Go be go na le monna yo mongwe yo a bego a sa kgone go sepela. Ka mehla o be a dula mojakong wa tempele gomme a kgopela dilo go batho. Thapameng e nngwe, o ile a bona baapostola ba Jesu e lego Petro le Johane ba tsena ka tempeleng. O ile a re go bona: ‘Ke kgopela tšhelete.’ Petro a re go yena: ‘Seo ke tlago go go nea sona se phala tšhelete. Ka leina la Jesu, emelela o sepele!’ Ke moka Petro a mo thuša go emelela, gomme monna yoo a thoma go sepela! Batho bao ba bonego seo ba ile ba kgahlwa kudu ke mohlolo woo gomme ba fetoga barutiwa ba Jesu.

Eupša baperisita le Basadutsei ba ile ba galefišwa ke seo. Ba ile ba swara baapostola bao, ba ba iša kgorong ya tsheko, gomme ba re go bona: ‘Ke mang a le neilego matla a go fodiša monna yo?’ Petro a re: ‘Re a neilwe ke Jesu Kriste, yo le mmolailego.’ Baetapele bao ba bodumedi ba goeletša ba re: ‘Le tlogele go bolela ka Jesu!’ Eupša baapostola bao ba re: ‘Re swanetše go bolela ka yena. Re ka se tlogele.’

Ka morago ga gore Petro le Johane ba lokollwe, ba ile ba ya go barutiwa ba bangwe ba Jesu gomme ba ba botša seo se diragetšego. Ba ile ba rapela gotee, gomme ba kgopela Jehofa ba re: ‘Hle Jehofa, re nee sebete gore re kgone go tšwela pele re dira mošomo wa gago.’ Jehofa o ile a ba nea moya wa gagwe o mokgethwa, gomme ba tšwela pele ba ruta batho ka yena le go fodiša balwetši. Batho ba bangwe ba bantši ba ile ba fetoga barutiwa ba Jesu. Basadutsei ba ile ba galefa kudu gomme ba swara baapostola ba ba tsenya kgolegong. Eupša bošego Jehofa o ile a romela morongwa kgolegong yeo, a fihla a bula mejako ya kgolego yeo gomme a re go baapostola: ‘Boelang tempeleng gomme le rute batho ka Jehofa.’

Mesong e latelago, banna ba bangwe ba ile ba tla go baetapele ba bodumedi bao ba bego ba bitšwa kgoro ya Sanhedrine, gomme ba re: ‘Re hweditše kgolego e notletšwe, eupša banna bao le bego le ba golegile ga ba gona! Šebale kua tempeleng, ba ruta batho ka Modimo!’ Baapostola ba ile ba swarwa gape gomme ba tlišwa kgorong ya Sanhedrine. Moperisita yo a phagamego a re go bona: ‘Akere re le boditše gore le tlogele  go bolela ka Jesu!’ Eupša Petro a re: “Modimo ke mmuši yo re swanetšego go mo kwa go e na le go kwa batho.”

Baetapele bao ba bodumedi ba ile ba galefa kudu moo ba bego ba nyaka go bolaya baapostola ba. Eupša Mofarisei yo a bitšwago Gamaliele a emelela gomme a re go bona: ‘Itlhokomeleng! Go ka direga gore Modimo o thekga banna ba. Na le nyaka go lwa le Modimo?’ Baetapele bao ba bodumedi ba theetša Gamaliele. Eupša ba betha baapostola ka dikgati gomme ba ba laela gape gore ba tlogele go bolela ka Jehofa le Jesu. Ka morago ga moo, ba ba tlogela ba sepela. Eupša baapostola ga se ba ka ba tlogela go bolela ka Jehofa le Jesu. Ba ile ba tšwela pele ba bolela ditaba tše dibotse ka sebete, tempeleng le ka ntlo le ntlo.

“Modimo ke mmuši yo re swanetšego go mo kwa go e na le go kwa batho.”​—Ditiro 5:29