• O BELEGWE KA 1965

  • O KOLOBEDITŠWE KA 1986

  • PEGO YA BOPHELO BJA GAGWE Ke mmulamadibogo yo a kgethegilego yo a ilego a dula a tiile go sa šetšwe go tlaišwa.

KA April 14, 1989, ke be ke swere seboka kua toropong ya Maumere, Sehlakahlakeng sa Flores, ge balaodi ba mmušo ba hlasela ntlong yeo re bego re le go yona gomme ba golega nna le batho ba bangwe ba bararo.

Baleti ba kgolego ya lefelong leo ba ile ba leka go re gapeletša go dumediša folaga. Ge re gana, ba ile ba re betha, ba re raga gomme ba re emiša letšatšing leo le fišago tšhiritšhiri ka matšatši a mahlano. Bošego re be re robala fase lebatong gomme re thothomela diseleng tša rena tše dinyenyane re na le ditšhila, re lapile gomme re babelwa ke dintho. Mohlokomedi wa kgolego o ile a re laela leboelela gore re dumediše folaga, eupša ra mo araba ka gore: “Re ka se tsoge re dumedišitše folaga go fihlela re ehwa.” Go etša Bakriste ba bantši bao ba phetšego pele ga rena, re ile ra bona e le tokelo go “tlaišetšwa toko.”—1 Pet. 3:14.