Eya go dikagare

Eya go lelokelelo la dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Kgetha leleme Sepedi

Ithute ka Dilo tša ka Beibeleng

Puku ye e tlo go ruta ka tatelano ya ditiragalo tša ka Beibeleng, go tloga ge Modimo a be a bopa dilo, go fihla ge Jesu a be a belegwa e bile a thoma go ruta batho ka Mmušo wa Modimo, le go fihla ge Mmušo wa Modimo o etla mo lefaseng.

THUTO 1

Modimo o Dirile Legodimo le Lefase

Beibele e re Modimo o dirile legodimo le lefase. Eupša ke ka baka la eng a ile a bopa morongwa o tee pele a ka bopa batho le dilo tše dingwe?

THUTO 2

Modimo o Bopile Monna wa Mathomo le Mosadi wa Mathomo

Modimo o ile a bopa monna wa mathomo le mosadi wa mathomo gomme a ba bea serapeng sa Edene. O be a nyaka gore ba be le bana gomme ba dire gore lefase ka moka e be paradeise.

THUTO 3

Adama le Efa ba Ile ba Tshela Molao wa Modimo

Ke ka baka la eng Modimo a ile a re Adama le Efa ba se ke ba ja seenywa sa sehlare seo se bego se le gare ga serapa sa Edene? Ke ka baka la eng Efa a ila a ja seenywa sa sehlare seo?

THUTO 4

O Ile a Galefa Gomme a Bolaya Motho

Modimo o ile a amogela sehlabelo sa Abele eupša a se amogele sa Kaine. Ge Kaine a bona gore Modimo ga a amogele sehlabelo sa gagwe, o ile a galefa gomme a dira selo se sebe.

THUTO 5

Areka ya Noa

Ge barongwa ba babe ba be ba nyala basadi mo lefaseng, ba ile ba ba le bana ba go swana le makgema bao ba bego ba hlakiša batho. Batho ka moka e be e le ba babe. Eupša Noa o be a sa swane le bona—o be a rata Modimo e bile a mo kwa.

THUTO 6

Batho ba Seswai ba a Phologa

Pula e ile ya na ka matšatši a 40 le mašego a 40 gomme ya baka meetsefula. Noa le lapa la gagwe ba dutše ka arekeng nako ya ka godimo ga ngwaga. Mafelelong, Modimo o ile a re ba tšwe ka arekeng.

THUTO 7

Tora ya Babele

Batho ba ile ba kwana gore ba age motse le tora yeo ntlha ya yona e bego e tla fihla legodimong. Ke ka baka la eng gateetee Modimo a ile a dira gore ba bolele maleme a fapafapanego?

THUTO 8

Aborahama le Sara ba Ile ba kwa Modimo

Ke ka baka la eng Aborahama le Sara ba ile ba tloga legaeng la bona le lebotse motseng wa Uri e le gore ba ye ba phele e le basepedi nageng ya Kanana?

THUTO 9

Ngwana Mafelelong!

Modimo o be a tla phethagatša bjang seo a bego a se tshepišitše Aborahama? O be a tla diriša morwa ofe wa Aborahama—na o be a tla diriša Isaka goba Ishimaele?

THUTO 10

Gopola Mosadi wa Lota

Modimo o ile a neša mollo le sebabole metseng ya Sodoma le Gomora. Ke ka baka la eng metse yeo e ile ya senywa? Ke ka baka la eng re swanetše go gopola mosadi wa Lota?

THUTO 11

Tumelo e a Lekwa

Modimo o ile a botša Aborahama a re: ‘Hle, tšea morwa a nnoši wa gago gomme o yo dira sehlabelo ka yena thabeng ya kua Moria.’ Na Aborahama o be a tla bontšha gore o na le tumelo go Modimo?

THUTO 12

Jakobo o Ile a Hwetša Lefa

Isaka le Rebeka ba ile ba ba le barwa bao ba belegwego ka nako e tee, e lego Esau le Jakobo. Ka ge Esau e be e le ngwana wa mathomo, o be a tlo hwetša lefa le le kgethegilego. Ke ka baka la eng a ile a lahla tshwanelo yeo ka baka la dinawa?

THUTO 13

Jakobo le Esau ba a Lebalelana

Go tlile bjang gore Jakobo a šegofatšwe ke morongwa? Le gona o ile a dira eng gore yena le Esau ba lebalelane?

THUTO 14

Lekgoba Leo le Bego le Ekwa Modimo

Josefa o be a lokile, eupša o ile a tlaišega kudu. Ke ka baka la eng a ile a tlaišega?

