1-3. Ke ka baka la’ng re ka kgodišega gore Jehofa o ikokobeditše?

TATE o nyaka go fetišetša thuto ya bohlokwa ngwaneng wa gagwe yo monyenyane. O fišegela go fihlelela pelo ya gagwe. Ke mogato ofe wo a swanetšego go o gata? Na o swanetše go okamela ngwana ka go mo tšhošetša gomme a diriše polelo e bogale? Goba na o swanetše go inama gore a be boemong bja go ka lekana le bja ngwana gomme a bolele ka tsela e bonolo le yeo e ipiletšago? Ka kgonthe tate yo bohlale le yo a ikokobeditšego o tla kgetha mokgwa o bonolo.

2 Jehofa ke Tate wa mohuta mang—na ke yo a ikgodišago goba yo a ikokobeditšego, yo bogale goba yo bonolo? Jehofa o tseba tšohle e bile ke yo a nago le bohlale bjo bo feletšego. Lega go le bjalo, na o hlokometše gore tsebo le bohlale ga se gore di dira gore batho e be bao ba ikokobeditšego? Bjalo ka ge Beibele e bolela, “tsebo yona e a gogomoša.” (1 Ba-Korinthe 3:19; 8:1, PK) Eupša Jehofa yo e lego “wa pelo e bohlale,” e bile o ikokobeditše. (Jobo 9:4) Se ga se bolele gore ke wa boemo bja tlasana ka tsela e itšego goba yo a hlaelelwago ke letago, eupša se bolela gore ke yo a se nago boikgogomošo. Ke ka baka la’ng go le bjalo?

3 Jehofa ke yo mokgethwa. Ka gona boikgogomošo, e lego seka seo se šilafatšago, ga se gona mo go yena. (Mareka 7:20-22) Go feta moo, ela hloko seo moporofeta Jeremia a se boletšego ka Jehofa: “Ka ntle le pelaelo moya wa gago [Jehofa ka boyena] o tla di gopola gomme o iname ka godimo ga-ka.” * (Dillo tša Jeremia 3:20, NW) Akanya! Jehofa, Morena yo a Phagamego wa legohle,  o be a ikemišeditše go ‘inama’ goba a be boemong bja Jeremia, e le gore a nee motho yoo yo a sa phethagalago tlhokomelo e rategago. (Psalme 113:7) Ee, Jehofa o ikokobeditše. Eupša boikokobetšo bjoo Modimo a bo bonagatšago bo akaretša’ng? Bo tswalana bjang le bohlale? Le gona ke ka baka la’ng e le bja bohlokwa go rena?

Kamoo Jehofa a Ipontšhago e le yo a Ikokobeditšego

4, 5. (a) Boikokobetšo ke’ng, bo bonagatšwa bjang gomme ke ka baka la’ng le ka mohla bo sa swanela go tšewa ka phošo e le bofokodi goba bofšega? (b) Jehofa o ile a bonagatša bjang boikokobetšo ditirišanong tša gagwe le Dafida, gomme boikokobetšo bja Jehofa ke bja bohlokwa gakaaka’ng go rena?

4 Boikokobetšo ke boipoetšo bja monagano, go se be le boikgogomošo le boikgantšho. Ka ge e le seka sa ka gare sa pelo, boikokobetšo bo bonagala dikeng tše bjalo ka bonolo, go se fele pelo le teka-tekano. (Ba-Galatia 5:22, 23) Lega go le bjalo, dika tše tša go bontšha go boifa Modimo ga se tša swanela go tšewa ka phošo e le bofokodi goba bofšega. Ga di sepedišane le bogale bja Jehofa bja go loka goba go diriša ga gagwe matla a senyago. Go e na  le moo, ka boikokobetšo le bonolo bja gagwe, Jehofa o bontšha matla a gagwe a magolo, matla a gagwe a go kgona go itshwara ka mo go phethagetšego. (Jesaya 42:14) Boikokobetšo bo tswalana bjang le bohlale? Puku e nngwe ya ditšhupetšo yeo e lego mabapi le Beibele e re: “Boikokobetšo mafelelong bo hlaloswa . . . e le go hloka boithati e bile ke motheo o nyakegago bakeng sa bohlale.” Ka gona, bohlale bja kgonthe bo ka se kgone go ba gona ka ntle le boikokobetšo. Boikokobetšo bja Jehofa bo re hola bjang?

