Saulo e be e le modudi wa Roma eupša a belegetšwe Tareso. E be e le Mofarisei gomme a tseba Molao wa Bajuda gabotse. Le gona o be a hloile Bakriste. O be a ntšha banna le basadi ba Bakriste dintlong tša bona gomme a ba tsenya kgolegong. Le gona o ile a bogela ge batho bao ba galefilego ba be ba bolaya Stefano ka maswika.

Eupša Saulo o be a sa kgotsofatšwe feela ke go swara Bakriste ba kua Jerusalema. Ka gona, o ile a kgopela moperisita yo a phagamego gore a mo dumelele go ya motseng wa Damaseko gore a yo swara Bakriste ba moo. Ge Saulo a le kgauswi le go fihla Damaseko, o ile a bona seetša se mo phadimela, gomme a wela fase. O ile a kwa lentšu le re: ‘Saulo, ke ka baka la eng o ntshwenya?’ Saulo a re: “Ke wena mang?” Lentšu leo la re: ‘Ke nna Jesu. Tsena motseng wa Damaseko, gomme o tla botšwa seo o swanetšego go se dira.’ Ka nako yeo Saulo o be a fetogile sefofu. O ile a swanelwa ke gore a swarwe ka letsogo gomme a išwe Damaseko.

Motseng woo wa Damaseko go be go na le Mokriste yo a bitšwago Ananiase, yoo a bego a rata Modimo. Jesu o ile a bolela le yena ponong a re: ‘Eya ntlong ya Judase, seterateng se se bitšwago go Loka, gomme o nyake Saulo.’ Ananiase a re: ‘Morena, ke tseba dilo ka moka tšeo monna yoo a di dirago! O lahlela barutiwa ba gago kgolegong!’ Eupša Jesu a re: ‘Wena eya. Ke kgethile Saulo gore a tle a botše batho ba bantši ditaba tše dibotse.’

Ananiase o ile a ya gomme a fihla a re go Saulo: ‘Saulo ngwanešo, Jesu o nthomile gore ke tle ke go bule mahlo.’ Ka yona nako yeo, Saulo a thoma go bona gape. O ile a ithuta ka Jesu gomme a ba molatedi wa gagwe. Ka ge ga bjale Saulo a be a kolobeditšwe, o ile a thoma go ruta batho ka Jehofa le ka Jesu disinagogeng. O be a thušana le Bakriste ba bangwe.  Bajuda ba ile ba makala kudu ge ba bona Saulo a ruta batho ka Jesu, gomme ba re: ‘Na monna yo ga se yena yo a bego a tshwenya barutiwa ba Jesu?’

Saulo o ile a fetša mengwaga e meraro a ruta batho ba Damaseko ka Modimo. Ka ge Bajuda ba be ba hloile Saulo, ba ile ba tla ka polane ya gore ba mmolaye. Eupša barutiwa ba bangwe ba Jesu ba ile ba tseba ka seo gomme ba thuša Saulo go tšhaba. Ba ile ba mo tsenya ka mokotleng gomme ba mo theošetša fase ka lešoba la lebotong la motse.

Saulo o ile a ya Jerusalema, gomme a leka go kopana le barutiwa ba moo. Eupša ba be ba mo tšhaba. Ka gona morutiwa yo mongwe yo a bitšwago Baranaba o ile a tliša Saulo go baapostola, gomme a ba thuša go bona gore Saulo ga a sa tshwenya. Saulo o ile a thoma go bolela ditaba tše dibotse ka mafolofolo. O be a thušana le phuthego ya kua Jerusalema. Ka morago, o ile a bitšwa Paulo.

‘Kriste Jesu o tlile lefaseng go tlo phološa badiradibe. Ke nna yo mobe go bona ka moka.’​—1 Timotheo 1:15