Kapejana ka morago ga gore Jesu a kolobetšwe, o ile a thoma go botša batho gore: “Mmušo wa Modimo o batametše.” Barutiwa ba gagwe ba be ba sepela le yena ge a be a botša batho ditaba tše motseng ka moka wa Galilea le wa Judea. Ge Jesu a boetše motseng wa gabo wa Natsaretha, o ile a ya sinagogeng gomme a fihla a bula lengwalo la go phuthwa la Jesaya, ke moka a le balela godimo a re: ‘Jehofa o nneile moya o mokgethwa gore ke kgone go bolela ditaba tše dibotse.’ Seo se be se bolela eng? Se be se bolela gore le ge batho ba be ba nyaka go bona Jesu a dira mehlolo, lebaka le legolo la gore Jehofa a mo nee moya o mokgethwa e be e le gore a tle a kgone go bolela ditaba tše dibotse. Ka morago ga gore Jesu a bale lengwalo leo, o ile a botša batheetši ba gagwe a re: ‘Lehono, mantšu a a phethagetše.’

Ka morago ga moo, Jesu o ile a ya Lewatleng la Galilea, moo a ilego a kopana le ba bane ba barutiwa ba gagwe, bao e bego e le barei ba dihlapi. O ile a re go bona: “Ntšhaleng morago, ke tla le dira barei ba batho.” Maina a barutiwa bao e be e le Petro, Andrea, Jakobo le Johane. Gateetee ba ile ba tlogela mošomo wa bona wa go rea dihlapi gomme ba latela Jesu. Ba ile ba sepela motseng ka moka wa Galilea ba botša batho ka Mmušo wa Jehofa. Ba be ba bolela ka wona disinagogeng, mebarakeng le diterateng. Lešaba le legolo le be le ba šala morago kae le kae moo ba bego ba eya gona. Batho ba dinageng tše dintši ba ile ba kwa ka Jesu, go akaretša le ba nageng ya kgole ya Siria.

Ge nako e dutše e eya, Jesu o ile a nea ba bangwe ba balatedi ba gagwe matla a go fodiša balwetši le go ntšha batemona bathong. Ba bangwe ba bona ba be ba sepela le yena metseng ka moka le metsaneng ge a tšama a botša batho ka Mmušo wa Jehofa. Basadi bao ba botegago, go akaretša Maria Magdalena, Johana, Susana le ba bangwe, ba ile ba hlokomela Jesu le balatedi ba gagwe.

Ka morago ga gore Jesu a rute barutiwa ba gagwe go bolela ka Mmušo wa Modimo, o ile a ba roma gore ba yo ruta ba bangwe. Ge ba dutše ba bolela molaetša woo motseng ka moka wa Galilea, batho ba bantši ba ile ba fetoga barutiwa ba Jesu gomme ba kolobetšwa. Ka ge batho ba bantši ba be ba nyaka go ba barutiwa ba Jesu, Jesu o ile a ba swantšha le mašemo ao a loketšego go ka bunwa. O ile a re: ‘Rapelang Jehofa le mo kgopele gore a romele bašomi ba  bantši go tlo buna.’ Ka morago o ile a kgetha batho ba 70 gare ga barutiwa ba gagwe, gomme a ba roma ka babedi ka babedi gore ba yo botša batho ka Mmušo wa Modimo motseng ka moka wa Judea. Ba ile ba ruta batho ba mehuta ka moka. Ge barutiwa bao ba boa, ba ile ba botša Jesu ka lethabo seo se diragetšego. Diabolo o be a sa kgone go thibela mošomo wa go bolela ka Mmušo wa Modimo.

Jesu o ile a botša barutiwa ba gagwe gore ba šale ba bolela ka Mmušo wa Modimo ge a boetše legodimong. O ile a re go bona: ‘Le boleleng ditaba tše tše dibotse lefaseng ka moka. Le rute batho Lentšu la Modimo, gomme le ba kolobetše.’

“Le metseng e mengwe ke swanetše go bolela ditaba tše dibotse tša Mmušo wa Modimo, gobane ke sona se ke se rometšwego.”​—Luka 4:43