Tate yo bohlale o dirišana le bana ba gagwe ka boikokobetšo le ka boleta

5 Kgoši Dafida o ile a opelela Jehofa a re: “O nthswariša kôtsê ya phološô ya xaxo, O nthêkxa ka tsôxô la xaxo le letona, O nkxodišitše ka bolêta [“boikokobetšo,” NW] bya xaxo.” (Psalme 18:35) Ge e le gabotse, Jehofa o ile a itheošetša boemong bja tlasana gore a kgone go dirišana le motho yo yo a sa phethagalago, a mo šireletša le go mo thekga letšatši le letšatši. Dafida o ile a lemoga gore ge e ba a be a tla hwetša phološo—le gore mafelelong a fihlelele tekanyo e itšego ya bogolo e le kgoši—e be e tla ba feela ka go rata ga Jehofa gore a ikokobetše ka tsela ye. Ka kgonthe, ke mang go rena yo a bego a ka ba le kholofelo le ge e le efe ya phološo ge nkabe Jehofa e be e se yo a ikokobeditšego, yo a ikemišeditšego go itheošetša boemong bja tlasana e le gore a dirišane le rena e le Tate yo bonolo le yo lerato?

6, 7. (a) Ke ka baka la’ng Beibele le ka mohla e sa bolele ka Jehofa e le yo a ipoeditšego? (b) Ke tswalano efe e lego gona magareng ga boleta le bohlale, gomme ke mang yo a beago mohlala o mogolo tabeng ye?

6 Ke mo go lemogegago gore go na le phapano magareng ga boikokobetšo le boipoetšo. Boipoetšo ke seka se sebotse seo batho ba botegago ba swanetšego go se hlagolela. Ka go swana le boikokobetšo, bo tswalanywa le bohlale. Ka mohlala, Diema 11:2 e re: “Bohlale bo na le moipoetši.” Lega go le bjalo, Beibele ga e ke e bolela ka Jehofa e le yo a nago le boipoetšo. Ke ka baka la’ng go se bjalo? Go etša ge bo dirišwa ka Mangwalong, boipoetšo bo bontšha go lemoga ga motho ka mo go swanetšego mafokodi a gagwe. Yo Matla ohle ga a na mafokodi ka ntle le ao a ithwešago ona ka baka la ditekanyetšo tša gagwe tša go loka. (Mareka 10:27; Tito 1:2) Go feta moo, ka ge e le Yo a Phagamego Kudu, ga a ipee ka tlase ga motho le ge e le ofe. Ka gona seka sa boipoetšo se tloga se sa šome go Jehofa.

 7 Lega go le bjalo, Jehofa o ikokobeditše e bile ke yo boleta. O ruta bahlanka ba gagwe gore go nyakega boleta bakeng sa go ba le bohlale bja kgonthe. Lentšu la gagwe le bolela ka “boleta bja bohlale.” * (Jakobo 3:13, PK) Ela hloko mohlala wa Jehofa tabeng ye.

Ka Boikokobetšo Jehofa o Aba Boikarabelo le go Theetša

8-10. (a) Ke ka baka la’ng e le mo go lemogegago gore Jehofa o bontšha boikemišetšo tabeng ya go aba boikarabelo le go theetša? (b) Yo Matla ohle o ile a dirišana bjang ka boikokobetšo le barongwa ba gagwe?

8 Go na le bohlatse bjo bo ruthetšago pelo bja boikokobetšo bja Jehofa boikemišetšong bja gagwe bja go aba boikarabelo le go theetša. Taba ya gore o a theetša ke e makatšago; Jehofa ga a nyake thušo goba keletšo. (Jesaya 40:13, 14; Ba-Roma 11:34, 35) Lega go le bjalo, Beibele e re botša leboelela gore Jehofa o itheošetša boemong bja tlasana ka ditsela tše.

9 Ka mohlala, nagana ka tiragalo e kgolo e diregilego bophelong bja Aborahama. Aborahama o ile a ba le baeng ba bararo, bao yo mongwe wa bona a ilego a mmitša “Jehofa.” Ge e le gabotse baeng e be e le barongwa, eupša yo mongwe wa bona o be a tlile ka leina la Jehofa gomme o be a dira dilo ka leina la Gagwe. Ge morongwa yoo a be a bolela le go dira dilo, ge e le gabotse e be e le Jehofa yo a bego a bolela le go dira dilo. Ka mokgwa wo, Jehofa o ile a botša Aborahama gore O kwele “tumô ya Sodoma le Gomora” e kgolo. Jehofa o itše: “A nke ke foloxêlê xôna ke bônê xe ba dirile ka moka tšeo di fihlilexo xo nna ka tumô ya bôná; ’me xe xo se’ byalo, ke tsebê.” (Genesi 18:3, 20, 21) Go ba gona, molaetša wa Jehofa o be o sa bolele gore Ramatla-ohle o be a tla ‘fologa’ ka boyena. Go e na le moo, o ile a buša a romela barongwa gore ba yo mo emela. (Genesi 19:1) Ka baka la’ng? Na Jehofa yo a bonago tšohle o be a ka se ‘tsebe’ boemo bja kgonthe bja tikologo yeo ka boyena? Ruri ga go bjalo. Eupša go e na le moo, Jehofa ka boikokobetšo o ile a nea barongwa bao kabelo ya go lekodišiša boemo le go etela Lota le lapa la gagwe kua Sodoma.