THUTO 15

Jehofa ga se a ka a Lebala Josefa

Le ge Josefa a be a le kgole le ga gabo, Modimo o ile a bontšha gore o na le yena.

THUTO 16

Jobo e be e le Mang?

O be a ekwa Jehofa le ge go be go le thata.

THUTO 17

Moshe o Ile a Kgetha go Hlankela Jehofa

Ge Moshe e be e sa le lesea, mmagwe o ile a mo phološa ka go tla ka polane e bohlale.

THUTO 18

Sehlare sa go Tuka Mollo

Ke ka baka la eng sehlare seo se be se sa swe?

THUTO 19

Dikotlo tše Tharo tša Mathomo

Farao o ile a tlišetša batho ba gagwe mathata a magolo ka gobane o be a ikgantšha gomme a sa nyake go kwa Modimo.

THUTO 20

Dikotlo tše Dingwe tše Tshela

Dikotlo tšeo di be di fapana bjang le tše tharo tša mathomo?

THUTO 21

Kotlo ya Lesome

Kotlo ye e be e le bohloko kudu moo mafelelong Farao wa go ikgantšha a ilego a gapeletšega go dumela gore Jehofa ke Modimo wa nnete.

THUTO 22

Mohlolo Lewatleng le Lehwibidu

Farao o ile a phologa dikotlo tše lesome, eupša na o ile a phologa mohlolo wo wa Modimo?

THUTO 23

Baisiraele ba Tshepiša Jehofa Selo se Sengwe

Ge Baisiraele ba be ba le Thabeng ya Sinai, ba ile ba tshepiša Modimo selo se sa bohlokwa.

THUTO 24

Baisiraele ba Ile ba se Dire Seo ba se Tshepišitšego Jehofa

Ge Moshe a be a sa latile Melao e Lesome, Baisiraele ba ile ba šala ba dira sebe se segolo.

THUTO 25

Tente Yeo Baisiraele ba Bego ba Rapela Modimo go Yona

Ka gare ga tente yeo e kgethegilego go be go na le areka ya kgwerano.

THUTO 26

Dihlodi tše Lesomepedi

Joshua le Kalebe ba be ba sa swane le banna ba bangwe ba lesome bao ba bego ba ile le bona go yo hlola naga ya Kanana.

THUTO 27

Ba Ile ba Fetoga Marabele

Kora, Dathane, Abirama le batho ba bangwe ba 250 ba ile ba palelwa ke go lemoga taba ya bohlokwa ka Jehofa.

THUTO 28

Pokolo ya Bileama e a Bolela

Pokolo e ile ya bona motho yoo Bileama a bego a sa mmone.

THUTO 29

Jehofa o Ile a Kgetha Joshua Gore e be Moetapele

Modimo o ile a nea Joshua ditaelo tšeo le rena di ka re thušago lehono.

THUTO 30

Rahaba o Ile a Uta Dihlodi

Maboto a motse wa Jeriko a ile a wa. Eupša ntlo ya Rahaba ga se ya ka ya wa, gaešita le ge e be e ageletšwe lebotong la motse woo.

THUTO 31

Joshua le Bagibeoni

Joshua o ile a rapela Modimo a re: “Letšatši, Ema!” Na Modimo o ile a mo araba?

THUTO 32

Moetapele yo Mofsa le Basadi ba Babedi Bao ba Nago le Sebete

Ka morago ga ge Joshua a hwile, Baisiraele ba ile ba thoma go rapela medingwana ya diswantšho. Ba ile ba phela bophelo bjo boima, eupša ba ile ba thušwa ke Baraka yo e bego e le Moahlodi, Debora yo e bego e le moporofeta wa mosadi le Jaele ka tšhipi ya tente ya gagwe!

THUTO 33

Ruthe le Naomi

Basadi ba babedi bao banna ba bona ba hlokofetšego, ba ile ba boela Isiraele. Yo mongwe wa basadi bao e lego Ruthe, o ile a yo šoma mašemong a monna yo a bitšwago Boase. Boase o ile a mmona.

THUTO 34

Gideone o Fenya Bamidiane

Ka morago ga gore Bamidiane ba hlakiše Baisiraele, Baisiraele ba ile ba kgopela Jehofa gore a ba thuše. Mašole a sego kae a Gideone a ile a fenya bjang mašole a Bamidiane a 135 000?

THUTO 35

Hanna o Rapela Jehofa Gore a mo Nee Morwa

Elikana o ile a ya go yo rapela taberenakeleng kua Shilo a na le Hanna, Penina le bana ba gagwe. Ge ba le moo, Hanna o ile a rapela Jehofa gore a mo nee morwa. Ka morago ga ngwaga, Samuele o ile a belegwa.

