MATEO 2:1-12

  • BALEPI BA DINALEDI BA LATELA “NALEDI” GO YA JERUSALEMA, KE MOKA BA YA GO JESU

Banna ba bangwe ba tla ba etšwa Bohlabela. Ke balepi ba dinaledi, e lego banna bao ba ithutago boemo bja dinaledi, bao ba bolelago gore ka go dira bjalo ba kgona go hlatholla ditiragalo tšeo di diregago maphelong a batho. (Jesaya 47:13) Ge ba sa le gae kua Bohlabela, ba ile ba bona “naledi” gomme ba e latela monabo wa dikhilomithara tše makgolo, ba sa ye Betlelehema, eupša ba eya Jerusalema.

Ge balepi ba dinaledi ba fihla moo, ba botšiša ka gore: “O kae yo a belegwego e le kgoši ya Bajuda? Gobane re bone naledi ya gagwe ge re be re le ka Bohlabela gomme re tletše go mo khunamela.”—Mateo 2:1, 2.

Kgoši Heroda wa Jerusalema o kwa ka se gomme o befelwa kudu. Ka gona o bitša baperisita ba bagolo le baetapele ba bangwe ba bodumedi ba Bajuda a ba botšiša ka lefelo leo Kriste a bego a tla belegelwa go lona. Ka go thea karabo ya bona Mangwalong ba mo araba ka gore: “Betlelehema.” (Mateo 2:5; Mika 5:2) Ka go re’alo Heroda o dira gore balepi ba dinaledi ba tlišwe go yena ka sephiring, a ba botša gore: “Eyang le nyake lesea leo ka kelohloko gomme ge le le hweditše le boe le mpegele, gore le nna ke yo le khunamela.” (Mateo 2:8) Lega go le bjalo, ge e le gabotse Heroda o nyaka go hwetša lesea leo gore a le bolaye!

Ka morago ga gore balepi ba dinaledi ba tloge, go direga selo se se makatšago. “Naledi” yeo ba e bonego ge ba be ba le Bohlabela e ba eta pele. Go molaleng gore ye ga se naledi e tlwaelegilego, eupša ke yeo e lokišeditšwego ka mo go kgethegilego gore e ba hlahle. Balepi ba dinaledi ba e latela go fihlela e ema ka godimo ga ntlo yeo Josefa le Maria ga bjale ba dulago go yona le morwa wa bona yo monyenyane.

Ge balepi ba dinaledi ba tsena ka ntlong, ba hwetša Maria le ngwana wa gagwe yo monyenyane, e lego Jesu. Ge balepi ba dinaledi ba mo hweditše, ba a mo khunamela. Ke moka ba mo nea dimpho tša gauta, diorelo tše tšhweu le senkgišabose seo se bitšwago mira. Ka morago, ge ba le kgauswi le go boela go Heroda, ba lemošwa ke Modimo torong gore ba se boele go yena. Ka gona, ba boela nageng ya gabo bona ka tsela e nngwe.

O nagana gore ke mang yo a lokišeditšego “naledi” yeo e hlahlilego balepi ba dinaledi? Gopola gore ga se ya ba iša ka go lebanya go Jesu kua Betlelehema. Go e na le moo, e ile ya ba iša Jerusalema, moo ba ilego ba gahlana le Kgoši Heroda yo a bego a nyaka go bolaya Jesu. Le gona nkabe a mmolaile ge nkabe Modimo a se tsene ditaba gare gomme a lemoša balepi ba dinaledi gore ba se botše Heroda moo Jesu a bego a le gona. Go molaleng gore e be e le lenaba la Modimo, Sathane, leo le bego le nyaka go bolaya Jesu, gomme le dirišitše mokgwa wo go leka go phetha morero wa lona.