 10 Go feta moo, Jehofa o a theetša. Lebakeng le lengwe o ile a kgopela barongwa ba gagwe gore ba šišinye ditsela tše di fapa-fapanego tša go ka wiša Kgoši Ahaba yo kgopo. Jehofa o be a sa nyake thušo e bjalo. Lega go le bjalo, o ile a amogela tšhišinyo ya morongwa yo mongwe gomme a mo roma gore a yo dira ka mokgwa woo. (1 Dikxoši 22:19-22) Na bjoo e be e se boikokobetšo?

11, 12. Aborahama o ile a bona bjang boikokobetšo bja Jehofa?

11 Jehofa o bile o ikemišeditše go theetša batho ba sa phethagalago bao ba kganyogago go bolela matshwenyego a bona. Ka mohlala, ge Jehofa a be a botša Aborahama la mathomo ka maikemišetšo a Gagwe a go fediša Sodoma le Gomora, monna yoo yo a botegago o ile a tlabega. Aborahama o itše: “Xo dira byalo a di bê kxolê le wêna,” gomme a oketša ka gore: “Naa Moahlodi wa lefase ka moka a ka se dirê se se swanetšexo naa”? O ile a botšiša ge e ba Jehofa a be a tla phološa metse ge e ba go be go ka hwetšwa batho ba lokilego ba 50 moo. Jehofa o ile a mo kgonthišetša gore O be a tla dira bjalo. Eupša Aborahama o ile a botšiša gape, a theošetša palo go 45, ke moka a e iša go 40, bjalo, bjalo. Go sa šetšwe dikgonthišetšo tša Jehofa, Aborahama o ile a phegelela go fihlela ge palo e theogetše tlase e le lesome. Mohlomongwe ka nako yeo Aborahama o be a se a hlwa a kwešiša ka mo go feletšego kamoo Jehofa e lego wa kgaugelo ka gona. Go sa šetšwe seo, Jehofa ka go se fele pelo le ka boikokobetšo o ile a dumelela mogwera yo e lego mohlanka wa gagwe Aborahama gore a bolele matshwenyego a gagwe ka tsela ye.—Genesi 18:23-33.

12 Ke batho ba bakae ba bohlale le ba rutegilego bao ba bego ba ka theetša ka go se fele pelo gakaakaa motho wa bohlale bja tlasana kudu? * Ke kamoo boikokobetšo bja Modimo wa rena bo lego ka gona. Poledišanong yona yeo, Aborahama gape o ile a thoma go bona gore Jehofa ke “wa xo se fêlê pelo.” (Ekisodo 34:6) Mohlomongwe ka go lemoga gore o be a se na tshwanelo ya go belaela mediro ya Yo Godimo-dimo, Aborahama o ile a kgopela gabedi gore: “Mong’a-ka a se kê a befêlwa.” (Genesi 18:30, 32) Ee, Jehofa ga se a ka a befelwa. Ka kgonthe o na le “boleta bja bohlale.”

 Jehofa o na le Teka-tekano

13. Ke’ng seo se bolelwago ke lentšu “teka-tekano” bjalo ka ge le dirišitšwe ka Beibeleng, gomme ke ka baka la’ng lentšu le le hlalosa Jehofa ka mo go swanetšego?

