Ka letšatši le lengwe ge Efa a be a le noši, go ile gwa tla noga gomme ya bolela le yena. E ile ya re: ‘Na ke nnete gore Modimo o itše le se ke la ja dienywa tša dihlare tše ka moka?’ Efa o ile a re: ‘Ga se nnete, Modimo o itše re ka ja dienywa tša dihlare ka moka, ka ntle le dienywa tša sehlare setee feela. O itše ge re ka ja dienywa tša sehlare seo, re tlo hwa.’ Ke moka noga ya re go Efa: ‘Le ka se hwe. Ge le ka ja dienywa tša sehlare seo, le tlo swana le Modimo.’ Na noga e be e bolela nnete? Aowa, e be e bolela maaka. Eupša Efa o ile a e tshepa. Ge a dutše a lebeletše seenywa sa sehlare seo, o ile a se duma. O ile a ja seenywa seo gomme a nea le Adama. Adama o be a tseba gore yena le Efa ba be ba tla hwa ge ba ka se kwe Modimo. Eupša Adama o ile a no ja seenywa seo.

Ka morago lona letšatšing leo, Jehofa o ile a bolela le Adama le Efa. O ile a ba botšiša gore ke ka baka la eng ba tshetše molao wa gagwe. Efa o ile a re molato ke wa noga, Adama yena a re molato ke wa Efa. Jehofa o ile a ba raka serapeng sa Edene ka gobane ba be ba tshetše molao wa gagwe. O ile a bea barongwa le thipa e kgolo ya go tuka mollo mojakong wa serapa seo gore ba se ke ba boela go sona.

Jehofa o ile a re o tlo otla le yo a forilego Efa. Noga yeo e forilego Efa, ga se gore go be go bolela yona. Dinoga tšeo Jehofa a bego a di bopile di be di sa bolele. Eupša morongwa yo mobe o ile a šomiša noga go bolela le Efa. O ile a dira seo gore a fore Efa. Morongwa yoo yo mobe ke Sathane Diabolo. Nakong e tlago, Jehofa o tlo bolaya Sathane gore a se sa fora batho gore ba dire dilo tše mpe.

“Diabolo . . . e bile mmolai wa batho go tloga mathomong, ga se a ka a ema a tiile therešong, gobane therešo ga e gona go yena.”—Johane 8:44