Jehofa o ile a tshepiša Jakobo gore o tla mo šireletša go swana le ge a ile a šireletša Aborahama le Isaka. Jakobo o ile a dula nageng yeo e bitšwago Harane. Gona moo, o ile a nyala, a ba le lapa le legolo gomme a ba mohumi.

Mafelelong, Jehofa o ile a botša Jakobo a re: ‘Boela nageng ya geno.’ Jakobo le lapa la gagwe ba ile ba sepela leeto le letelele la go boela gae. Ka morago ge ba le tseleng, bahlanka ba Jakobo ba ile ba tla go yena gomme ba re: ‘Ngwana wa geno e lego Esau o etla, e bile o sepela le banna ba 400!’ Jakobo o ile a tšhoga, ka ge a be a nagana gore Esau o tlo ba bolaya. O ile a rapela Jehofa a re: ‘Hle, dira gore ngwana wa gešo a se ke a mpolaya.’ Letšatšing le le latelago, Jakobo o ile a romela Esau dinku tše dintši, dipudi, dikgomo, dikamela le dipokolo.

Bošegong bjoo ge Jakobo a be a le nnoši, o ile a bona morongwa! Morongwa yoo o ile a thoma go lwa le Jakobo. Ba ile ba lwa go fihlela mesong. Le ge Jakobo a ile a gobala, ga se a ka a tlogela go lwa le morongwa yoo. Morongwa yoo o ile a re go Jakobo: ‘Ntese ke sepele.’ Eupša e le gore Jakobo a kgodišege gore Jehofa o tla mo šireletša, o ile a re go morongwa yoo: ‘Nka se go lese, ntšhegofatše pele.’

Mafelelong, morongwa yoo o ile a šegofatša Jakobo. Ga bjale Jakobo o be a tseba gore Jehofa o tla mo šireletša go Esau.

Mesong yeo, Jakobo o ile a lebelela kua kgojana gomme a bona Esau le banna ba gagwe ba 400. Jakobo o ile a eta lapa la gagwe pele gomme a  khunama gašupa go fihlela a fihla go Esau. Esau o ile a kitimela go Jakobo gomme a fihla a mo gokarela. Bana ba ba motho ba ile ba lla kudu gomme ba lebalelana. O nagana gore Jehofa o ile a ikwa bjang ka seo Jakobo a se dirilego mo?

Ka morago, Esau o ile a boela legaeng la gagwe gomme Jakobo le yena a tšwela pele ka leeto la gagwe. Jakobo o be a na le barwa ba 12. Maina a bona e be e le Rubeni, Simeone, Lefi, Juda, Dani, Nafutali, Gada, Ashere, Isakara, Sebulone, Josefa le Benjamini. Jehofa o ile a šomiša yo mongwe wa barwa ba Jakobo e lego Josefa, go phološa batho ba gagwe. Na o a tseba gore o ile a mo šomiša bjang? A re bone.

“Tšwelang pele le rata manaba a lena le go rapelela bao ba le tlaišago, e le gore le itlhatsele le le barwa ba Tatago lena yo a lego magodimong.”​—Mateo 5:44, 45