YO A KWELAGO BOHLOKO

Ka ge Jesu e be e le motho yo a phethagetšego, o be a sa welwe ke ditlaišego le matshwenyego tšeo di bego di wela batho ba bangwe. Lega go le bjalo, o be a kwela batho bohloko. O be a ikemišeditše go ikgafela bona, e lego go ba direla dilo tše di fetago tšeo di bego di bonagala di nyakega. Ee, o be a tutuetšwa ke kwelobohloko gore a thuše ba bangwe. Nagana ka mehlala yeo e lego go Dikgaolo 32, 37, 57, 99.

YO A BATAMELEGAGO

Batho ka moka—ba bagolo le ba banyenyane—ba be ba lokologa go ka batamela Jesu ka gobane o be a sa dule a bontšha gore o swaregile goba a iphagamiša. Ka ge batho ba be ba kgona go lemoga gore Jesu o a ba kgahlegela, ba be ba phuthologa ge ba na le yena. E le gore o lemoge se, bona Dikgaolo 25, 27, 95.

YO A RAPELAGO

Jesu o be a dula a rapela Tatagwe go tšwa pelong, ge a le noši le ge a na le barapedi ba therešo. O be a rapela mabakeng a mantši, e sego feela nakong ya dijo. O be a rapela e le ge a leboga Tatagwe, a mo tumiša le go tsoma tlhahlo ya gagwe pele a ka dira diphetho tše dikgolo. Ela hloko mehlala yeo e hwetšwago go Dikgaolo 24, 34, 91, 122, 123.

YO A SE NAGO BOITHATI

Dinakong tša ge a ka be a ile a holega ka go ikhutša le go itapološa mo a bego a go nyaka, Jesu o be a sa dutše a etiša dikgahlego tša ba bangwe pele go e na le go etiša tša gagwe pele. O be a se na boithati. Le tabeng ye, o ile a re beela mohlala wo re ka o latelago kgauswi. Ithute kamoo mohlala woo o bonagatšwago ka gona go Dikgaolo 19, 41, 52.

YO A LEBALELAGO

Jesu o be a sa fo ruta ka taba ya go nyakega ga go lebalela ba bangwe—o be a bontšha gore o a lebalela ge a be a dirišana le barutiwa ba gagwe gotee le ba bangwe. Naganišiša ka mehlala yeo e hwetšwago go Dikgaolo 26, 40, 64, 85, 131.

YO A FIŠEGAGO

Go be go boletšwe e sa le pele gore Bajuda ba bantši ba be ba tla gana go amogela Mesia le gore manaba a gagwe a be a tla mmolaya. Ka gona nkabe go ile gwa ba bonolo gore Jesu a ipabalele dilong tšeo a bego a di direla batho. Go e na le moo, o ile a kgothaletša borapedi bja therešo ka phišego. O ile a beela barutiwa ba gagwe ka moka mohlala, e lego bao ba lebeletšanago le go se amogelwe goba go ganetšwa. Bona Dikgaolo 16, 72, 103.

YO A IKOKOBEDITŠEGO

Jesu o be a phagametše batho ba sa phethagalago ka dilo tše dintši kudu, tše bjalo ka tsebo le bohlale. Ga go pelaelo gore go ba ga gagwe yo a phethagetšego go be go mo dira gore a kgone go dira dilo le go nagana go phala motho le ge e le ofe yo a bego a phela le yena. Lega go le bjalo, o be a hlankela ba bangwe ka boikokobetšo. O tla hwetša dithuto tša mabapi le se go Dikgaolo 10, 62, 66, 94, 116.

YO A SA FELEGO PELO

Jesu o be a dula a sa felele baapostola ba gagwe pelo gotee le ba bangwe ge ba be ba palelwa ke go ekiša mohlala wa gagwe goba go diriša seo a bego a se bolela. Ka go se fele pelo o be a boeletša dithuto tšeo ba bego ba di nyaka e le gore ba kgone go batamela kgauswi le Jehofa. Naganišiša ka mehlala ya go se fele pelo ga Jesu go Dikgaolo 74, 98, 118, 135.