BAFILISITA ba ile ba tla gape go tlo lwa le Baisiraele. Mo nakong ye, bomogolwago Dafida ba bararo ba be ba le madireng a Saulo. Ka gona ka letšatši le lengwe Jese o ile a re go Dafida: ‘Tšea mabele a le dinkgwa tše o di išetše bana beno. O bone kamoo ba phelago ka gona.

Goliata

Ge Dafida a fihla mešašeng ya madira a Baisiraele, o ile a kitimela ntweng gore a yo nyaka bana babo. Monna wa senatla wa Mofilisita e lego Goliata o ile a tla moo go tlo kwera Baisiraele. O be a dutše a dira se mesong e mengwe le e mengwe le mantšiboeng a mangwe le a mangwe ka matšatši a 40. A goeletša a re: ‘Kgethang yo mongwe wa banna ba lena a tlo lwa le nna. Ge e ba a ka mphenya gomme a mpolaya, gona re tla ba bahlanka ba lena. Eupša ge e ba nka mo fenya gomme ka mmolaya, gona lena le tla ba bahlanka ba rena. Kgethang motho yo le nyakago gore a lwe le nna.’

Dafida a botšiša a mangwe a madira a Baisiraele a re: ‘Motho yo a tlago go bolaya Mofilisita yo gomme a dira gore Baisiraele ba se sa kwerwa, o tla hwetša’ng?’

Yo mongwe wa madira ao a re: ‘Saulo o tla mo nea mahumo a mantši. O tla mo nea le morwedi wa gagwe gore e be mosadi wa gagwe.’

Eupša Baisiraele ka moka ba be ba tšhaba Goliata ka gobane e be e le yo motelele kudu. Botelele bja gagwe e be e le dimithara tše e ka bago tše 3, e bile o be a na le mohlabani yo mongwe yo a bego a mo rwalela kotse.

Madira a mangwe a ile a ya go Kgoši Saulo a mmotša gore Dafida o nyaka go lwa le Goliata. Eupša Saulo a re go Dafida: ‘O ka se kgone go lwa le Mofilisita yo. O sa le mošemanyana gomme yena e bile mohlabani bophelo bja gagwe ka moka.’ Dafida a araba a re: ‘Nkile ka bolaya bere le tau tšeo di bego di nyaka go tšea dinku tša tate. Mofilisita yo o tla swana le e nngwe ya tšona. Jehofa o tla nthuša.’ Ka gona Saulo a re: “Sepela, anke Jehofa a be le wena.”

Dafida a theogela nokeng gomme a topa maswikana a mahlano a boreledi, a a tsenya ka mokotlaneng wa gagwe. Ke moka a tšea seragamabje sa gagwe a ya go senatla sela. Ge Goliata a bona Dafida, o ile a se kgolwe. A nagana gore go be go tla ba bonolo kudu go bolaya Dafida.

Dafida a foša leswika

Goliata a re: ‘Wena leka feela o tle go nna, ke tla nea dinonyana le diphoofolo setopo sa gago gore di se je.’ Lega go le bjalo Dafida a re: ‘Wena o tla go nna ka tšhoša le marumo a mabedi, eupša nna ke tla go wena ka leina la Jehofa. Lehono Jehofa o tla go gafela diatleng tša ka gomme ke tla go bolaya.’

Ka yona nako yeo, Dafida a kitimela go Goliata. A ntšha leswikana ka mokotlaneng wa gagwe, a le tsenya ka seragamabjeng ke moka a le betša ka matla a gagwe ka moka. Leswikana leo la tsena phatleng ya Goliata gomme a wa a hwa! Ge Bafilisita ba bona gore mogale wa bona o hwile, ka moka ga bona ba tšhaba. Baisiraele ba ba kitimiša gomme ba fenya ntweng yeo.

1 Samuele 17:1-54.Dipotšišo

 • Ke’ng seo Goliata a ilego a dulela go se botša madira a Baisiraele?
 • Goliata e be e le yo motelele gakaaka’ng, gomme ke moputso ofe woo Kgoši Saulo a bego a o holofeditše monna yo a bego a tla bolaya Goliata?
 • Dafida o ile a re’ng ge Saulo a be a mmotša gore a ka se kgone go lwa le Goliata ka gobane Dafida e sa le mošemanyana?
 • Ge Dafida a be a araba Goliata, o ile a bontšha bjang gore o be a botile Jehofa?
 • Bjalo ka ge o bona mo seswantšhong, Dafida o ile a diriša’ng go bolaya Goliata, gona go ile gwa direga’ng ka Bafilisita ka morago ga se?

Dipotšišo tša tlaleletšo

 • Bala 1 Samuele 17:1-54.

  Ke ka baka la’ng Dafida a be a sa tšhabe Goliata, gomme re ka ekiša bjang sebete sa gagwe? (1 Sam. 17:37, 45; Baef. 6:10, 11)

  Ke ka baka la’ng Bakriste ba sa swanela go phadišana go swana le Goliata ge ba bapala goba ba itapološa? (1 Sam. 17:8; Bagal. 5:26; 1 Tim. 4:8)

  Mantšu a Dafida a bontšha bjang gore o be a na le tumelo ya gore Modimo o tla mo thuša? (1 Sam. 17:45-47; 2 Dikor. 20:15)

  Pego ye e bontšha bjang gore ntwa ye e be e le magareng ga Jehofa Modimo wa therešo le medimo ya maaka, go e na le go fo re botša ka ntwa ya dihlopha tše pedi tša madira tšeo di bego di lwantšhana? (1 Sam. 17:43, 46, 47)

  Mašaledi a batlotšwa a ekiša bjang mohlala wa Dafida tabeng ya go bota Jehofa? (1 Sam. 17:37; Jer. 1:17-19; Kut. 12:17)