Go be go šetše go fetile mengwaga e 70 ba bantši ba Baisiraele ba boetše Jerusalema, eupša ba bangwe ba bona ba be ba sa dula dinageng tšeo di bego di bušwa ke Peresia. Yo mongwe wa bona e be e le moperisita yo a bitšwago Esera, yo a bego a ruta batho Molao wa Jehofa. Esera o ile a kwa gore batho ba kua Jerusalema ga ba latele Molao wa Jehofa, ke moka a kgopela Kgoši ya Peresia e lego Arithasasitha gore e mo dumelele go ya moo gore a yo ba thuša. Kgoši Arithasasitha a mmotša a re: ‘Modimo o go neile bohlale gore o kgone go ruta batho Molao wa gagwe. Eya Jerusalema, o tšee yo mongwe le yo mongwe yo a nyakago go sepela le wena.’ Esera o ile a kgoboketša batho ka moka bao ba bego ba nyaka go boela Jerusalema. Ba ile ba rapela Jehofa gore a ba šireletše leetong la bona le letelele, ke moka ba tloga.

Ba ile ba fihla Jerusalema ka morago ga dikgwedi tše nne. Dikgošana tša moo di ile tša botša Esera tša re: ‘Baisiraele ga se ba kwa Jehofa gomme ba nyetše basadi bao ba rapelago medimo ya maaka.’ Esera o ile a dira eng? O ile a khunama pele ga setšhaba gomme a rapela Jehofa a re: ‘Jehofa, o re diretše dilo tše dintši tše dibotse, eupša re go senyeditše.’ Setšhaba se ile sa itshola, eupša se be se sa dutše se dira dilo tše mpe. Esera o ile a kgetha bagolo le baahlodi gore ba rarolle mathata ao. Ka morago ga dikgwedi tše tharo, bao ba bego ba sa rapele Jehofa ba ile ba rakwa nageng ya Juda.

Go ile gwa feta mengwaga e lesomepedi Baisiraele ba boetše Jerusalema. Ka nako yeo, ba be ba aga leswa maboto a Jerusalema. Ka gona Esera a kgobokeletša setšhaba ka moka borekišetšong gomme a se balela Molao wa Modimo. Ge Esera a bula puku ya Molao wa Modimo, setšhaba ka moka sa emelela. O ile a reta Jehofa gomme setšhaba sa dumelelana le yena ka go emiša diatla. Ke moka Esera a balela setšhaba Molao woo le go o hlalosa, gomme sona se be se theeditše ka kelohloko. Se ile sa dumela gore se senyeditše Jehofa, gomme sa lla. Letšatšing le le latelago, Esera o ile a balela setšhaba Melao e mengwe e mentši. Se ile sa ithuta gore go se kgale se swanetše go keteka Monyanya wa Mešaša. Ka yona nako yeo, sa thoma go lokišetša monyanya woo.

Setšhaba se ile sa fetša matšatši a šupago se keteka monyanya woo se thabile e bile se leboga Jehofa ge a  se neile dijo tše dintši mašemong. Ga se gwa ka gwa ba le Monyanya o mogolo go swana le wo ga e sa le go tloga mehleng ya Joshua. Ge Monyanya o fedile, setšhaba se ile sa kgobokana, gomme sa rapela Jehofa sa re: ‘Jehofa, o re phološitše bokgobeng, wa re hlokomela ka dijo ge re be re le lešokeng, gomme wa re fa naga ye e botse. Eupša re be re go senyetša gantšintši, gomme o re romela baporofeta gore ba re lemoše, eupša re sa kwe. Lega go le bjalo, o be o sa re felele pelo. Ga se wa ka wa lebala dilo tšeo o bego o di tshepišitše Aborahama. Ga bjale re go tshepiša gore re tla dula re go kwa.’ Setšhaba se ile sa ngwala tshepišo ya sona lengwalong, gomme dikgošana, Balefi le baperisita ba le saena.

“Go thaba bao ba kwago lentšu la Modimo gomme ba le boloka!”​—Luka 11:28