Jehofa o be a kgethile baahlodi gore ba hlokomele Baisiraele, eupša Baisiraele bona ba ile ba re ba nyaka kgoši. Ba ile ba botša Samuele ba re: ‘Ditšhaba ka moka di na le dikgoši. Le rena re nyaka kgoši.’ Samuele o ile a bona seo Baisiraele ba bego ba se nyaka e le phošo e kgolo, ka gona a botša Jehofa ka taba yeo. Jehofa a re go yena: ‘Batho ba ga ba gane wena, eupša ba gana nna. Ba botše gore ba ka ba le kgoši, eupša o ba botše gore kgoši e tlo ba hlakiša kudu.’ Eupša Baisiraele ba ile ba no gapeletša ba re: ‘Ga go na taba. Rena re nyaka go bušwa ke kgoši!’

Jehofa o ile a botša Samuele gore monna yo a bitšwago Saulo e be e tla ba kgoši ya mathomo ya Baisiraele. Ge Saulo a be a etetše Samuele kua Rama, Samuele o ile a kgetha Saulo gore e be kgoši ka go mo tlotša ka makhura mo hlogong.

Ka morago, Samuele o ile a bitša Baisiraele ka moka gore a ba bontšhe kgoši ya bona ya mathomo. Eupša Saulo o be a se gona moo. Na o a tseba gore o be a le kae? O be a utame gare ga merwalo. Ge ba mo hweditše, ba ile ba mo tliša gomme ba mo emiša gare ga batho ka moka. O be a feta batho ka moka ka botelele, e bile e le yo mobotse kudu. Ke moka Samuele a re: ‘Bonang yoo Jehofa a mo kgethilego gore e be kgoši ya lena.’ Batho ka moka ba re: “Anke kgoši e phele!”

Mathomong, Kgoši Saulo o be a theetša Samuele e bile a ekwa Jehofa. Eupša ge nako e dutše e eya, a fetoga. Ka mohlala, kgoši e be e sa swanela go dira dihlabelo. Ka letšatši le lengwe, Samuele o ile a botša Saulo gore a mo letele, eupša Samuele a tla ka moragonyana. Ka gona Saulo a se letele Samuele, eupša a dira dihlabelo ka boyena. Samuele o ile a reng ge a fihla? O ile a botša Saulo a re: ‘Ga se wa kwa Jehofa.’ Na Saulo o ile a se sa bušeletša diphošo tša mohuta wo?

Ka morago ge Saulo a be a elwa le Baamaleke, Samuele o ile a mmotša gore a bolaye batho ka moka. Eupša Saulo a kgetha go se bolaye Kgoši ya Baamaleke e lego Agaga. Ke moka Jehofa a botša  Samuele a re: ‘Saulo o ntlogetše, e bile ga a sa nkwa.’ Samuele a nyama kudu, gomme a re go Saulo: ‘Ka ge o tlogetše go kwa Jehofa, Jehofa o tla kgetha kgoši e nngwe.’ Ge Samuele a retologa gore a sepele, Saulo a swara morumo wa seaparo sa Samuele gomme sa gagoga. Ke moka Samuele a re go Saulo: ‘Jehofa o gagotše bogoši bja Isiraele go wena.’ Jehofa o be a tlo kgetha kgoši e nngwe yeo e bego e tlo mo kwa le go mo rata.

“Go kwa go phala sehlabelo.”—1 Samuele 15:22