THUTO 36

Tshepišo ya Jefeta

Jefeta o ile a tshepiša Jehofa eng, gona ke ka baka la eng a ile a dira tshepišo yeo? Morwedi wa Jefeta o ile a dira eng ge a kwele seo tatagwe a se tshepišitšego Jehofa?

THUTO 37

Jehofa o Ile a Bolela le Samuele

Barwa ba babedi ba Moperisita yo a Phagamego e lego Eli ba ile ba hlankela e le baperisita taberenakeleng, eupša ba be ba sa kwe melao ya Modimo. Samuele yo monyenyane o be a sa swane le bona gomme Jehofa o ile a bolela le yena.

THUTO 38

Jehofa o Ile a Nea Simisone Matla a Magolo

Modimo o ile a nea Simisone matla gore a lwe le Bafilisita, eupša ge Simisone a be a dira phetho e mpe, Bafilisita ba ile ba mo thopa.

THUTO 39

Kgoši ya Mathomo ya Isiraele

Modimo o be a neile Baisiraele baahlodi gore ba ba etelele pele, eupša bona bo ile ba ikgopelela kgoši. Samuele o ile a tlotša Saulo ka makhura gore e be kgoši, eupša ka morago Jehofa o ile a lahla Saulo. Ke ka baka la eng a ile a dira bjalo?

THUTO 40

Dafida le Goliata

Jehofa o ile a kgetha Dafida gore e tle e be kgoši e latelago ya Isiraele, gomme Dafida a bontšha gore o a swanelega go ba kgoši.

THUTO 41

Dafida le Saulo

Ke ka baka la eng yo mongwe wa banna ba a hloile yo mongwe, gona yo a hloilwego o itshwara bjang?

THUTO 42

Jonathane o be a na le Sebete e Bile a Tshepagala

Morwa wa kgoši o ba mogwera yo mobotse wa Dafida.

THUTO 43

Sebe sa Kgoši Dafida

Phetho e mpe e baka mathata a magolo.

THUTO 44

Tempele ya Jehofa

Modimo o ile theetša kgopelo ya Kgoši Solomone gomme a mo nea dilo tše dintši kudu.

THUTO 45

Mmušo wa Isiraele o tšwa Diripa tše Pedi

Baisiraele ba bantši ba ile ba kgaotša go hlankela Jehofa.

THUTO 46

Seo se Diragetšego Thabeng ya Karamele

Modimo wa nnete ke mang? Na ke Jehofa goba ke Baali?

THUTO 47

Jehofa o Ile a Nea Eliya Matla

Na o nagana gore le wena Jehofa a ka go nea matla?

THUTO 48

Morwa wa Mohlologadi o Tsoga Bahung

Go ile gwa direga mehlolo e mebedi ka ntlong e tee!

THUTO 49

Jehofa o Bolaya Mohumagadi wa Pelo e Mpe

Isebele o ile a loga maano a gore a bolaye Nabothe gore a kgone go utswa serapa sa gagwe sa diterebe! Eupša Jehofa o ile a kgona go bona pelo e mpe ya mosadi yo.

THUTO 50

Jehofa o Lwela Jehoshafate

Kgoši ya go loka e lego Jehoshafate o ile a rapela Modimo ge ditšhaba tše dingwe di be di nyaka go ba hlasela.

THUTO 51

Lešole le Ngwanenyana yo Monyenyane

Ngwana wa Moisiraele o ile a botša mong wa gagwe wa mosadi gore Jehofa o na le matla a magolo—seo se ile sa feleletša ka gore Jehofa a fodiše monna wa mosadi yoo ka mohlolo.

THUTO 52

Mašole a Jehofa a Mollo

Mohlanka wa Elisha o ile a kgona go bona gore “bao ba nago le rena ke ba bantši go feta bao ba nago le bona.”

THUTO 53

Jehoyada o Bontšha Sebete

Moperisita yo a botegago o ile a bontšha gore ga a tšhabe mohumagadi wa pelo e mpe.

THUTO 54

Jehofa ga se a ka a Felela Jona Pelo

Go tlile bjang gore moporofeta yo wa Modimo a metšwe ke hlapi e kgolo? O tšwile bjang ka gare ga hlapi yeo? Gona Jehofa o ile a mo ruta thuto efe?

THUTO 55

Morongwa wa Jehofa o Ile a Šireletša Hesekia

Manaba a batho ba Juda a be a re Jehofa a ka se lwele batho ba gagwe, eupša a be a fošitše!

THUTO 56

Josia o be a Rata Molao wa Modimo

Josia o ile a ba kgoši a na le mengwaga e seswai, gomme a thuša setšhaba gore se hlankele Jehofa.

