ge e le gabotse e be e le Jesu?
 • Barutiwa ba babedi bao ba bego ba le tseleng ya go ya motseng wa Emause ba ile ba diragalelwa ke eng?
 • Ke mohlolo ofe wo o ilego wa direga ge barutiwa bao ba babedi ba botša baapostola gore ba bone Jesu?
 • Jesu o ile a iponagatša go balatedi ba gagwe ka makga a makae?
 • Thomase o ile a re’ng ge a be a ekwa gore barutiwa ba bone Morena, eupša go ile gwa direga’ng ka morago ga matšatši a seswai?

Dipotšišo tša tlaleletšo

 • Bala Johane 20:11-29.

  Go Johane 20:23, na Jesu o be a bolela gore batho ba filwe matla a go lebalela batho ba bangwe dibe? Hlalosa. (Ps. 49:2, 7; Jes. 55:7; 1 Tim. 2:5, 6; 1 Joh. 2:1, 2)

 • Bala Luka 24:13-43.

  Re ka lokišetša bjang dipelo tša rena gore di tle di amogele ditherešo tša Beibele? (Luka 24:32, 33; Esera 7:10; Mat. 5:3; Dit. 16:14; Baheb. 5:11-14)