13 Boikokobetšo bja Jehofa bo bonagala ka seka se sengwe gape se sebotse—teka-tekano. Ka manyami seka se ke seo se hlaelelago bathong ba sa phethagalago. Ga se feela gore Jehofa o ikemišeditše go theetša dibopiwa tša gagwe tše bohlale eupša o bile o ikemišeditše go feto-fetoga le maemo ge e ba go dira bjalo go sa thulane le melao ya gagwe ya motheo ya go loka. Bjalo ka ge le dirišwa ka Beibeleng, lentšu “teka-tekano” ge e le gabotse le bolela “go feto-fetoga le maemo.” Seka se le sona ke leswao la bohlale bja Modimo. Jakobo 3:17, NW e re: “Bohlale bjo bo tšwago godimo bo na le . . . teka-tekano.” Ke ka kgopolo efe Jehofa yo a nago le bohlale bjo bo feletšego e lego yo a nago le teka-tekano? Gare ga dilo tše dingwe, ke yo a feto-fetogago le maemo. Gopola gore leina la gagwe le re ruta gore Jehofa o itira gore a be selo le ge e le sefe seo se nyakegago e le gore a phethagatše merero ya gagwe. (Ekisodo 3:14, bapiša le NW.) Na seo ga se bontšhe moya wa go feto-fetoga le maemo le teka-tekano?

14, 15. Pono ya Hesekiele ya koloi ya Jehofa ya legodimong e re ruta’ng mabapi le mokgatlo wa Jehofa wa legodimong, gomme o fapana bjang le mekgatlo ya lefase?

14 Go na le temana ya Beibele e lemogegago yeo e re thušago gore re thome go kwešiša go ba ga Jehofa yo a feto-fetogago le maemo. Moporofeta Hesekiele o ile a newa pono ya mokgatlo wa Jehofa wa legodimong wa dibopiwa tša moya. O ile a bona koloi ya bogolo bjo bo tlabago, “senamelwa” sa Jehofa ka noši seo se dulago se le ka tlase ga taolo ya Gagwe. Seo se bego se kgahliša kudu ke tsela yeo se bego se sepela ka gona. Maotwana a magolo a be a e-na le mahlakore a mane gomme a tletše mahlo e le gore a kgone go bona gohle gomme a kgone go leba ka lehlakoreng le lengwe ka bjako, ka ntle le go ema goba go retologa. Le gona koloi ye e kgolo e be e sa swanelwe ke go kgokologa ka boima go swana le senamelwa se se sa laolegego gabonolo seo se dirilwego ke motho. E be e kgona go sepela ka lebelo la legadima, gaešita le go retologa ka mokgwa wa khutlo-tsepa! (Hesekiele 1:1, 14-28) Ee, mokgatlo wa Jehofa, bjalo ka ge o laolwa ke Mmuši yo matla ohle, ke woo o feto-fetogago le maemo ka mo go phagamego, o arabela maemong ao  a dulago a feto-fetoga le dinyakwa tšeo o swanetšego go swaragana le tšona.

15 Batho ba ka leka feela go ekiša go feto-fetoga le maemo mo go bjalo mo go phethagetšego kudu. Lega go le bjalo, gantši batho gotee le mekgatlo ya bona ke bao ba ngangabetšego go e na le go ba bao ba feto-fetogago le maemo, bao ba se nago teka-tekano kudu go e na le go ba bao ba ineelago. Ka mohlala: Sekepe sa tanka e kgolo goba setimela sa go rwala diphahlo e ka ba seo se boifišago ka bogolo goba ka matla. Eupša na le ge e le sefe sa tšona se ka kgona go arabela phetogong ya kapejana ya maemo? Ge e ba lepheko le wela seporong ka pele ga setimela sa go rwala diphahlo, se ka se kgone go retologa. Ga se ka mehla go lego bonolo go ema ka bjako. Setimela se se imelago sa go rwala diphahlo se ka tšea sebaka sa go lekana dikhilomithara tše pedi gore se eme ka morago ga ge diporiki di swerwe! Ka mo go swanago, sekepe sa tanka e kgolo se ka sesela pele sebaka sa dikhilomithara tše seswai ka morago ga ge dientšene di emišitšwe. Gaešita le ge dientšene di tsentšwe kereng ya go katišetšwa morago, se ka tšwela pele se sesa dikhilomithara tše tharo! Go bjalo le ka mekgatlo ya batho yeo e sekametšego go ngangabaleng le go hlokeng teka-tekano. Ka baka la boikgogomošo, batho gantši ba gana go feto-fetoga le dinyakwa tše di fetogago gotee le maemo. Go ngangabala mo go bjalo go ile gwa dira gore makgotla a šaparege gaešita le go wiša mebušo. (Diema 16:18) Re ka thaba gakaakang gore Jehofa goba mokgatlo wa gagwe ga ba bjalo!