THUTO 57

Jehofa o Roma Jeremia Gore a yo Ruta Batho ka Yena

Seo Jeremia a ilego a se bolela se ile sa galefiša banna ba bagolo ba setšhaba.

THUTO 58

Motse wa Jerusalema o a Senywa

Batho ba Juda ba ile ba no tšwela pela ba rapela medimo ya maaka, ka gona Jehofa a ba lahla.

THUTO 59

Bašemane ba Bane Bao ba Ilego ba kwa Jehofa

Baswa ba Bajuda ba ile ba dula ba ekwa Jehofa gaešita le ka lapeng la kgoši Nebukadinetsara kua Babilona.

THUTO 60

Mmušo wo o Tlago go Buša ka mo go sa Felego

Daniele o ile a hlalosa seo toro ya go makatša ya Nebukadinetsara e se bolelago.

THUTO 61

Ba Ile ba Gana go Khunama

Shaderaka, Meshaka le Abedinego ba ile ba gana go rapela seswantšho sa gauta sa kgoši ya Babilona.

THUTO 62

Mmušo wa go Swana le Sehlare se Segolo

Toro ya Nebukadinetsara e be e le mabapi le dilo tšeo di bego di tla mo diragalela nakong e tlago.

THUTO 63

Mongwalo Lebotong

Mongwalo wo o makatšago o ile wa tšwelela neng, gona o be o bolela eng?

THUTO 64

Daniele ka Moleteng wa Ditau

Rapela Jehofa letšatši le lengwe le lengwe go swana le Daniele!

THUTO 65

Esitere o Phološa Setšhaba sa Gabo

Le ge e be e se Moperesia e bile a itlhakela, o ile a ba mosadi wa kgoši.

THUTO 66

Esera o be a Ruta Batho Molao wa Modimo

Ka morago ga gore Baisiraele ba theetše Esera, ba ile ba tshepiša Modimo selo sa bohlokwa.

THUTO 67

Maboto a Motse wa Jerusalema

Nehemia o ile a kwa gore manaba a bona a nyaka go ba hlasela. Ke ka baka la eng Nehemia a ile a se tšhoge?

THUTO 68

Elisabetha o ba le Ngwana

Ke ka baka la eng monna wa Elisabetha a ile a botšwa gore o tlo ba semumu go fihlela ngwana wa bona a belegwe?

THUTO 69

Gabariele o etela Maria

Morongwa yoo o ile a botša Maria ditaba tšeo di ilego tša fetoša bophelo bja gagwe.

THUTO 70

Barongwa ba Tsebiša Gore Jesu o Belegwe

Badiši bao ba ilego ba kwa tsebišo yeo ba ile ba kitimela Betlelehema.

THUTO 71

Jehofa o Ile a Šireletša Jesu

Kgoši ya pelo e mpe e be e nyaka go bolaya Jesu.

THUTO 72

Ge Jesu e be e sa le yo Monyenyane

O ile a makatša barutiši ba kua tempeleng bjang?

THUTO 73

Johane o Bulela Jesu Tsela

Johane o ile a gola gomme a ba moporofeta. O be a ruta batho gore Mesia o etla. Batho ba be ba dira eng ka morago ga gore ba kwe molaetša wa Johane?

THUTO 74

Jesu o ba Mesia

Johane o be a era go reng ge a be a re Jesu ke Kwana ya Modimo?

THUTO 75

Diabolo o Leka Jesu

Diabolo o ile a leka Jesu ka makga a mararo. Ke dilo dife tše tharo tšeo a ilego a mo leka ka tšona? Jesu o ile a dira eng?

THUTO 76

Jesu o Hlwekiša Tempele

Ke ka baka la eng Jesu a ile a rakela diphoofolo ka ntle ga tempele le go menola ditafola tša barekiši?

THUTO 77

Mosadi Sedibeng

Mosadi wa Mosamaria yo a lego sedibeng sa Jakobo o ile a makatšwa ke gore Jesu o be a bolela le yena. Ke ka baka la eng a ile a makala? Ke selo sefe seo Jesu a ilego a mmotša sona seo a sa kago a se botša motho?

THUTO 78

Jesu o Botša Batho ka Mmušo wa Modimo

Jesu o ile a bitša ba bangwe ba barutiwa ba gagwe gore e tle e be “barei ba batho.” Ka morago, o ile a ruta ba 70 ba balatedi ba gagwe kamoo ba swanetšego go botša batho ba bangwe ditaba tše dibotse.

