Moshe le Arone ba ile ba boela go Farao gomme ba mmotša molaetša wa Modimo wo o rego: ‘Ge e ba o sa lese batho ba ka gore ba sepele, gona ke tla romela diboba nageng ya gago.’ Diboba tše dintši di ile tša tlala ka dintlong tša Baegipita ka moka. Di be di tsena ka dintlong tša bahumi le badiidi. Naga ka moka ya tlala ka diboba. Eupša tikologong ya Goshene, yeo Baisiraele ba bego ba dula go yona, go be go se na diboba. Kotlo ye ya bone le dikotlo tše dingwe tšeo di ilego tša latela, di ile tša wela Baegipita feela. Farao o ile a rapela Moshe le Arone a re: ‘Hle kgopelang Jehofa gore a tloše diboba tše. Ke moka ke tla lesa Baisiraele gore ba sepele.’ Eupša ge Jehofa a tlošitše diboba tšeo, Farao o ile a fetoša monagano gomme a se lese Baisiraele gore ba sepele. Na Farao o be a tla tsoga a theeditše Jehofa?

Jehofa o ile a re: ‘Ge Farao a ka gana go lesa batho ba ka gore ba sepele, gona diruiwa tša Baegipita di tla lwala le go hwa.’ Letšatšing le le latelago, diruiwa tša Baegipita di ile tša thoma go hwa, eupša diruiwa tša Baisiraele tšona tša se hwe. Eupša le mo nakong ye, Farao o ile a gana go theetša Jehofa.

Ka gona Jehofa a botša Moshe gore a boele go Farao gomme a fihle a gašetše molora godimo. Molora woo o ile wa fetoga lerole gomme wa tšhela Baegipita ka moka. Lerole leo le ile la dira gore Baegipita le diruiwa tša bona ba tšwe dišo tša go baba. Lega go le bjalo, Farao o ile a gana go lesa Baisiraele gore ba sepele.

Jehofa o ile a botša Moshe gore a boele go Farao. Moshe o ile a fihla a re: ‘Na o sa gana go lesa batho ba  Modimo gore ba sepele? Gosasa, go tla na sefako se segolo nageng ye.’ Letšatšing le le latelago, Jehofa a romela sefako, magadima le mollo. Baegipita ba be ba thoma go bona sefako sa mohuta woo. Sefako seo se ile sa senya dihlare ka moka le dimela tša Egipita, eupša gwa šala tša tikologong ya Goshene. Farao a re: ‘Hle, kgopelang Jehofa gore a emiše sefako se, ke moka ke tla le lesa la sepela!’ Eupša ge pula le sefako seo di khutše, Farao o ile a se lese Baisiraele ba sepela.

Ke moka Moshe a re go Farao: ‘Tseba gore ditšie di tla ja sehlare se sengwe le sengwe seo se sa senywago ke sefako.’ Ditšie tše dintši kudu di ile tša ja dilo ka moka tšeo di bego di šetše mašemong le dihlareng. Farao a rapela Moshe le Arone a re: ‘Hle, kgopelang Jehofa gore a tloše ditšie tše.’ Eupša le ka morago ga ge Jehofa a tlošitše ditšie tšeo, Farao o ile a gana go lesa Baisiraele ba sepela.

Ke moka Jehofa a re go Moshe: ‘Emišetša seatla sa gago godimo.’ Ka yona nako yeo, nageng ka moka ya Egipita gwa ba le leswiswi. Go ile gwa feta matšatši a mararo Baegipita ba sa bonane e bile ba sa bone selo. Eupša mo Baisiraele ba bego ba dula gona go be go na le seetša.

Farao a re go Moshe: ‘Tšea batho ba gago le sepele, eupša le tlogele diruiwa tša lena mo.’ Moshe a re: ‘Re swanetše go sepela le tšona gore re kgone go direla Jehofa dihlabelo ka tšona.’ Ge Moshe a re’alo, Farao a galefa kudu. A goeletša ka gore: ‘Tloga mo pele ga ka! Ge nka go bona gape, ke tlo go bolaya.’

“Le tla buša la bona phapano magareng ga moloki le yo kgopo le magareng ga yo a hlankelago Modimo le yo a sa mo hlankelego.”​—Maleaki 3:18