Kamoo Jehofa a Bonagatšago Teka-tekano ka Gona

16. Jehofa o ile a bontšha bjang teka-tekano ge a dirišana le Lota pele ga go fedišwa ga Sodoma le Gomora?

16 Nagana gape ka go fedišwa ga Sodoma le Gomora. Lota le lapa la gagwe ba ile ba fiwa ditaelo tše di kwagalago tše di tšwago go morongwa wa Jehofa tše di rego: “Thšabêla kwa dithabeng.” Lega go le bjalo, se ga sa ka sa ipiletša go Lota. O ile a lopa ka gore: “Aowa hlê, Mong’a-ka!” A kgodišegile gore o be a tla hwa ge a be a ka tšhabela dithabeng, Lota o ile a lopa gore yena le lapa la gagwe ba dumelelwe gore ba tšhabele motseng wa kgaufsi wa Tsoare. Bjale, Jehofa o be a ikemišeditše go fediša motse woo. Go feta moo, dipoifo tša Lota di be di se na motheo wa kgonthe. Ka kgonthe Jehofa o be a ka boloka Lota a phela dithabeng! Lega go le bjalo, Jehofa o ile a ikokobeletša dikgopelo tša Lota gomme a šireletša Tsoare.  Morongwa o ile a botša Lota gore: “Xo lokile; le tabeng yeo ke tlo Xo dumêla.” (Genesi 19:17-22) Na seo e be e se go bontšha teka-tekano ga Jehofa?

17, 18. Jehofa o ile a bontšha bjang gore o na le teka-tekano ge a be a dirišana le ba-Ninife?

17 Jehofa gape o arabela boitsholong bjo bo tšwago pelong, ka mehla a dira seo e lego sa kgaugelo le se se lokilego. Ela hloko seo se ilego sa direga ge moporofeta Jona a be a romilwe motseng o kgopo le o šoro wa Ninife. Ge Jona a be a gwanta ditarateng tša Ninife, molaetša o buduletšwego woo a bego a o tsebatša e be e le o bonolo: Motse o matla o be o tla fedišwa lebakeng la matšatši a 40. Lega go le bjalo, maemo a ile a fetoga kudu. Ba-Ninife ba ile ba itshola!—Jona, kgaolo 3.

18 Ke mo go rutago go bapiša kamoo Jehofa a ilego a arabela ka gona le kamoo Jona a ilego a arabela ka gona tseleng yeo maemo a ilego a fetoga ka gona. Lebakeng le, Jehofa o ile a feto-fetoga le maemo, a itira gore a be Molebaledi wa dibe go e na le go ba “moxale dintweng.” * (Ekisodo 15:3) Ka lehlakoreng le lengwe, Jona o be a sa feto-fetoge le maemo gomme a se na kgaugelo. Go e na le gore a bonagatše teka-tekano ya Jehofa, o ile a arabela ka go swana kudu le setimela sa go rwala diphahlo goba sekepe sa tanka e kgolo tšeo go boletšwego ka tšona pejana. O be a tsebaditše phedišo, ka gona motse o be o swanetše go fedišwa! Lega go le bjalo, Jehofa ka go se fele pelo o ile a ruta moporofeta wa gagwe yo a felago pelo thuto e sa lebalegego mabapi le teka-tekano le kgaugelo.—Jona, kgaolo 4.

Jehofa o na le teka-tekano gomme o kwešiša mafokodi a rena

19. (a) Ke ka baka la’ng re ka kgodišega gore Jehofa o na le teka-tekano dilong tšeo a di letetšego go rena? (b) Diema 19:17 e bontšha bjang gore Jehofa ke Molaodi ‘yo botho le yo boleta’ e bile e le yo a ikokobeditšego ka mo go tseneletšego?

19 Mafelelong, Jehofa o bontšha teka-tekano go seo a se letetšego go rena. Kgoši Dafida o itše: “Yena ó tseba lebopô le re lexo ka lôna, xa a lebale xe re le lerole.” (Psalme 103:14) Jehofa o kwešiša mafokodi a rena le go se phethagale ga rena gakaone go feta kamoo  rena re kwešišago ka gona. Ga a ke a lebelela gore re dire go feta seo re ka kgonago go se dira. Beibele e bontšha phapano magareng ga balaodi bao e lego batho ba “botse le ba boleta” le bao e lego “ba bašoro.” (1 Petro 2:18, PK) Jehofa ke Molaodi wa mohuta mang? Ela hloko seo Diema 19:17 e se bolelago: “Thlalla-badiidi ó adima Morêna.” Go molaleng gore ke feela molaodi yo a lokilego le yo a nago le teka-tekano yo a ka hlokomelago tiro e nngwe le e nngwe ya botho yeo e direlwago babotlana. Go feta moo, lengwalo le le bontšha gore Mmopi wa legohle, ge e le gabotse, o itebelela e le yo a kolotago batho feela bao ba dirago ditiro tše bjalo tša kgaugelo! Bjo ke boikokobetšo bja mohuta o tseneletšego.

