Baisiraele ba ile ba lahla Jehofa gape gomme ba rapela medimo ya maaka. Ge Baamoni ba be ba elwa le Baisiraele, medimo yeo ya maaka ga se ya ka ya ba thuša. Baisiraele ba ile ba hlaka ka mengwaga e mentši. Mafelelong, ba ile ba re go Jehofa: ‘Re go senyeditše. Hle, re phološe manabeng a rena.’ Baisiraele ba ile ba senya medimo ya bona ya maaka gomme ba thoma go rapela Jehofa. Jehofa o be a sa nyake go ba bona ba tšwela pele ba hlaka.

Jehofa o ile a kgetha lešole leo le bitšwago Jefeta gore le etelele pele Baisiraele go yo lwa le Baamoni. Jefeta o ile a re go Jehofa: ‘Ge o ka re thuša go fenya Baamoni, ke go tshepiša gore ge ke boa gae, ke tlo go nea motho wa mathomo yo a tlago go tšwa ka ntlong ya ka a nkgahlanetša.’ Jehofa o ile a kwa thapelo ya Jefeta gomme a mo thuša go fenya Baamoni.

 Ge Jefeta a boa gae, motho wa mathomo yo a ilego a mo gahlanetša e bile morwedi wa gagwe. E be e le ngwana a nnoši wa gagwe. Morwedi yoo o ile a gahlanetša Jefeta a letša moropa e bile a bina. Jefeta o ile a dira eng? O ile a gopola seo a se tshepišitšego Jehofa gomme a re: ‘Joo, morwedi wa ka! O mpheditše matla. Ke tshepišitše Jehofa selo se sengwe. Ke mo tshepišitše gore ke tlo go romela taberenakeleng kua Shilo gore o yo mo šomela.’ Eupša morwedi wa Jefeta a re: ‘Tate, ge e ba o tshepišitše Jehofa selo, mo direle sona. Eupša ke kgopela go yo fetša dikgwedi tše pedi ke na le bagwera ba ka ba banenyana kua dithabeng. Ge ke boile, ke tla ya taberenakeleng.’ Morwedi wa Jefeta o ile a šomela Jehofa taberenakeleng bophelo bja gagwe ka moka. Ngwaga o mongwe le o mongwe, bagwera ba gagwe ba be ba mo etela kua Shilo.

“Yo a ratago morwa goba morwedi wa gagwe kudu go mpheta ga se a ntshwanela.”​—Mateo 10:37