THUTO 79

Jesu o Dira Mehlolo e Mentši

Kae le kae mo Jesu a bego a eya gona, balwetši ba be ba etla go yena gomme a ba fodiša. O ile a ba a tsoša ngwanenyana yo mongwe bahung.

THUTO 80

Jesu o Kgetha Baapostola ba Lesomepedi

O be a ba kgetha gore ba tle ba dire eng? Na o sa gopola maina a bona?

THUTO 81

Thuto ya Thabeng

Jesu o ile a ruta lešaba leo le bego le kgobokane dithuto tše bohlokwa.

THUTO 82

Jesu o Ruta Barutiwa ba Gagwe go Rapela

Ke dilo dife tšeo Jesu a itšego barutiwa ba gagwe ba tšwele pele ba di rapelela?

THUTO 83

Jesu o Fepa Lešaba la Batho

Mohlolo wo o re ruta eng ka Jesu le Jehofa?

THUTO 84

Jesu o Sepela Godimo ga Meetse

O nagana gore baapostola ba ile ba ikwa bjang ge ba be ba bona mohlolo wo?

THUTO 85

Jesu o Fodiša Batho ka Letšatši la Sabatha

Ke ka baka la eng ba bangwe ba ile ba kwatišwa ke seo a bego a se dira?

THUTO 86

Jesu o Tsoša Latsaro Bahung

Ge Jesu a be a bona Maria a lla, le yena o ile a thoma go lla. Eupša ka morago ga moo ba ile ba thaba kudu.

THUTO 87

Selalelo sa Jesu sa Mafelelo

Jesu o ile a nea baapostola ba gagwe ditaelo tša bohlokwa nakong ya selalelo sa mafelelo a na le bona.

THUTO 88

Jesu o a Swarwa

Judase Isikariote o tlišitše lešaba leo le swerego dithipa le melamo serapeng sa Getsemane gore le sware Jesu.

THUTO 89

Petro o Bolela Gore ga a Tsebe Jesu

Go ile gwa direga eng ka lapeng la ntlo ya Kayafa? Gona go ile gwa direga eng ka Jesu ka ntlong yeo?

THUTO 90

Jesu o Hwela Lefelong le le Bitšwago Gologotha

Ke ka baka la eng Pilato a ile a laela gore Jesu a bolawe?

THUTO 91

Jehofa o Tsoša Jesu Bahung

Ka morago ga gore Jesu a bolawe, go ile gwa direga dilo dife tša go makatša?

THUTO 92

Jesu o Tšwelela go Barei ba Dihlapi

Jesu o ile a dira eng gore barutiwa bao ba tsebe gore ke yena?

THUTO 93

Jesu o Boela Legodimong

Eupša pele ga ge Jesu a ka boela legodimong, o ile a nea barutiwa ba gagwe ditaelo tša bohlokwa kudu.

THUTO 94

Barutiwa ba Jesu ba Amogela Moya o Mokgethwa

Moya o mokgethwa o ile wa ba thuša go dira eng?

THUTO 95

Ba be ba sa Tšhabe Motho

Baetapele ba bodumedi bao ba bego ba bolaile Jesu ga bjale ba be ba leka go tswalela barutiwa melomo. Eupša ba ile ba palelwa.

THUTO 96

Jesu o Kgetha Saulo

Saulo o be a hloile Bakriste, eupša o be a le kgauswi le go fetoga.

THUTO 97

Modimo o Nea Koronelio Moya o Mokgethwa

Ke ka baka la eng Modimo a ile a romela Petro gore a ye ntlong ya monna yo yoo e bego e se Mojuda?

THUTO 98

Batho ba Ditšhaba tše Dintši e ba Bakriste

Moapostola Paulo le bao a bego a sepela le bona ba ile ba thoma go bolela ditaba tše dibotse dinageng tša kgole.

THUTO 99

Moleti wa Kgolego o Fetoga Mokriste

Ke ka baka la eng kanegelong ye go bolelwa ka motemona, tšhišinyego ya lefase le thipa?

THUTO 100

Paulo le Timotheo

Banna ba ba hlanketše Modimo ba le gotee ka mengwaga e mentši e le bagwera.

THUTO 101

Paulo o Romelwa Roma

Leeto la Paulo la go ya Roma le be le le kotsi, eupša o be a sa boife selo.

THUTO 102

Johane o Bontšhwa Dipono

Jesu o ile a bontšha Johane dipono tše 16 tše di latelelanago tšeo di bego di bolela ka dilo tšeo di bego di tlo direga nakong e tlago.

THUTO 103

“Mmušo wa Gago a o tle”

Dipono tšeo Johane a ilego a di bona di bontšha kamoo Mmušo wa Modimo o tlago go fetoša lefase gore e be Paradeise.