20. Ke kgonthišetšo efe e lego gona ya gore Jehofa o kwa dithapelo tša rena le go di araba?

20 Jehofa gape ke yo boleta le yo a nago le teka-tekano ditirišanong tša gagwe le batho ba gagwe lehono. Ge re rapela ka tumelo, o a theetša. Le ge a sa romele batseta ba barongwa gore ba tlo boledišana le rena, ga se ra swanela go phetha ka gore ga a arabe dithapelo tša rena. Gopola gore ge moapostola Paulo a be a kgopela badumedi-gotee le yena gore ba ‘rapelele gagolo’ go lokollwa ga gagwe kgolegong, o ile a oketša ka gore: “Xore ke bušetšwê xo lena ka pelá.” (Ba-Hebere 13:18, 19) Ka gona dithapelo tša rena ge e le gabotse di ka tutueletša Jehofa go dira seo mohlomongwe a bego a ka se ke a se dira!—Jakobo 5:16.

21. Ke phetho efe yeo le ka mohla re sa swanelago go e fihlelela ka boikokobetšo bja Jehofa, eupša go e na le moo, ke’ng seo re swanetšego go se kwešiša ka yena?

 21 Go ba gona, ga go le e tee ya diponagatšo tše tša boikokobetšo bja Jehofa—e lego boleta bja gagwe, go ikemišetša ga gagwe go theetša, go se fele pelo ga gagwe le teka-tekano ya gagwe—e bolelago gore Jehofa o kwanantšha melao ya gagwe ya motheo ya go loka. Baruti ba Bojakane ba ka nagana gore ba bontšha teka-tekano ge ba tsikiditla ditsebe tša mehlape ya bona ka go hwefola ditekanyetšo tša Jehofa tša boitshwaro. (2 Timotheo 4:3) Eupša tshekamelo ya batho ya go kwanantšha ka baka la go nyaka go amogelwa ga e tswalane felo le teka-tekano ya Modimo. Jehofa ke yo mokgethwa; le ka mohla a ka se ke a šilafatša ditekanyetšo tša gagwe tša go loka. (Lefitiko 11:44) Ka gona, anke re rateng teka-tekano ya Jehofa go ya ka seo e lego sona—e lego pontšho ya boikokobetšo bja gagwe. Na ga o kgahlišwe ke go tseba gore Jehofa Modimo, Motho yo a hlalefilego go feta bohle legohleng, le yena ke yo a ikokobeditšego ka mo go kgethegilego? Ke mo go thabišago gakaakang go batamela kgaufsi le Modimo yo yo a boifišago fela e le yo bonolo, yo a sa felego pelo le yo a nago le teka-tekano!

^ par. 3 Bangwalolodi ba bogologolo goba ba-Sopherim, ba ile ba fetoša temana ye gore e bolele gore Jeremia, e sego Jehofa, ke yena a inamago. Go bonagala ba be ba nagana e le mo go sa swanelago go lebiša tiro e bjalo ya tlasana go Modimo. Ka baka leo, diphetolelo tše dintši di ile tša lahla kgopolo ya temana ye e botse. Lega go le bjalo, The New English Bible e bolela ka mo go nepagetšego ka Jeremia a botša Modimo gore: “Nkgopole hle, gomme o inamele go nna.”

^ par. 7 Diphetolelo tše dingwe di re “boikokobetšo bjo bo tšwago bohlaleng” le “boleta bjo e lego leswao la bohlale.”

^ par. 12 Ka mo go kgahlišago, Beibele e fapanya go se fele pelo le boikgogomošo. (Mmoledi 7:8) Go se fele pelo ga Jehofa go nea bohlatse bjo bo oketšegilego bja boikokobetšo bja gagwe.—2 Petro 3:9.

^ par. 18 Go Psalme 86:5, (NW) go bolelwa ka Jehofa e le ‘yo botho le yo a ikemišeditšego go lebalela.’ Ge Psalme yeo e be e fetolelwa Segerikeng, polelwana e rego “yo a ikemišeditšego go lebalela” e ile ya fetolelwa e le e·pi·ei·kesʹ goba “teka-tekano.”