Ge nako e dutše e eya, Baisiraele ba ile ba lahla Modimo gape gomme ba rapela medimo ya maaka. Bamidiane ba ile ba fetša mengwaga e šupago ba utswetša Baisiraele diruiwa e bile ba senya mašemo a bona. E le gore ba tšhabele Bamidiane, Baisiraele ba be ba utama ka maweng le dithabeng. Ba ile ba kgopela Jehofa gore a ba thuše. Ka gona Jehofa a romela morongwa go monna yo a bitšwago Gideone. Morongwa yoo o ile a fihla go Gideone a re: ‘Jehofa o go kgethile gore o be lešole leo le nago le matla.’ Gideone a re: ‘Ke tla phološa Baisiraele bjang? Ga ke na mohola.’

Gideone o be a tla tseba bjang gore Jehofa o mo kgethile go phološa Baisiraele? O ile a bea boya mobung gomme a re go Jehofa: ‘Ge boya bjo bo ka tsoga bo kolobile ka phoka gomme mobu o omile, gona ke tla tseba gore o nkgethile gore ke phološe Baisiraele.’ Mesong e latelago, boya bjoo bo be bo kolobile eupša mobu o omile! Lega go le bjalo, Gideone o ile a kgopela Jehofa gore mesong e latelago go kolobe mobu gomme boya bjola bo se ke bja koloba. Ge seo se diregile, Gideone o ile a kgolwa gore Jehofa o mo kgethile gore a phološe Baisiraele. O ile a kgoboketša mašole a gagwe gore a yo lwa le Bamidiane.

Jehofa o ile a re go Gideone: ‘Ke tlo le thuša go fenya Bamidiane. Eupša ka ge o na le mašole a mantši, le ka tla la  nagana gore le fentše Bamidiane ka matla a lena. Botša bao ba tšhabago go ya ntweng gore ba ye gae.’ Ka gona mašole a 22 000 a ile a boela gae, gomme gwa šala a 10 000. Ke moka Jehofa a re go Gideone: ‘O sa na le mašole a mantši kudu. Etla le wona nokeng gomme o a botše gore a nwe meetse nokeng yeo. Ke moka o ye ntweng feela le bao ba tlago go nwa meetse ba emišitše dihlogo gore ba bone manaba a bona.’ Ke banna ba 300 feela bao ba ilego ba nwa meetse ba emišitše dihlogo tša bona. Jehofa o ile a tshepiša gore banna bao ba 300 ba be ba tla fenya mašole a Bamidiane a 135 000.

Bošegong bjoo, Jehofa o ile a bolela le Gideone a re: ‘Ye ke nako ya gore o hlasele Bamidiane!’ Gideone o ile a nea banna ba gagwe manaka le dibjana tše dikgolo tšeo ba bego ba utile dirumula ka gare ga tšona. Ke moka a re go bona: ‘Le lebeleleng nna, gomme le dire seo ke se dirago.’ Gideone o ile a letša lenaka la gagwe, a pšhatla sebjana sa gagwe, a emišetša serumula godimo gomme a goeletša a re: “Tšhoša ya Jehofa le ya Gideone!” Mašole a gagwe ka moka a 300 le wona a dira bjalo. Bamidiane ba ile ba tšhoga kudu gomme ba tšhaba. Ka yona nako yeo, ba thoma go bolayana. Le mo nakong ye, Jehofa o ile a thuša Baisiraele go fenya manaba a bona.

“Gore matla a fetago a tlwaelegilego e be a Modimo e sego a rena.”​—2 Bakorinthe 4:7