Ge Josefa a be a le kgolegong kua Egipita, Farao e lego kgoši e nngwe ya Egipita, o ile a lora ditoro tšeo go bego go se na motho yo a ka kgonago go di hlalosa. Yo mongwe wa bašomi ba Farao o ile a mmotša gore Josefa a ka mo hlalosetša ditoro tša gagwe. Gateetee Farao o ile a roma motho gore a yo bitša Josefa.

Farao o ile a botšiša Josefa a re: ‘Na o ka kgona go ntlhalosetša ditoro tša ka?’ Josefa o ile a re go Farao: ‘Mo Egipita go tla ba le dijo tše dintši ka mengwaga e šupago, ka morago ga moo gwa ba le tlala ka mengwaga e mengwe e šupago. Ka gona, kgetha motho yo bohlale gore a kgoboketše dijo gore batho ba gago ba se ka tla ba bolawa ke tlala.’ Farao o ile a araba ka gore: ‘Ke kgetha wena! O tla ba motho wa bobedi ka maemo mo Egipita!’ Go tlile bjang gore Josefa a tsebe seo se bolelwago ke ditoro tša Farao? Jehofa o be a mo tsebišitše tšona.

Mengwageng e šupago e latetšego, Josefa o ile a kgoboketša dijo nageng ya Egipita. Ka morago ga mengwaga yeo, go ile gwa ba le tlala lefaseng ka moka, bjalo ka ge Josefa a ile a bolela. Batho ba dinageng ka moka ba be ba etla go tlo reka dijo go Josefa. Tatagwe e lego Jakobo, o ile a kwa gore go na le dijo Egipita, ka gona a roma ba lesome ba barwa ba gagwe gore ba yo reka dijo moo.

Ge barwa ba Jakobo ba fihla go Josefa, gateetee o ile a bona gore ke bana ba gabo. Eupša bana ba gabo ga se ba ka ba mo tseba. Akere o a gopola gore Josefa o ile a botša bana ba gabo e sa le yo monyenyane gore ba be ba tlo mo khunamela? Ba ile ba dira sona seo. Josefa o be a nyaka go tseba ge e ba bana ba gabo ba sa mo hloile. Ka gona o ile a re go bona: ‘Le tlile go hlola naga ya rena. Le tlile go bona ge e ba le ka kgona go re hlasela.’ Bona ba re: ‘Aowa! Re bana ba motho gomme re tšwa nageng ya Kanana. Re be re le bana ba 12,  eupša o tee o hwile, gomme yo monyenyane o šetše gae le tatago rena.’ Josefa a re: ‘Gore ke le tshepe, tlišang ngwana wa gabo lena yo monyenyane go nna.’ Ka gona ba boela gae go tatago bona.

Ge lapa la Jakobo le feletšwe ke dijo gape, Jakobo o ile a roma barwa ba gagwe gore ba boele Egipita go yo reka dijo. Mo nakong ye, ba ile ba sepela le ngwana wa gabo bona yo monyenyane e lego Benjamini. Josefa o ile a leka bana ba gabo go bona ge e ba ba sa mo hloile. O ile a tsenya komiki ya gagwe ya silifera ka mokotleng wa Benjamini ke moka a bolela gore ba e utswitše. Ge bahlanka ba Josefa ba hwetša komiki yeo ka mokotleng wa Benjamini, bana ba gabo ba ile ba tšhoga. Ba ile ba kgopela Josefa gore a otle bona, go e na le go otla Benjamini.

Ga bjale Josefa o ile a bona gore bana ba gabo ga ba sa mo hloile. O ile a se sa kgona go itshwara gomme a lla. Ke moka a re: ‘Ke nna Josefa, ngwana wa gabo lena. Tate o sa phela?’ Bana ba gabo ba ile ba makala kudu. Ke moka a re go bona: ‘Le se ke la kwa bohloko ka ge le ile la nthekiša. Modimo o nthometše mo gore ke tlo phološa maphelo a lena. Ka gona akgofang le ye le tšee tate le mo tliše go nna.’

Ka gona ba boela gae ba fihla ba botša tatago bona ditaba tšeo tše dibotse gomme ba tla le yena Egipita. Mafelelong, ka morago ga mengwaga e mentši, Josefa le tatagwe ba ile ba boela ba kopana.

“Ge e ba le sa lebalele batho dikarogo tša bona, Tatago lena le yena a ka se le lebalele dikarogo tša lena.”—Mateo 6:15