Morwa wa mathomo wa Kgoši Saulo e lego Jonathane, e be e le lešole leo le nago le sebete. Dafida o ile a bolela gore Jonathane o na le lebelo go feta ntšhu le gore o na le matla go feta tau. Ka letšatši le lengwe, Jonathane o ile a bona mašole a 20 a Bafilisita godimo ga thaba. Ke moka a bolela le motho yo a bego a mo rwalela dibetša a re: ‘Re tla lwa le Bafilisita bale ge feela Jehofa a ka re re lwe le bona. Ge ba ka re re rotogele go bona, gona re tla lwa le bona.’ Bafilisita bao ba ile ba goeletša ba re: ‘Rotogelang go rena, re tle re lwe!’ Jonathane le morwadi wa dibetša tša gagwe ba rotogela thabeng yeo gomme ba bolaya Bafilisita bao.

Ka ge Jonathane e be e le morwa wa mathomo wa Saulo, nkabe e tlo ba yena kgoši e latelago ya Isiraele. Eupša Jonathane o be a tseba gore Jehofa o kgethile Dafida gore e tle e be kgoši e latelago ya Isiraele. Go e na le gore Jonathane a hloye Dafida, e ile ya ba bagwera ba bagolo. Ba ile ba tshepišana gore ba tla  šireletšana le go thušana. Jonathane o ile a nea Dafida seaparo sa gagwe, tšhoša, bora le lepanta go bontšha gore ke bagwera.

Ge Dafida a be a tšhabile gae ka baka la Saulo, Jonathane o ile a ya go yena gomme a re: ‘Eba le sebete, o se ke wa boifa. Jehofa o go kgethile gore o tle o be kgoši. Tate le yena o tseba seo.’ Na o ka rata go ba le mogwera wa go loka go swana le Jonathane?

Jonathane o ile a ipea kotsing gantši gore a thuše mogwera wa gagwe Dafida. O be a tseba gore tatagwe e lego Saulo o nyaka go bolaya Dafida, ka gona a re go yena: ‘Tate, ga se wa swanela go bolaya Dafida; ga se a senya selo.’ Saulo o ile a galefela Jonathane. Ka morago ga mengwaga e itšego, Saulo le Jonathane ba ile ba bolawa ntweng.

Ka morago ga gore Jonathane a hwe, Dafida o ile a nyaka morwa wa Jonathane e lego Mefiboshethe. Ge a mo hweditše, a re go yena: ‘Ka ge nna le tatago re be re le bagwera ba bagolo, ke tlo go hlokomela go fihlela o ehwa. O tlo dula legaeng la ka gomme wa ja dijo tša ka.’ Dafida o ile a bontšha gore ga se a lebala mogwera wa gagwe e lego Jonathane ka go hlokomela Mefiboshethe.

“Le ratane go etša ge ke le ratile. Ga go yo a nago le lerato le le fetago le, gore motho a gafe moya wa gagwe ka baka la bagwera ba gagwe.”​—Johane 15:12, 13