BONA leeba le le theogelago hlogong ya monna yo. Monna yo ke Jesu. Ga bjale o na le nywaga e ka bago e 30. Monna yo a nago le yena ke Johane. Re šetše re ithutile se itšego ka yena. Na o a gopola ge Maria a be a etetše Elisabetha motswalo wa gagwe gomme ngwana yo a bego a le ka mpeng ya gagwe a tshela ka lethabo? Yena ngwana yoo a bego a sešo a belegwa e be e le Johane. Eupša Johane le Jesu ba dira’ng bjale mo seswantšhong?

Kolobetšo ya Jesu

Johane o sa tšwa go ina Jesu ka meetseng a Noka ya Jorodane. Ye ke tsela yeo motho a kolobetšwago ka yona. Sa pele o inwa ka meetseng ke moka a ntšhwa. Ka ge se e be e le seo Johane a bego a se dira batho, o be a bitšwa Johane Mokolobetši. Eupša ke ka baka la’ng Johane a ile a kolobetša Jesu?

Johane o dirile se ka gobane Jesu o ile a tla go yena a mo kgopela gore a mo kolobetše. Johane o be a kolobetša batho bao ba bego ba nyaka go bontšha gore ba a itshola ka baka la dilo tše mpe tšeo ba di dirilego. Eupša na Jesu o be a kile a dira selo le ge e le sefe se sebe seo a bego a swanetše go itshola ka baka la sona? Aowa, le ka mohla ga se a ka a dira sebe ka gobane ke Morwa wa Modimo yo a tšwago legodimong. Ka gona o ile a kgopela Johane gore a mo kolobetše bakeng sa lebaka le lengwe leo le fapanego. Anke re bone gore lebaka leo e be e le lefe.

Pele ga ge Jesu a ka tla go Johane, e be e le mmetli. Mmetli ke motho yo a dirago dilo ka kota, dilo tše di swanago le ditafola, ditulo le dipanka. Josefa monna wa Maria e be e le mmetli gomme o be a rutile Jesu gore le yena e be mmetli. Eupša Jehofa o be a se a romela Morwa wa gagwe lefaseng gore e tle e be mmetli. Modimo o be a mo neile modiro o kgethegilego wo a bego a swanetše go o dira gomme nako ya gore a thome go o dira e be e fihlile. E le go bontšha gore bjale o be a tlile go dira thato ya Tatagwe, Jesu o ile a kgopela Johane gore a mo kolobetše. Na Modimo o ile a thabišwa ke se?

Ee, se ile sa mo thabiša ka gobane ge Jesu a etšwa ka meetseng, lentšu leo le tšwago legodimong le ile la re: ‘Yo ke Morwa wa ka, yo ke kgahlwago ke yena.’ Le gona magodimo a ile a bulega gomme leeba le la theogela go Jesu. Eupša e be e se leeba la kgonthe. E be e le selo sa go swana le leeba. Ge e le gabotse, e be e le moya o mokgethwa wa Modimo.

Ga bjale Jesu o be a na le dilo tše dintši tšeo a bego a swanetše go nagana ka tšona, ka gona o ile a ya mo go se nago motho lešokeng gomme a hlwa moo ka matšatši a 40. Ge a le moo Sathane o ile a tla go yena. Sathane o ile a leka Jesu ka makga a mararo gore a robe melao ya Modimo. Eupša Jesu a gana go dira seo.

Ka morago ga moo, Jesu o ile a boa gomme a gahlana le banna ba bangwe bao e ilego ya ba balatedi ba gagwe ba pele goba barutiwa. Maina a ba bangwe ba bona e be e le Andrea, Petro (yo gape a bego a bitšwa Simone), Filipi gotee le Nathaniele (yo gape a bego a bitšwa Baratholomeo). Jesu le barutiwa ba ba gagwe bao a bego a sa tšwa go ba hwetša ba ile ba tloga ba ya seleteng sa Galilea. Ge ba fihla moo, ba dula motseng wa gabo Nathaniele wa Kana. Ge Jesu a le moo, o ile a ya monyanyeng o mogolo wa lenyalo gomme a dira mohlolo wa gagwe wa pele. Na o a tseba gore mohlolo woo ke ofe? O ile a fetoša meetse gore e be beine.

Mateo 3:13-17; 4:1-11; 13:55; Mareka 6:3; Johane 1:29-51; 2:1-12.Dipotšišo

 • Banna ba babedi bao ba lego mo seswantšhong ke bomang?
 • Motho o kolobetšwa bjang?
 • Gantši Johane o be a kolobetša batho ba mohuta mang?
 • Jesu o ile a kgopela Johane gore a mo kolobetše ka lebaka lefe le le kgethegilego?
 • Modimo o ile a bontšha bjang gore O be a thabišitšwe ke gore Jesu o kolobeditšwe?
 • Go ile gwa direga’ng ge Jesu a be a le lefelong leo go se nago motho ka matšatši a 40?
 • Ba bangwe ba balatedi ba pele ba Jesu goba barutiwa e be e le bomang, gona ke mohlolo ofe wa pele wo a ilego a o dira?

Dipotšišo tša tlaleletšo

 • Bala Mateo 3:13-17.

  Ke mohlala ofe wo Jesu a o beilego bakeng sa go kolobetšwa ga barutiwa ba gagwe? (Ps. 40:7, 8; Mat. 28:19, 20; Luka 3:21, 22)

 • Bala Mateo 4:1-11.

  Bokgoni bja Jesu bja go diriša Mangwalo bo re kgothaletša bjang gore re ithute Beibele ka mehla? (Mat. 4:5-7; 2 Pet. 3:17, 18; 1 Joh. 4:1)

 • Bala Johane 1:29-51.

  Johane Mokolobetši o ile a lebiša barutiwa ba gagwe go mang, gona re ka mo ekiša bjang lehono? (Joh. 1:29, 35, 36; 3:30; Mat. 23:10)

 • Bala Johane 2:1-12.

  Mohlolo wa pele wa Jesu o ile wa bontšha bjang gore Jehofa ga a time bahlanka ba Gagwe selo le ge e le sefe se sebotse? (Joh. 2:9, 10; Ps. 84:11; Jak. 1:17)