Josefa e be e le yo mongwe wa barwa ba banyenyane ba Jakobo. Bana ba gabo ba bagolo ba ile ba bona gore tatago bona o be a mo rata kudu. O nagana gore ba ile ba ikwa bjang ka seo? Ba ile ba mo jela mona e bile ba hloya Josefa. Ka morago, Josefa o ile a lora ditoro tša go makatša gomme a di botša bana ba gabo. Ditoro tšeo di be di bolela gore ka letšatši le lengwe ba be ba tla mo khunamela. Seo se ile sa dira gore ba mo hloye kudu!

Ka letšatši le lengwe, bana ba gabo Josefa ba be ba diša dinku kgauswi le motse wa Shikeme. Jakobo o ile a roma Josefa gore a yo ba hlola. Ge ba bona Josefa a tšwelela a sa le kgole, ba botšana ba re: “Bonang molori yola o a tla. Bjale etlang re mmolayeng!” Ba ile ba mo swara gomme ba mo lahlela ka moleteng wa go iša fase kudu. Eupša yo mongwe wa bana ba gabo e lego Juda, a re: ‘A re se mmolayeng! A re mo rekišeng gore e yo ba lekgoba.’ Ke moka ba rekiša Josefa go Bamidiane bao ba bego ba eya Egipita. Ba ile ba mo rekiša ka ditšhelete tše 20 tša silifera.

Ke moka, bana ba gabo ba tsenya seaparo sa gagwe ka gare ga madi a pudi, ba se romela tatago bona gomme ba re: ‘Na se ga se seaparo sa morwa wa gago?’ Jakobo o ile a nagana gore sebata se bolaile Josefa. O ile a kwa bohloko kudu. Go be go se na motho yo a bego a ka mo homotša.

Ge Josefa a fihla Egipita, Bamidiane ba ile ba mo rekiša go kgoši ya go hlomphega e lego Potifara. Eupša Jehofa o be a thekga Josefa. Kgoši Potifara o ile a bona gore Josefa o dira mošomo wa gagwe gabotse le gore o a tshepagala. Ka baka leo, Potifara o ile a kgetha Josefa gore a hlokomele dilo tša gagwe ka moka.

Mosadi wa Potifara o ile a bona gore Josefa ke yo mobotse e bile ke senatla. Letšatši le lengwe le le lengwe, o be a kgopela Josefa gore a robale  le yena. Josefa o ile a dira eng? O ile a gana, ke moka a re: ‘Aowa! Se se fošagetše. Mong wa ka o a ntshepa, le gona wena o mosadi wa gagwe. Ge nka robala le wena, ke tla be ke direla Modimo sebe!’

Ka letšatši le lengwe mosadi wa Potifara o ile a gapeletša Josefa gore a robale le yena. O ile a mo swara ka diaparo, eupša Josefa a tšhaba. Ge Potifara a boa gae, mosadi wa gagwe o ile a mmotša gore Josefa o mo hlasetše. Mosadi yoo o be a bolela maaka. Potifara o ile a kwata kudu ke moka a iša Josefa kgolegong. Eupša Jehofa ga se a ka a lebala Josefa.

“Ka baka leo, ikokobetšeng tlase ga seatla se matla sa Modimo gore a le godiše nakong e swanetšego.”​—1 Petro 5:6